Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-06-2022
DI Byggeri Malersektionen er bekymret over udviklingen i arbejdsulykker i malerfaget. Der ses ikke det fald, der var ønsket, og derfor kalder de på fælles front for at vende udviklingen.

Formand i DI Byggeri Malersektionen, Willi Becke mener der bør gøres endnu mere for at forbedre arbejdsmiljøet i malerfaget: ”Der er heldigvis stort fokus på arbejdsmiljøet i mange malervirksomheder, men vi ser ikke det fald i arbejdsulykkerne, som vi havde ønsket os. Derfor vil vi i DI Byggeri Malersektionen øge vores fokus på området. DI Byggeri og Malersektionen har i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg derforuden etableret en ny gratis konsulenttjeneste til hjælp med arbejdsmiljø i virksomhederne” udtaler Willi Becke og fortsætter:

”Det er vigtigt at understrege, at det kun kan lykkes at nedbringe arbejdsulykkerne, hvis alle står sammen om en fælles indsats. Vi har brug for bygherrerne, entreprenørerne, Malerforbundet, lederne i virksomhederne og medarbejderne. I DI Byggeri Malersektionen vil vi styrke arbejdet med at implementere de gode regelsæt, der allerede ligger, og vi vil lægge op til at bruge midler fra Malerfagets Kompetenceudviklingsfond til yderligere uddannelse af virksomhedsejere, ledende medarbejdere, malersvende og fagets lærlinge. Vi vil samtidig opfordre til, at andre også igangsætter nye tiltag.”

APV’erne et godt værktøj

”APV’erne er et godt værktøj ift. arbejdsmiljøet, men det kræver, at de bruges aktivt. Det er min overbevisning, at de ikke gør det i tilstrækkeligt omfang, så det skal være en opfordring til et ekstra fokus på dette. Samtidig vil jeg opfordre til dialog på arbejdspladserne. Ofte kan de dygtige malersvende udemærket vurdere, om noget virker sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og derfor skal vi have endnu mere dialog, så vi løbende forbedrer os. Én malersvend, der kommer til skade er en for meget. Jeg håber meget, at denne opfordring til at prioritere arbejdsmiljøet tages aktivt op i faget.” fortsætter Willi Becke.

DI Byggeri Malersektionen

DI Byggeri Malersektionen er en ud af 26 sektioner under DI Byggeri. Malersektionen skaber bedre betingelser for sine medlemmer ift. at drive virksomhed, og er med til at synliggøre malerfagets vigtige aftryk på byggerierne. Der arbejdes derforuden for at sikre en god lærlingeuddannelse, der bidrager til at tiltrække lærlinge til faget samt for gode overenskomster.

Fotos
Formand i DI Byggeri Malersektionen, Willi Becke
Kontaktperson:
Willi Becke
Telefon:4077 7728
 
Afsender:
DI Byggeri Malersektionen
H.C.Andersens Boulevard 18
1553 København V
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166