Pressemeddelelser
Publiceret den: 04-07-2023
Tilgængelighed til bygninger, transport, information og IT er helt afgørende for at personer med handicap kan deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre. Derfor lancerer EU i dag AccessibleEU, et fælleseuropæisk kompetencecenter for tilgængelighed. AccessibleEU er et af de primære initiativer i EU-kommissionens strategi for rettigheder for personer med handicap frem mod 2030. Tilgængelighedspioneren Lars Ballieu Christensen repræsenterer Danmark som national ekspert.

Dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere til busser og tog. Websteder og selvbetjeningsløsninger, som ikke kan anvendes af personer med synshandicap. Breve fra det offentlige, som ikke kan læses as personer med ordblindhed. Fritidstilbud, som kun kan anvendes hvis man har sin fulde førlighed og alle sanser i behold. Det er blot nogle af de barrierer, der dagligt møder personer med handicap og forhindrer, at man kan deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre. Mange funktionsnedsættelser er aldersbetingede, og med en stigende levealder i EU, vil udfordringerne kun blive større de kommende år.

”EU’s rettighedslovgivning beskytter mod diskrimination og giver personer med handicap samme rettigheder som alle andre til at deltage i alle dele af samfundet. Tilgængelighed betyder, at det er praktisk muligt for personer med handicap at udnytte disse rettigheder,” sagde Helena Dalli, EU’s ligestillingskommissær i forbindelse med lanceringen.

Barriererne er velkendte og det er løsningerne i mange tilfælde også. Gennem mange år har lovgivningen og den offentlige regulering stillet krav om overholdelse af standarder for både den fysiske og den digitale tilgængelighed. Det betyder dog ikke, at barriererne er forsvundet. Der er dog også mange eksempler på initiativer, som har fjernet barrierer og gjort verden omkring os mere tilgængelig.

Formålet med AccessibleEU er bl.a. at indsamle eksempler på god praksis, at udbrede viden om tilgængelighed gennem workshops og online-kurser, at opbygge et praksisfællesskab på tilgængeligheds- og handicapområdet, og at overvåge hvorledes tilgængelighedslovgivningen implementeres på tværs af forskellige sektorer.

”I forhold til tilgængelighed ligger Danmark normalt pænt i sammenligning med andre EU-lande, men vi har også meget at lære, ” sagde Lars Ballieu Christensen ved lanceringen. Han pegede bl.a. på at vi i Danmark vælger at fritage mange fra at anvende digitale løsninger i stedet for at gøre de digitale selvbetjeningsløsninger universelt tilgængelige. Ligeledes vælger vi eksempelvis lappeløsninger som flextrafik i stedet for at sikre, at den kollektive trafik kan anvendes af alle uanset handicap.

Kontakt
Lars Ballieu Christensen
Tilgængelighedskonsulent, Ph.D., cand.comm
Mail: lbc@sensus.dk
Telefon: +45 40 32 68 23
Kontaktperson:
Lars Ballieu Christensen
Telefon:40326823
 
Afsender:
Sensus ApS
Københavnsvej 27, 2
3400 Hillerød
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166