Pressemeddelelser
Publiceret den: 30-04-2021
Pressemeddelelse 29/4-2021
Politiet accepterer svindel med ventelister i Andelsboligforeningen Hedebygade 13/13A, 1754 København. Boligministeren vil ikke gribe ind, og Justitsministeren svarer ikke på min henvendelse herom d. 6/3-2021. ABF vil heller ikke udtale sig om den konkrete sag.
1. Andelsbolig kan være en efterspurgt vare, hvis prisen er lav, og økonomien fornuftig. Mange andelsboligforeninger har indføjet landsforeningen ABF´s ventelisteregler i foreningens vedtægter Personer, som ikke bor i ejendommen, betaler et årligt bidrag for at stå på ekstern venteliste, og opnår ret til en lejlighed, når den bliver ledig.
2. Bestyrelsen og foreningens administrator har ansvar for, at der ikke snydes med ventelistereglerne til fordel for venner eller interne beboeres pårørende. Ventelisten er ikke åben og kun tilgængelig for bestyrelsen. Bedragerier ser derfor sjældent dagens lys, fordi de ikke opdages. For nyligt har bestyrelsen som vennetjeneste tildelt en ledig lejlighed i Andelsboligforeningen Hedebygade 13 og 13A København til en beboers ægtefælle i forbindelse med beboerens skilsmisse.
3. Godkendelsen strider klart mod den eksterne ventelistes rettigheder, dokumenteret med ABF´s fortolkning af reglerne. ABF er orienteret om sagen, men vil ikke tage stilling, med mindre bestyrelsen henvender sig, og det gør bestyrelsen naturligvis ikke.
4. Hverken Statsadvokaten eller politiets "Advokatur kvalitet og viden" mener, at nogen har begået strafbar mandatsvig ved den vedtægtsstridige overdragelse af andelen, og skriver således:
5. ”Efter en gennemgang af foreningens vedtægter, er det min opfattelse, at fordelingen af andelen er sket i henhold til foreningens vedtægter. Det er min vurdering, at bestyrelsens vurdering af vedtægterne i forbindelse med tildelingen af lejligheden, ikke udgør en strafbar handling og at forholdet, som du har anmeldt, omhandler en tvist mellem civile, som skal løses ved civilt søgsmål. Jeg skal i den forbindelse oplyse, at jeg ikke har foretaget en konkret juridisk vurdering af, om fordelingen er foretaget korrekt i forhold til vedtægterne.
Til Politiets begrundelser bemærkes følgende:
1. Foreningens vedtægter følger ABF´s standardvedtægter, og jeg har i klagen dokumenteret ABF´s fortolkning af reglerne. Det virker derfor tåbeligt, når Politiet skriver, at " fordelingen af andelen er sket i henhold til foreningens vedtægter."
2. Når Politiet derefter skriver, at: " Jeg skal i den forbindelse oplyse, at jeg ikke har foretaget en konkret juridisk vurdering af, om fordelingen er foretaget korrekt i forhold til vedtægterne.", så er logikken helt bortfaldet. Der kræves ingen større juridisk vurdering af overtrædelsen af vedtægterne, men blot at Politiet læser ABF ´s vejledning og fortolkning.
3. At henvise til civile søgsmål er ikke hensigtsmæssigt. Hvis der er 10 personer på venteliste, hvem skal så rejse sagen, når bestyrelsen ikke vil oplyse personer på listen? Og skal alle 4 bestyrelsesmedlemmer samt administrator og den nyindflyttede beboer stævnes, når spørgsmålet alene drejer sig om at tilbyde den korrekte person på ventelisten den ledige lejlighed efter ventelisten?

Efter Politiets praksis er der fri bane for mandatsvig i bestyrelser og gode venners tyveri af andelsboliger.
Peter Skaarup har d. 22/3-2021 skrevet følgende: Tak fordi du har sat mig BCC på denne mail. Jeg vil rette henvendelse till ministeren om sagen. Reglerne skal overholdes.
Justitsministeren har dog endnu ikke reageret.

København d. 29/4-2021

Ebbe Ravn
Hedebygade 13, 1.1754 København V
Telefon:4025 5203
Email: mail@ebberavn.dk
Kontaktperson:
Ebbe Ravn
Telefon:40255203
 
Afsender:
Alternativ Revision
Hedebygade, 13
1754 København V
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166