Pressemeddelelser
Publiceret den: 02-03-2022
Den 1. marts har et nyt europæisk borgerinitiativ set dagens lys. For første gang har Danmark været med til at starte sådan et initiativ, og vi er stolte over på nuværende tidspunkt at have støtte fra 25 medlemslande i EU. Som det er ånden i et Europæisk Borgerinitiativ har vi sammen formuleret en række lovforslag, som med støtte fra 1 mio. EU-borgere vil blive forelagt EU-Kommissionen.

Bekymringer om 5G-udrulningen spænder vidt – fra massivt strømforbrug til datatyveri og ødelæggelse af miljøet. Der er et presserende behov for, at den næste udvikling af teknologi ledsages af beskyttende regler. Derfor er det europæiske borgerinitiativ Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected blevet igangsat.

Godt begyndt…
Den 1. marts startede indsamlingen af 1 million underskrifter i alle EU-landene. Dog har projektet indtil nu allerede haft stor succes: Det har forenet bekymrede EU-borgere i alle EU-lande og skabt organisationen "Europeans for Safe Connections", som i fællesskab har formuleret 23 lovforslag til ændring af EU-lovgivningen.

Baggrund
I flere år har der været borgerprotester over hele Europa mod 5G. Tusindvis af kritiske EU-borgere og forskere er bekymrede over udrulningen af 5G-teknologier overalt: på hustage, i mobilmaster, i kredsløb om Jorden, i havet, i skoler og i vores hjem! Med dette EU-initiativ – det europæiske borgerinitiativ (ECI) – kan disse protester få en stemme, som vil blive hørt både i Parlamentet og Kommissionen. EU-Kommissionen har for nylig registreret initiativet med alle dets forslag. Det er en stor succes og første gang, at et officielt europæisk borgerinitiativ tager fat på de negative aspekter af trådløs telekommunikation.

Pernille Schriver, cand. scient. biolog og ECI-koordinator udtaler: ”Vi vil blive udsat for ekstremt høje strålingsniveauer, så det er sidste udkald for at få strålingsforureningen stoppet. Der er tillige store miljøkatastrofer i kølvandet på 5G og ”Internet of Things”. Som jeg ser det, er alt liv på Jorden udsat for fare, da undersøgelser viser, at stråling fra trådløs teknologi bl.a. påvirker DNA. Og vi skal huske på, at 5G og ej heller de tidligere generationer af mobilteknologi hverken er sundheds- eller miljøgodkendt.

Hvad er vores mål?
Vores forslag til EU-lovgiverne er inddelt i tre hovedområder:

• Sundhed
I årevis, i nogle tilfælde i årtier, har videnskabsfolk advaret om konsekvenserne af strålingsforurening fra mobilteknologi. NTP- og Ramazzini-undersøgelserne viste, at der udvikles kræft hos rotter, og det EU-finansierede Reflex-studie viste oxidativt stress, som kan forårsage DNA-skader. For mobiltelefonbrugere er der videnskabelige beviser for andre sundhedsmæssige virkninger, såsom fertilitetsproblemer og påvirkning af hjernefunktion.

• Miljø
5G er "en energisluger" og er langt fra en løsning på klimaændringerne. Tværtimod vil det digitale økologiske fodaftryk nå sit højdepunkt med 5G. Vores elektroniske apparater har en stor indvirkning på miljøet. Telefoner indeholder mange sjældne metaller, som i minedriftsprocessen ofte producerer mere end 2000 tons giftigt affald for hvert eneste ton produceret metal.

• Privatliv
Big Data er det nye guld. Datamæglere samler astronomiske mængder af datapunkter verden over. Der oprettes massive personlige digitale profiler om hver enkelt af os. Indsamling af vores personlige oplysninger går langt ud over, hvad mange af os kan forestille os. Vores personlige oplysninger sælges, lækkes eller stjæles med henblik på reklame, påvirkning, sporing eller overvågning.

Medkoordinator Charlotte Ryø, May Day, udtaler: "Den massive udrulning af 5G-teknologien truer også vores privatliv. Indsamling af ’big data’ til konstant overvågning, profilering og videresalg må stoppes, og vi må have EU på banen med passende lovgivning, der faktisk beskytter os. Ingen af os er blevet spurgt, om vi er interesserede i denne udvikling af teknologien.”
_______________________________________________________________________________________
Kontakt
Pernille Schriver, stop5geci@protonmail.com Tel. 64 67 01 06 (efter kl. 16)
Charlotte Ryø, crmayday@protonmail.com
• ECI hjemmeside: https://signstop5g.eu/da
• Officiel EU ECI hjemmeside: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
_______________________________________________________________________________

Oplysninger om et europæisk borgerinitiativ - European Citizens´ Initiative (ECI):
Et europæisk borgerinitiativ er et officielt værktøj for borgere, der ønsker at foreslå nye love til EU. Når der er indsamlet 1 million underskrifter (på 1 år), vil forslagene blive forelagt for EU-Kommissionen og Parlamentet, hvor der vil blive afholdt en offentlig høring. Herefter vil Kommissionen offentliggøre et formelt svar. Yderligere oplysninger: https://europa.eu/citizens-initiative/da

______________________________________________________________________________________________

Videnskabelige reference anvendt i pressemeddelelsen:
The 5G EU appeal - Scientists and doctors call for a moratorium on the rollout of 5G. https://www.5gappeal.eu/

“Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact” Priyanka Bandara and David O. Carpenter, The Lancet 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltextM

NTP study https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflex study https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

World Health Organization - International EMF Project - International Advisory Committee (IAC) - 25th anniversary of the International EMF Project and the 10th Optical Radiation meeting, South Africa National Report 2021 (page 2, paragraph 4)
https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project_International_Advisory_Committee_IAC_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting_South_Africa_National_Report_2021

“Human-made electromagnetic fields: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review)” Panagopoulos D. et al, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8562392/

“ABI/InterDigital Report: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030” Globe Newswire 2020
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-2030.html

“Green 5G or red alert” Miguel Coma, 2020
https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

“Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining” associate editor and staff writer Jaya Nayar, Harvard International Review 2021 https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/

“533 million Facebook users' phone numbers and personal data have been leaked online” Insider 2021 https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?r=US&IR=T

“Biometric and Behavioural Mass Surveillance in EU Member States” Report for the Greens/EFA in the European Parliament 2021 https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/


Mere videnskabelig dokumentation findes på ”Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” hjemmesiden:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-environment
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-data
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
Stop 5G ECI - Denmark
Marslev BYvej 18b
5290 Marslev
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166