Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-02-2018
Synshandicappede er en usynlig gruppe, fordi mange ofte færdes uden hjælpemidler. Det betyder, at verdenen omkring dem, ikke er opmærksomme på deres udfordringer.

I mere en 100 år har synshandicappede stået i skyggen af blinde. I 1956 indførtes Blindeloven og der blev nedsat et Blindenævn bestående af ledende myndighedspersoner samt repræsentanter for forældre og Dansk Blindesamfund. Dette nævn skulle behandle principielle spørgsmål vedrørende blinde og svagsynede og være rådgivende for socialministeriet omkring administrationen af loven samt komme med forslag til foranstaltninger, som udviklingen gjorde påkrævet.

Denne lovgivning tog ikke højde for at der var en gruppe synshandicappede, som ikke var omfattet af Blindeloven, da de så for godt til at være medlem af Dansk Blindesamfund, men for dårligt til at kunne blive betragtet som normalt seende.

Da der ikke har eksisteret en lovgivning, der tog højde for at denne målgruppe også havde nogle særlige behov for hjælp til at klare skole, arbejde og familieliv, så har denne gruppe synshandicappede været overladt til at klare sig selv i det danske samfund, da de lever i ”ingenmandsland” mellem blinde og normaltseende.

På grund af manglende viden, har Socialministeriet givet millioner af kroner til blinde og svagtseende, men de har glemt at sikre sig at pengene også gik til ”alle” med synshandicap.

Arbejde er vigtigt. Det er centralt for de fleste menneskers liv og naturligvis også for mennesker med nedsat syn. Mange svagtseende sætter en ære i at have et arbejde så de kan forsørge sig selv så vidt muligt. Ikke pga. pengene men pga. det værdifulde i at tjene egne penge og indgå i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Lægelige undersøgelser viser, at en arbejdsfastholdelse ud fra en helbredsmæssig synsvinkel er det optimale, da det at være sat udenfor arbejdslivet ikke generelt forøger den almene helbredstilstand. Generelt forværres helbredstilstanden, bliver mere kronisk. Problemer opstår, når man føler sig sat udenfor, og ikke indgår i nogen meningsfuld sammenhæng.

Ny foreningen indenfor synsområdet.
Formålet med at oprette Foreningen Synshandicappede Danmark, er at centralisere synshandicap området på et sted, så den synshandicappede ikke skal bruge unødvendige ressourcer på at få finde hjælp og rådgivning, når der opstår problemer i hverdagen.

Vi vil bringe de synshandicappede frem i lyset og give dem værktøjer til at finde vejen gennem systemjunglen, så de får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale både, uddannelses og erhvervsmæssigt, og især personligt, så de ikke ender i en blindgyde med ensomhed og depression til følge. – Det hele med det formål at yde hjælp til selvhjælp.
Kontaktperson:
Susanne Meelbye
Telefon:45 22 18 79 27
 
Afsender:
Synshandicappede Danmark
Industrivej 21
4000 Roskilde
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse