Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-04-2024
Pressemeddelelse fra SOS Racisme Danmark - 16. april 2024

SOS Racisme, Danmark, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
www.sosracisme.dk
Kontakt Tlf. 42331969 - sos@sosracisme.dk

Ellebæk og udrejsecentrene må lukkes nu!
Kærshovedgård, Sjælsmark og Avnstrup skader beboerne og gavner ingen! Se SOS Racismes detaljerede dokumentation her:
https://sosracisme.dk/blog/detaljeret-indholdsfortegnelse-otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/ – bloggene må gerne deles, kopieres og spredes.

Bryder menneskerettighederne og retssikkerheden
Centrene nedbryder beboerne. Der er intet privatliv eller familieliv, uddannelse eller arbejde, ingen lommepenge og selvbestemmelse om, hvad og hvornår man vil spise, med undtagelse af børnefamilierne på Avnstrup. Forældre på udrejsecentret kan blive adskilt fra spædbørn og småbørn, hvis den anden forælder har opholdstilladelse. Pligterne binder folk til centrene, og lange straffe for pligtforsømmelser, der stiger for hver dom, kriminaliserer og frihedsberøver mange udlændinge. Straffene er helt ude af proportioner med overtrædelsen, som ikke skader nogen som helst: op til 4 års fængsel. Nogle domme vil være justitsmord, fx fordi beboeren havde besøgsorlov i den weekend, han var dømt for pligtforsømmelser. I 2023 blev 35% af beboerne på Kærshovedgård dømt, cirka 90% af dommene var for overtrædelse af meldepligt, opholdspligt eller underretningspligt.

Øger risiko for vold, narko og kriminalitet
De utålelige vilkår, som de udviste udlændinge tvinges til at leve under på centrene, er siden blevet endnu mere rå, især på Kærshovedgård, hvor der både er afviste asylansøgere og udviste efter afsonet kriminalitet - nogle gange voldsofre og voldsmænd i samme sag. Nogle bliver afhængige af narkotika på Kærshovedgård og får gæld til narkobander.

Centrene er sygdomsfabrikker- det konstante alarmberedskab fører til psykisk sygdom
Mange lider af søvnløshed: de frygter at blive vækket om natten af maskeret politi og kørt til Ellebæk. Beboerne stresses af samtaler med Hjemrejsestyrelsen, hvor de trues med tvangsudsendelse. Mange ender på omsorgsafdelingen på et udrejsecenter grundet alvorlig psykisk sygdom. Tidligere ville de have fået humanitært ophold, da hjemsendelse ofte overtræder menneskerettighederne. Fra 2018-2022 var selvmordsforsøg i Sjælsmark og Kærshovedgård 28 gange så hyppige som i hele Danmark. Mange er torturoverlevere, som slet ikke bør bo i centrene, hvor deres tilstand forværres så voldsomt! Beboerne opfatter centrene som torturinstitutioner, alligevel tør eller kan de ikke rejse hjem eller vil ikke rejse fra deres børn.

Lad dem blive i Danmark med ret til arbejde og til sundhedsbehandling og til at bo i samfundet! Giv de psykisk syge humanitært ophold.

På vegne af SOS Racisme Danmark, Talsperson Anne Nielsen

*) https://sosracisme.dk/blog/detaljeret-indholdsfortegnelse-otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/
Kontaktperson:
Anne Nielsen
Telefon:42331969
 
Afsender:
SOS Racisme Danmark
Nørre Allé 7
2200 København N
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166