Pressemeddelelser
Publiceret den: 11-03-2019
Staten og Tele- og IT-brancherne har kæmpe vækstforventninger til mobilnetværket 5G. Det har EHS Foreningen også, som er den danske patientorganisation for stråleskadede borgere. Vi vækster for meget og advarer mod et hovedløst eksperiment med 5G teknologi.


Antal stråleskadede stiger
Den danske forening for elektrohypersensitive er på 5 år vokset med 400 procent. Nærmest uden rekrutteringsindsats overhovedet. Som mange andre elektrificerede lande oplever vi, at flere og flere får alvorlige lidelsessymptomer og funktionstab, der kan knyttes til den massive udbredelse af elektromagnetiske felter, som fylder mere og mere i det offentlige rum. Disse patienter bliver ude af stand til at leve i samfundet. De EHS-lidende mister i mange tilfælde deres job. Mange må flygte fra deres hjem. De sociale konsekvenser er voldsomme.


Miljøbetinget lidelse
Vi betragter ikke lidelsen som tilhørende en særlig følsom minoritet. Vi betragter lidelsen som en miljøbetinget stråleskade. Lidelsen svarer helt nøje til symptomer, som i officielle papirer beskriver radarskadede militærpersoners lidelse. Med 5G frygter vi dels, at patientorganisationen vækster yderligere sammen med Tele- og IT-industrien. Det ønsker vi ikke for flere medmennesker.


Systematisk enøjethed
På trods af at mange fagrelevante personer verden over betragter lidelsen biokemisk påviselig, er ingen form for anerkendelse undervejs i det danske sundhedssystem. Det skyldes ikke, at lidelsen ikke kan opklares, men at der alene ikke er vilje til det. Vi ser klare tegn på, at den faglige stillingtagen i Sundhedsstyrelsen har stærk holdningsmæssig slagside og savner enhver akademisk nysgerrighed.
Sundhedsstyrelsen peger på, at patientforsøg med svage videnskabelige metoder peger i retningen af, at EHS ikke er en sandsynlig lidelse og at den ikke kan diagnosticeres. Vi savner, at Sundhedsstyrelsen viser vilje til at indlede dialog med videnskabsfolk, som har et anderledes syn på metodik og diagnostik. De findes.


Fagkonsulent tilknytning til trådløs industri
Vi finder det stærkt problematisk, at Sundhedsstyrelsens eneste reelle fagkonsulent har haft for megen tilknytning til den trådløse industri, optræder med en aktivistisk retorik og svækker tilliden til styrelsens habilitet. Vi finder det stærkt problematisk, at Sundhedsstyrelsen ikke levner plads til second opinions i spørgsmålet og at tværfaglige eksperter ikke får til opgave at nå i dybden.


Derfor frygter vi 5G i særlig grad
Med udbredelsen af ultrahurtigt mobilbredbånd på lave højfrekvenser som 700 megahertz er det statens erklærede ambition, at hidtil ukendte kraftige signaler skal nå ud til danskere og ind igennem borgernes husmure. I tætbefolkede områder tager man derudover helt nye sendemetoder i brug med massevis af tætsiddende antennestationer. Der er tale om en helt uprøvet omgang med radiofrekvent teknologi, som nærmest kun har indgået i radarsystemer hidtil. Der findes ingen undersøgelser, der belyser de helbredsmæssige konsekvenser. Dermed er det at regne som et rent eksperiment. Et eksperiment man som borger ikke kan undvige. Et eksperiment der kan betegnes som ren sundhedsmæssig blindflyvning.


Omfattende samfundsøkonomiske konsekvenser
EHS Foreningen mistænker den trådløse teknologi for at være årsag til medlemmernes lidelser på baggrund af omfattende anerkendt forskning på området. Vi advarer derfor imod den Danske Stats faglige og farlige enøjethed. Den Danske Stat indgår ikke i nogen dialog med tværfaglige eksperter fra anerkendte videns institutioner verden over, som advarer dels imod 5G og dels om, at EHS er en miljøskabt stråleskade.
Overhører man advarslerne, kan en konsekvens af 5G blive, at et tusindtal af danske borgere mister erhvervsevne med alvorlige samfundsøkonomiske følger.


Med venlig hilsen

David Wedege, Journalist og Presserådgiver i EHS Foreningen

Pernille Schriver, Cand. Scient. Biolog og Miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen tlf. nr.64 67 01 06 schriver.ehs@gmail.com

Christina Mellgren, formand for EHS Foreningen tlf. nr. 62 25 11 28 christinamellgren.ehs@gmail.com
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse