Pressemeddelelser
Publiceret den: 07-02-2017
En verserende kommunesag bringer nu Novozymes’ projekt i Lyngby-Taarbæk Kommune for EU Kommissionen.

Kommunen har solgt en byggegrund i landskabet op til Jægersborg Dyrehave til Novozymes på et ufuldstændigt lovgrundlag. Sagen har været til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet, hvor udfaldet blev til fordel for kommunen.

Klagerne mener at der er sket et overgreb, og at sagen er blevet overfladisk og ukorrekt behandlet, idet flere klagesager med forskelligt indhold er blandet sammen i en sag. Derved er der på trods af et meget grundigt og juridisk kvalificeret materiale sket en række væsentlige procedurefejl ved en manglende overholdelse af flere EU Direktiver, som er implementeret i dansk lovgivning.

Klagerne har tidligere fået en juridisk udtalelse fra Miljøministeriet, der fastslår, at der ikke kan opføres enkeltstående erhvervsbyggeri i åbent land. Derudover har kommunen ikke oplyst, at der var tale om en biokemisk virksomhed før VVM høringen. I henhold til Århus-konventionens Kap. 6, stk. 2 er der særlige krav til høringen, når der er tale om biokemiske virksomheder. Bl.a. har Institut for Bioscience, Århus Universitet ikke været inddraget, som det forudsættes i myndighedsbetjeningen.

Det fremgår af EU Landskabsdirektivet og dansk miljølovgivning, at man skal undgå at placere virksomheder, der skæmmer landskabet, i åbent land. Jægersborg Dyrehave med tilgrænsende områder er nævnt som eksempel i miljølovgivningen i forbindelse med landskabsdirektivet og miljølovgivningen som et område, der skal beskyttes. Til de sidste tilbageværende grønne områder med åbent land hører Dyrehavegaards jorder og Ermelundssletten.

__

Sagen repræsenteres ved advokat Niels Vase, HjulmandKaptain


EU Kommissionen, sagen kan læses på dette link:
https://www.dropbox.com/s/b6t5xb0vhize7ct/European%20Commission%20Complaint%20Infringement%20of%20EU%20law%205.2.%202017.pdf?dl=0
Kontaktperson:
Mogens Friis Schæffer
Telefon:45930778
 
Afsender:
Friis & Schæffer
Langs Hegnet 39
2800 Kgs. Lyngby
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse