Pressemeddelelser
Publiceret den: 20-07-2023
For at fremme statslig involvering - og sikre at digelagene i fremtiden vil blive inddraget og hørt, når der skal træffes beslutninger om klimasikring i Danmark - har en gruppe af digelag sat sig for at få etableret en landsdækkende forening for digelag.

Landsforeningen vil arbejde for, at klimasikring af de danske kyster bliver forankret hos staten. Opgaven er af en sådan karakter og omfang – ikke mindst økonomisk, at det er en samfundsopgave, som ikke kan og skal løses af hverken privatpersoner eller kommuner.

Danmark er kendt for den meget lange kyststrækning, der giver landet værdi på utallige områder. Blandt andet anses Danmark for at være en stor søfartsnation, og de mange kilometer kyst tiltrækker hvert år store mængder af turister. Diger og anden kyst- og højvandsbeskyttelse har gennem mange år kunnet modstå storme og dermed beskytte baglandet mod ødelæggelser, men klimaforandringerne, med det stigende havvand til følge, vil nu og i fremtiden udfordre vores kyststrækninger.

Digelag rundt om i landet har i adskillige år haft opgaven med at opretholde driften og vedligeholde diger, høfder, pumpeanlæg samt andre foranstaltninger til sikring af byer og landområder. Nu kigger vi ind i en fremtid med flere og voldsommere storme og med stigende havvand, og der er derfor behov for yderligere at sikre især lavtliggende byer og områder mod stormflod og oversvømmelser. Dette er en meget kostbar og stor opgave, som mange kommuner og digelag ikke vil kunne påtage sig økonomisk. Derfor er det på tide, at staten påtager sig det overordnede ansvar for, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed, således at værdier for 100 mia. kr. er sikret de næste 100 år.

Nogle digelag har stor erfaring og viden til rådighed. Derfor vil det fortsat være en god model, at det er digelagene, der involveres, når der skal lovgives og træffes store beslutninger på området. Derudover er digelagene også garanter for borgerinddragelse, når der lokalt skal vælges de bedste løsninger, og digelagene har igennem mange år sikret problemfri drift af de eksisterende anlæg.

Der vil blive indkaldt til en stiftende generalforsamling onsdag den 25. oktober i Nyborg. En styregruppe er i gang med at udarbejde forslag til vedtægter og vil i løbet af sensommeren søge at få kontakt til samtlige digelag i Danmark.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Bent Alminde, Juelsminde Digelag, b.alminde@me.com, 61 68 44 22
Mogens Mika, Det Falsterske Digelag, mogensmika@gmail.com, 2924 5828
Jens Rønnow Lønholdt, Fjordgruppen, Lonholdt@gmail.com, 23 25 90 20
Anders B. Rasmussen, Seden Strandby, abr@aarsleff.com, 4044 2418
Henrik Marcussen, Det Lollandske Digelag, moltsen.marcussen@dlgtele.dk, 40 28 20 72
Allan Møller, Det Lollandske Digelag, am@lollandsdigelag.dk, 54 78 02 38
Kontaktperson:
Bent Alminde
Telefon:61684422
 
Afsender:
Juelsminde Digelag
Kystvej 11C
7130 Juelsminde
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166