Pressemeddelelser
Publiceret den: 28-02-2020
Februar 2020 har budt på rekordstore mængder regn og flere steder i landet – navnlig i Jylland og på Fyn – har beredskabet kæmpet med at få kontrol over de store vandmængder som belaster åer og vandløb, som mange steder løber over deres bredder. Satellitbaseret kortlægning af oversvømmelseshændelser udgør en tidskritisk komponent som kan anvendes direkte til at understøtte beredskabsarbejdet og styrke de forebyggende indsatser. DHI har lavet en national kortlægning af omfanget, samt udviklingen, af de store oversvømmelser i februar 2020.

I takt med at alvorlige oversvømmelseshændelser bliver mere og mere almindelige i Danmark er data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning blevet en efterspurgt mangelvare. Satellitdata udgør en tidskritisk ressource til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

Ved at anvende Radar (SAR)-billeder, bl.a. fra det Europæiske Rumagenturs Sentinel-1 satellitter, kan områder med stående vand kortlægges på landsplan, med høj præcision og uanset vejrforhold, skydække og tidspunkt på døgnet. Denne unikke egenskab og den højfrekvente tilgængelighed af denne type af satellitdata bidrager til et stabilt informationsgrundlag som kan anvendes til monitorere omfanget, samt udviklingen, af oversvømmelseshændelser.

Ved hjælp at satellitbaseret radardata har DHI kortlagt det nationale omfang af oversvømmelserne i Danmark som de så ud i weekenden den 22-23 februar. Samtidig er den dynamiske udvikling af oversvømmelsernes omfang i nogle af de mest berørte kommuner kortlagt ved at anvende satellitdata taget forskellige dage, i løbet af februar måned.

Denne nationale kortlægning giver et hidtil uset indblik i omfanget af oversvømmelserne i februar 2020 og bidrager med et tidskritisk datagrundlag som kan anvendes, bl.a. af de danske myndigheder, beredskabet og kommunerne til at understøtte beredskabsarbejdet og de forebyggende indsatser.

”Kystdirektoratet arbejder med grøn omstilling og klimatilpasning, og helt i tråd med regeringens rumstrategi bruger vi satellitdata fra EU’s Copernicus-program i flere projekter. I samarbejde med DHI analyserer vi i den forbindelse bl.a. kystændringer og havdybder i Danmark. Oversvømmelseskortet her er et øjebliksbillede men et andet godt eksempel på, hvordan satellitdata kan bidrage med værdifuld information i hele klimatilpasnings-debatten”, siger Carlo Sass Sørensen, Specialkonsulent i Kystdirektoratet.

Oversvømmelseskortet findes på http://labs.dhi-gras.com/dkfloods. For mere information om det nationale oversvømmelseskort henvises til http://labs.dhi-gras.com/dkfloods/#/home.

DHI GRAS

DHI GRAS er officiel distributør af satellitbilleder fra de globale operatører af satellitter, og har i 20 år leveret billeder og information til danske og internationale kunder. Udover at distribuere satellitbilleder arbejder DHI GRAS med at analysere billederne for at kortlægge miljøforhold i hele verden.

DHI GRAS er ejet af DHI, som er en uafhængig forsknings- og konsulentvirksomhed specialiseret i vandmiljø. DHI har i mere end 50 år løst vandproblemer i mere end 140 lande kloden over. Med hovedsæde i Hørsholm nord for København udvikler og forsker virksomheden i forskellige teknologier, der kan forudsige udbredelsen og kvaliteten af vand uanset om der er tale om floder, kyster, have, byer eller industri.

For mere information om DHI GRAS henvises til https://www.dhi-gras.com/

Med venlig hilsen

DHI GRAS


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Rasmus Eskerod Borgstrøm

Adm. Direktør, DHI GRAS

Tlf: 4516 9486 / 2711 7113

rlb@dhigroup.com
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166