Pressemeddelelser
Publiceret den: 18-12-2019
5G Demonstration i Skanderborg d. 18. dec. kl. 16.15, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.
Spørgsmål til Byrådet på byrådsmøde i Skanderborg kl. 17 vedr. detaljer i 5G udrulningen.
https://www.facebook.com/events/507296656803721/
EHS Foreningen deltager . www.ehsf.dk

Kommunerne er tilsyneladende blevet pålagt af Staten at tillade 5G udrulningen uden at stille spørgsmål.
Teleforliget fra 2018, som igangsatte 5G udrulningen i Danmark, blev underskrevet af samtlige partier i folketinget. På baggrund af et samlet politisk ønske om at udvikle og udbygge Danmark i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande på den teknologiske 5G front, er alle kræfter sat i værk for at få dette politiske ønske til at lykkes.

Overskrifter i medierne, som at Norden skal være førende og først med 5G, ramte forsiderne sidste år, hvor daværende Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt afholdt pressemøde på Odense Universitets Hospital, imens små robotter med sygehusets blodprøver kørte rundt om fødderne på den høje minister, som små logrende skødehunde. At benytte et hospital, som rammen om denne presseevent, kan tolkes som et forkrampet forsøg på, at 5G understøtter en positiv samfundsudvikling og tydeligvis også for at sende et billede af, at 5G er sundhedsmæssigt forsvarligt. Efterfølgende fortæller stemmen i vandrørene, at det faktisk slet ikke var 5G styrede robotter, men den eksisterende 4G teknologi, som blev anvendt til den pågældende presseevent.

I dialogen med kommunerne og deres ansvarsfrasigelse bruges ofte argumentationen, at kommunerne ikke har meget at sige i forhold til 5G udrulningen, når Staten har besluttet og beordret. MEN det er ikke korrekt. Kigger man nærmere på ansvarsområderne for kommunerne på Finansministeriet hjemmeside, står der sort på hvidt, at kommunernes ansvarsområde er sundhed og forebyggelse for borgerne, samt beskyttelse af miljø og natur. Sundhedsloven § 119 dikterer, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af rammer, som skal skabe forebyggende og sund levevis for borgerne i kommunen. Kan Kommuner forsvare, at den elektromagnetiske baggrundsstråling vil stige op til 20% og at forskning påviser DNA-skader forvoldt af netop elektromagnetiske felter?

Ligeledes ligger miljø og natur tilsyn indenfor kommunernes ansvarsområde, da kommunerne skal føre tilsyn med Miljøbeskyttelsesloven. Således står der tydeligt skrevet: ” at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor.” I Miljøbeskyttelsesloven §1 står følgende skrevet: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”

Hvordan forholder kommunerne sig til ovenstående samt til en juridisk udredning fra en dansk advokat, som konkluderer, at 5G udrulningen strider imod den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Habitatdirektivet, Fugledirektivet, Bon- og Bernkonventionen? Hvis advokatens ord skal følges, og det skal en advokats ord vel - så er kommuner, som tillader opsætning og igangsætning af 5G teknologien i gang med at foretage en ulovlig handling ved stiltiende at acceptere, at Staten og Teleindustrien får frit spil til at rulle 5G ud i landets kommuner.
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166