Pressemeddelelser
Publiceret den: 07-02-2019
Med RanTeks nye CSR-strategi sikres skolegang for 210 børn i det fattige Madagaskar. Det første og store CSR-projekt, som RanTek involverer sig i, er et skolebygningsprojekt i det fattige Andramanka i Madagaskar.
I 2019 har RanTek taget det første og vigtige skridt mod at integrere "Corporate Social Responsibility (CSR)" i virksomhedens forretningsstrategi. CSR vil fremadrettet være en vigtig del af RanTeks DNA og dermed vil både sociale og miljømæssige projekter i hele verden blive støttet. .
Skole i Andramanaka, Madagaskar er RanTeks primære CSR-projekt i 2019
Sammen med "SEED Madagascar" bygger RanTek en skole med tre fuldt møblerede klasselokaler til børn i alderen 6-10 år. Etableringen af skolen sikrer 210 børn skolegang, hvor der, udover traditionel undervisning, også undervises i bæredygtig og vedvarende levevis. I forbindelse med skolen bygges derforuden sanitære faciliteter og der undervises i hygiejne blandt både børn og voksne.
"Det er et nyt tiltag for RanTek at tage et socialt ansvar i denne størrelsesorden, men vi er fast besluttede og meget overbeviste om, at dette er det rigtige for RanTek”, siger Administrerende Direktør Rene Bach Pedersen. "Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for dem der har mest brug for det, og vi går ind i projektet med hud og hår".
RanTek vil, udover den økonomiske donation til projektet, også selv deltage i det praktiske arbejde omkring selve byggeriet af skolen: "Jeg forventer selv at bruge 2 uger i Madagaskar under selve byggeriet, og vi vil også give en medarbejder muligheden for at komme med", siger René Bach Pedersen, der samtidig understreger vigtigheden i at få initiativet integreret og forplantet sig dybt i hele virksomheden og hos alle medarbejdere.
Madagaskar har brug for hjælp
22 mio. ud af de 25 mio. mennesker der bor i Madagaskar, er uden adgang til ordentlige toiletforhold, og 15 mio. mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Mere end halvdelen af børnene mellem 6-10 år går ikke i skole i den region hvor skolen bygges (Anosy regionen). Fattigdommen er altoverskyggende for mange mennesker i Madagaskar, der må leve for under 2 $ pr. dag.
For relativt få midler kan RanTek være med til at gøre en stor forskel for mange børn i Madagaskar: ”Vi vil følge projektet tæt og skabe relationer blandt de mange frivillige, så vi også kan se indvirkningen af vores bidrag på længere sigt”, siger Rene Bach Pedersen og fortsætter: ”Jeg er fast besluttet på, at vi i RanTek skal påtage os mange flere af den slags initiativer, og det er vigtigt, at vi sikrer os, hvad pengene går til, og at vi rent faktisk gør en forskel”.
RanTek og CSR
RanTek er en IT-virksomhed med 20 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at optimere it-infrastrukturen, designe netværk og rådgive omkring IT på tværs af de traditionelle IT-siloer. CSR er et ansvar, som alle virksomheder bør tage, og vi har gjort det til en del af vores mission at integrere og forankre det i RanTeks DNA. Fremadrettet vil en del af RanTeks overskud blive dedikeret til at støtte lignende projekter.
Links:
https://www.rantek.dk/corporate_social_responsibility
https://madagascar.co.uk/
Kontaktperson:
Lone Pedersen
Telefon:31670101
 
Afsender:
RanTek
Reberbanevej 8, RanTek
8900 Randers
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse