Pressemeddelelser
Publiceret den: 08-11-2017
De danske mænd er langt mere aktive med onani end kvinder. Således viser undersøgelsen fra www.belugi.dk med en repræsentativ stikprøve på 2.000 danskere, at danske mænd onanerer 3 gange så meget som kvinder, hvis vi kigger på, hvor mange der onanerer dagligt/næsten dagligt.

Der er 10% af de danske mænd, der onanerer dagligt/næsten dagligt, hvorimod kun 3% af de danske kvinder dyrker onanien dagligt/næsten dagligt.

Hvis vi kigger på hvor mange der onanerer minimum 1 gang om ugen, er det 47% af de danske mænd og 23% af de danske kvinder, der hygger sig med onani.
22% af de danske kvinder onanerer aldrig – det tilsvarende tal for mænd er 14%.

Ikke overraskende falder frekvensen af onani med alderen. Således ses det, at i aldersgruppen 18-50 år, onanerer ca. 45% af alle danskere minimum en gang om ugen. Derefter falder tallet signifikant og derefter er det kun 23% af danskerne der onanerer minimum en gang om ugen.

Danskerne onanerer stort set lige meget set over hele dagen
Der ses ikke de store forskelle i hvornår på dagen danskerne onanerer mest. Således angiver 34%, at de onanerer om morgenen, når de vågner. 32% onanerer om formiddagen, 37% om eftermiddagen, 41% om aftenen, 42% ved sengetid og ca. 17% om natten. Der var her mulighed for flere svar på, hvornår på dagen man onanerer.
Der ses dog en enkelt signifikant forskel i talmaterialet, nemlig at kvinder i højere grad onanerer ved sengetid (54%) mens mændene stort set onanerer lige meget set over hele dagen.

Onani er helt okay!
Langt de fleste danskere accepterer onani og det gælder både singler og danskere i parforhold. Der er således kun 9% af danskerne, der ikke synes, at det er i orden, at deres partner onanerer. Her ses der ingen signifikante forskelle på mænd og kvinder.
Det ses, at jo længere tid vi har været i et parforhold jo mere large bliver vi med partnerens onani. Blandt danskere, der har været i et parfold i 0 – 1 år, er der 14%, der har svært ved at acceptere, at deres partner onanerer mens det tilsvarende tal er 8% blandt danskere, der har været i et parforhold i 6+ år. Ligeledes ses det, at de unge har sværere ved at acceptere, at deres partner onanerer end personer, i aldersgruppen 50+ år.

Hvorfor onanerer danskerne?
Hele 43% af danskerne onanerer for at slappe af. Specielt blandt kvinderne, er dette den væsentligste årsag, idet næsten halvdelen af den danske kvinder (47%) onanerer for at slappe af. Det tilsvarende tal for mænd er 40%.

Derefter angiver danskerne, at ”det giver en anden oplevelse end at have sex med en partner”, som den næst vigtigste grund til onani (37%).

Den tredjevigtigste årsag til onani, er ”Som erstat for sex, da min partner har mindre lyst til sex end jeg”. Ca. hver tredje dansker onanerer pga. partnerens manglende lyst til sex. Her ses der store forskelle mellem mænd og kvinder. Der er således 40% af de danske mænd, der onanerer pga. mere sexlyst end deres partner hvorimod dette kun gør sig gældende for 14% af de danske kvinder.

Yderligere information:
Læs mere på: https://www.belugi.dk/maries-blog
Grafikker til pressen udarbejdes gratis efter aftale. Skriv til Mik Oddershede på mso@belugi.dk eller ring 22339470.
Sexolog Marie Oddershede kommenterer gerne på resultaterne. Skriv til mo@belugi.dk eller ring 30329881 for at aftale nærmere.

?
DANSKERNES SEXLIV 2017
I den største danske undersøgelse om danskernes seksualitet, kan vi nu løfte sløret for hvordan vores sexvaner forholder sig. Det er nordens største sexlegetøjsbutik www.belugi.dk, der har fået gennemført en undersøgelse repræsentativt blandt 2000 danskere af analyseinstituttet Bilendi A/S, for at afdække adfærd og holdning indenfor seksuel aktivitet, onani, seksuelle fantasier, singleliv, krop og følelser samt sexlegetøj. Disse udkommer som følger

- Seksuel aktivitet (30. oktober 2017, www.belugi.dk/maries-blog)
- Onani (denne, 8. oktober 2017)
- Seksuelle fantasier (udkommer 13. november 2017)
- Singleliv (udkommer 20. november 2017)
- Krop og følelser (udkommer 27. november 2017)
- Sexlegetøj (udkommer 4. december 2017)

Om undersøgelsen
Kilde: www.belugi.dk
Undersøgelsens navn: DANSKERNES SEXLIV 2017
Målgruppe: 18+ år repræsentativt på køn, alder og geografi.
Stikprøve: 2000 personer
Usikkerhed: Den maksimale usikkerhed på hovedresultater andrager +/- 2,19%-point med et 95% konfidensinterval.
Område: I første omgang er denne undersøgelse gennemført i Danmark. Der gennemføres en identisk undersøgelse i Sverige, Norge og Finland i foråret 2018.
Dato for dataindsamling: Oktober 2017
Dataindsamling: Analyseinstituttet Bilendi A/S
Dataanalyse: Mik S. Oddershede, e-mail mso@belugi.dk, telefon +45 22339470.

Formål med undersøgelsen:
Formålet med denne undersøgelse er, at afdække danskernes sexliv. Herunder seksuel aktivitet, onani, seksuelle fantasier, singleliv, krop og følelser samt brugen af sexlegetøj. Undersøgelsen gennemføres for at rette fokus på danskernes seksuelle holdninger og adfærd, hvad er myter og hvad er fakta? I vores daglige arbejde med salg af sexlegetøj har vi formodninger om danskernes sexliv, men vi mangler ofte fakta. Vi besluttede, at vi ville have nogle faktuelle tal at forholde os til, når vi diskuterer danskernes sexliv.

Endvidere vil sexolog Marie Oddershede anvende resultaterne, når hun skriver indlæg på Maries Blog https://www.belugi.dk/maries-blog. Resultaterne skal understøtte hendes viden om sex og seksualitet og således være grundlag for en masse spændende artikler og bidrag til samfundsdebatten.

Resultaterne stilles til rådighed for en række dagblade og TV, da www.belugi.dk mener, at undersøgelsen afdækker og understøtter kendt og mindre kendt viden om danskernes sexliv, der endnu ikke er dokumenteret i så stor en undersøgelse. Grundet stikprøvestørrelse, -sammensætning og validitet kan vi nu præsentere Danskernes Sexliv 2017. Resultaterne vil løbende blive fremsendt til pressen, efterhånden som de bliver databehandlet og bearbejdet. Se endvidere plan for udgivelse.

Vi er bevidste om, at Aalborg Universitet og Statens Seruminstitut planlægger en stor dansk undersøgelse om sammenhængen mellem danskernes seksualitet og sundhed og sygdom. Den imødeser vi også med stor spænding, for hos Belugi er overbeviste om, at der er en positiv sammenhæng mellem sex og sundhed!

Adgang til datamateriale for presse og forskere
Når samtlige resultater er blevet behandlet, stilles datamaterialet til rådighed i sin fulde form for pressen og forskere. Både i form af tabeller i Microsoft Excel og i form af datamateriale i SPSS. Den store stikprøve gør det muligt, at konkludere på mange specielle målgrupper. For at få adgang til materialet, skal du sende en mail til support@belugi.dk og præciserer, om du ønsker tabeller i Microsoft Excel og/eller data i SPSS. Husk altid at angive www.belugi.dk som kilde, hvis du anvender datamaterialet!
Kontaktperson:
Mik S. Oddershede
Telefon:22339470
 
Afsender:
www.belugi.dk
Agerhatten 16A, indg. 4
5220 Odense SØ
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse