Pressemeddelelser
Publiceret den: 15-12-2021
Styrk de lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier
Beskyt menneskers sundhed og miljøet

I de seneste år er menneskers eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløse teknologier steget eksponentielt. Denne stigning skyldes hovedsagelig udrulningen af 4G+ og 5G og et stigende antal forbrugerprodukter baseret på teknologier, der udsender mikrobølgestråling. Ud over flere basestationer installeres der millioner af trådløst aflæste el-, varme- og vandmålere, som også bidrager til den samlede stigning i mikrobølgestråling i vores indendørs og udendørs miljø.
Sideløbende med denne eksplosion i strålingseksponeringer, anvendes der stadig en teknisk standard; de såkaldte grænseværdier for tilladt eksponering, som er baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950'erne. Disse ”grænseværdier” beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger, som følge af akut opvarmning ved kort eksponering i få minutter. Det betyder, at folk er fuldstændig ubeskyttet mod en række skadelige virkninger, såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske virkninger, som forskning gentagne gange har vist, forekommer ved niveauer ved langtidseksponering langt under disse ”grænseværdier”. De nuværende grænseværdier er fastsat for eksponering af mennesker, men giver ingen beskyttelse mod dokumenterede skadelige virkninger på dyr, planter og biodiversiteten.
Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller med overvågning af forskning på dette område. Vi modtager hele tiden nye vidnesbyrd fra folk, der har fået skadet deres helbred efter installationen af 4G+ og 5G-basestationer eller trådløse målere i deres lokalmiljø. Vi er dybt bekymrede over denne udvikling og opfordrer til, at der hurtigst muligt træffes følgende foranstaltninger:
1- Der skal udvikles nye grænseværdier for at beskytte mod påviste sundheds- og miljørisici på niveauer langt under de nuværende grænseværdier. Dette skal ske med hjælp fra eksperter, der ikke er knyttet til den pågældende industri, og med repræsentanter fra det videnskabelige samfund, som mener, at risiciene er betydelige selv ved niveauer langt under de nuværende grænseværdier.
2- Før yderligere udbredelse, skal risikovurderingen af 5G foretages af eksperter uden tilknytning til industrien og sammen med repræsentanter for det videnskabelige samfund, som mener, at risiciene er betydelige.
3- For at forebygge skader, skal der gives risikooplysning på alle niveauer i samfundet i overensstemmelse med anbefalinger fra bl.a. Europarådet. Dette gælder f.eks. for sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
4- Der skal anvendes den bedst mulige teknologi for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Der skal gives prioritet til kablede teknologier, som minimerer skadelig stråling.?
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670102
 
Afsender:
EHS Foreningen
Marslev Byvej 18b
5290 Marslev
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166