Pressemeddelelser
Publiceret den: 04-07-2023
Hos Nordjyske Jernbaner arbejdes der aktuelt med den grønne omstilling af jernbanetransport. Målet er via fossilfri fremdrivning at gøre togene emissionsfri via elektrisk fremdrivning fra 2035. Potentielt vil det ske via forskellige løsninger syd og nord for fjorden samt med en togflåde, der over tid skal justeres og tilpasses, hvilket betyder, at den grønne omstilling tilgås over etaper.

Via dialog og tekniske analyser er man hos Nordjyske Jernbaner aktuelt i gang med at skabe de nødvendige og kvalificerende beslutningsgrundlag, som kan pege på hvilket løsninger der er bedst over tid og under de givne forudsætninger, herunder forstået mest forenelige med gældende infrastruktur, økonomi og miljøhensyn.

Ny Infrastrukturplan 2035 danner rammerne for Nordjyske Jernbaners grønne omstilling
Elektrificering via køreledning etableres allerede i kommende år på Nordjyske Jernbaners strækninger syd for Limfjorden. Ligeledes har man fra politisk side med ”Infrastrukturplan 2035” indgået aftale om, at jernbanen i perioden 2030 – 2035 nord for Limfjorden vil blive elektrificeret. Det er dog fortsat uafklaret om dette vil ske via etablering af en ladeinfrastruktur til batteridrift, eller via køreledninger.

Den grønne omstilling skal gå op i en højere enhed med økonomi
Uanset hvorledes fremtidens baner nord for Limfjorden vil blive elektrificerede er hovedopgaven hos Nordjyske Baner bunden på også den korte bane til at sikre en så grøn som mulig fremdrivning af eksisterende togsæt. Dette skal ske inden for rammerne af det økonomisk mulige, og uden at det kompromitterer en evt. gensalgsværdi af togsættene.

” Den økonomiske situation indenfor den kollektive trafik er aktuelt, og forventes i de kommende år fortsat at være således, at udgifterne til fremdrivning ikke må vokse markant i forhold til de nuværende. Samtidigt kan overgangen til elektrificering i 2035 medføre et behov for udskiftning af Nordjyske Jernbaners togflåde. Det er derfor vigtigt, at overgangen til alternative brændstoffer frem til 2035 ikke medfører en markant forringelse af gensalgsværdien for togsættene.
Martin Sort Mikkelsen, Administrerende Direktør, Nordjyske Jernbaner

I den forbindelse kigges der blandt andet på CapEx og OpEx ved en konvertering af nuværende togflåde til fremdrift via brændselsceller og grøn brint. Og for en belysning af dette har man indgået et samarbejde med Hydrogen Valley i Hobro, som skal som skal gennemføre en grundig analyse af anvendeligheden af de forskellige alternative og fossilfrie brændstoffer i Nordjyske Jernbaner’s eksisterende togsæt. Analysen skal meget konkret baseres på de strækninger, togsæt og operationsmønstre, som Nordjyske Jernbaner arbejder med i dag.

Som et andet ben i analysefasen deltager man fra Nordjyske Jernbaner også i Interreg projektet ”Grøn Jyllandskorridor”, hvor man sammen med en lang række danske og norske partnere videndeler omkring blandt andet netop, tog i den grønne omstilling, og får indblik i de forskellige erfaringsgrundlag.

Hos Nordjyske Jernbaner ser man frem til i kommende måneder at blive klogere på og få afdækket hvilke scenarier, der giver bedst muligt mening for miljø såvel som økonomi på de nordjyske jernbaner. Bestyrelsen for Nordjyske Jernbaner vil blive præsenteret for afrapporteringen og analyserne slut på året til december.

Faktaboks – Brint som grønt brændstof

Brint er det 1. element i det periodiske system, og det hyppigst forekomne i universet. På jorden findes brint næsten ikke i sin rene form, men kan udvindes fra fossile eller vedvarende energikilder. Sidst nævnte kaldes “grøn brint”, som fremstilles ved elektrolyse på baggrund af vedvarende energi.
Konverteringen af grøn energi til brint betyder, at energien kan lagres, og man kan således udnytte f.eks. grøn vindmøllestrøm fra dage, hvor der produceres mere, end elnettet kan kapere. Brint kan så bruges enten i sin rene form – bl.a. i transportsektoren eller i industrielle processer, hvor der i forvejen anvendes brint– eller brint kan danne basis for videre forædlingsprocesser til produktion af højværdiprodukter med et væld af anvendelsesmuligheder i hele energisystemet.
Metanol er en forædling af hydrogen, der betragtes lovende som et fremtidigt brændstof, da det har fremragende forbrændingsegenskaber og er let at håndtere både logistikmæssigt men også sikkerhedsmæssigt. På trods af at dens energitæthed, som er ca. halvdelen af benzin, har den et højere oktantal end benzin, hvilket giver mulighed for et højere kompressionsforhold og øget forbrændingseffektivitet.
Metanol kan bruges direkte i en forbrændingsmotor med mindre ændringer, eller det kan blandes med benzin for at producere et højoktan og effektivt brændstof med lavere emissioner end konventionel benzin. Udover de tilsyneladende muligheder i en forbrændingsmotor betragtes metanol også som særligt et lovende skibsbrændstof. Grundet den store erfaring med at håndtere og opbevare metanol, kan det integreres forholdsvis nemt i den nuværende infrastruktur til transportsektoren.

Faktaboks: Elektrificering af jernbanerne i Danmark

For at det er muligt at elektrificere, skal jernbanen fornyes og opgraderes. Hver strækning skal hastighedsoptimeres og der skal opsættes elmaster og kørestrømsledninger. Herudover indfører Banedanmark et nyt digitalt signalsystem, som på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

Banedanmark er aktuelt i gang med at forberede strækningen mellem Aarhus-Aalborg-Aalborg Lufthavn til elektrificering.

Kontakt personer

Erik Mortensen
PtX System Designer
+45 5184 5188

Martin Sort Mikkelsen
Administrerende direktør,
Nordjyske Jernbaner
+45 5434 7354

Morten Muff Jensen
Teknisk chef,
Nordjyske Jernbaner
+45 2528 1764

I Billedet ses tv. Martin Sort Mikkelsen, Administrerende Direktør og th. Teknisk Chef, Morten Muff Jensen. Til dagligt sidder de i Hjørring og ansvaret for at sikre den grønne udvikling i Nordjyske Jernbaners tog.
Kontaktperson:
Jane Jacobsen
Telefon:30708309
 
Afsender:
Hydrogen Valley
Majsmarken 1
9500 Hobro
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166