Pressemeddelelser
Publiceret den: 09-07-2019
Mediet Forskning.dk kan igennem en række aktindsigter afsløre, at Sundhedsstyrelsens rådgiver inden for ikke-ioniserende stråling, læge Christoffer Johansen, har ageret inhabilt igennem en lang årrække trods Forvaltningslovens bestemmelser.

Ifølge oplysninger i habilitetserklæringer hos styrelsen er Christoffer Johansens kommercielle relation til el-, energi- og teleindustrien startet tilbage i 1994, sideløbende med han har rådgivet Sundhedsstyrelsen om de samme emner - eksempelvis mobilstråling og højspændingsmaster.

”Jeg har i perioden 1994 til 2004 modtaget midler fra Dansk Energi for at undersøge risiko for en række sygdomme blandt danskere med ansættelse ved danske el-selskaber, samt midler til at undersøge risiko for kræft blandt børn med bopæl tæt på elektriske højspændingsinstallationer”, lyder det i et notat fra 2010, hvoraf det fremgår, at lægen fire gange i perioden 1994-2010 har modtaget personlige industrihonorarer.


Forfatter for industrien

Hvem der betalte honorarerne, meddeles ikke Sundhedsstyrelsen, men i 2010 udkom netop interesseorganisationen Energinet.dk’s rapport ”Magnetfelter fra højspændingsanlæg”, hvor Christoffer Johansen står angivet som forfatter – trods sin status som lægekonsulent for Sundhedsstyrelsen inden for samme emne. Rapporten blev anvendt af elindustrien til at vurdere skadelighed i forbindelse med højspændingsnettets opgradering.

”Så længe Christoffer Johansen modtager honorarer fra industrien, er han efter min vurdering inhabil som rådgiver for SST (Sundhedsstyrelsen, red.) og andre offentlige myndigheder inden for opgaver, der har særlig interesse for eksempelvis teleindustrien. Hvis hans arbejde for teleindustrien er ophørt, må man vurdere konkret, om der fortsat er en interessekonflikt,” vurderer forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen på vegne af Forskning.dk.

Oluf Jørgensen henviser til netop teleindustrien, da Christoffer Johnansen i flere habilitetseklæringer nævner at have modtaget forskningsmidler fra TeleDanmark (TDC) og Sonofon i forbindelse med sikkerhedsvurderinger af mobiltelefoni og Ikke-ioniserende stråling.


Fik ny kontrakt i 2017 trods inhabilitet

I seneste habilitetserklæring fra 2017 angiver Christoffer Johansen desuden, at han har orienteret Sundhedsstyrelsen om en ny konsulentkontrakt med COWI. Varigheden af denne kontrakt oplyses ikke, men rådgivningsvirksomheden COWI rådgiver om blandt andet opførelsen af højspændingsmaster, ”smart cities” (byløsninger med wifi, red.), letbaner og vindmøller. Honoraret skal gå til en opdatering af en rapport om højspændingsforsyning, fremgår det.

”Offentlige myndigheder bør tjekke habilitetserklæringer, før de henviser til en læge som faglig ekspert og eventuelt opfordre journalisterne eller andre til selv at tjekke,” indskærper Oluf Jørgensen vedrørende Sundhedsstyrelsens anvendelse af Johansen som rådgiver igennem en årrække på over 20 år.

Både Christoffer Johansen og Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen har modtaget en lang række spørgsmål fra Forskning.dk, men har ikke svaret på andet end aktindsigtsanmodninger.

Om det er ansvarspådragende og strafbart for styrelsen at anvende inhabile konsulenter, står endnu ikke klart.


Habilitetsproblemer i Sundhedsstyrelsen er set før

De landsdækkende aviser har igennem flere omgange rettet kritik mod især Sundhedsstyrelsens anvendelse af inhabile rådgivere. I 2014 kom det frem, at den rådgivende læge Per Soelberg havde modtaget penge fra vaccinegiganten GlaxoSmithKline trods sit arbejde med at vurdere arbejdsskader og vacciner.

I 2013 foretog Politiken en gennemgang af medlemmerne i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg, der rådgiver om især nye vacciner. Flere medlemmer af udvalget var på honorarlisten hos medicinalproducenter af netop vacciner.


Christoffer Johansens 5G-udtalelser

I pressen har Christoffer Johansen igennem slutningen af 2018 og i hele 2019 været særdeles aktiv med positive kommentarer om det nyindførte mobilfrekvensspekter 5G, der har indbragt staten 2,2 milliarder kroner i en auktion.

At industriforskere typisk ikke finder skadelige effekter, er ifølge Forskning.dk en gammelkendt sandhed, da mediet har gennemgået uafhængig videnskabelig litteatur om industriforskning i strålerne fra vores hverdagselektronik.

I langt de fleste tilfælde viser de industribetalte studier ingen skadelig effekt. I et studie foretaget ved Colombia University, USA, fremkom kun 32 % af de industribetalte telestudier med skadelige effekter, mens tallet for den uafhængigt finansierede forskning lød på 70 %. Et lignende billede tegnes af forskning foretaget af Det Nordiske Cochrane Center vedrørende mobiltelefoni.


Det siger loven

Ifølge § 3 i Forvaltningsloven er man blandt andet inhabil i offentlig forvaltning, hvis man ”har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse”.
Kontaktperson:
Gert Karlson
Telefon:86 84 88 88
 
Afsender:
Forskning.dk
Århusvej 22A
8500 Grenå
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse