Pressemeddelelser
Publiceret den: 12-12-2021
Radon er en luftart, der siver ind i boligen fra jorden under huset. Den er kræftfremkaldende og er årsag til omtrent 300 dødsfald om året. Det er mere, end der dør i trafikken årligt. I fyringssæsonen fra oktober til april kan radon forekomme i højere niveauer. Derfor er det nu, du skal teste din bolig for at få et retvisende resultat.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det er nu, du skal teste, hvis du vil give din bolig et radon-tjek. Fyringssæsonen er nemlig den tid på året, hvor du kan undersøge, hvad det maksimale niveau af radon i indeklimaet i løbet af året er. Den kræftfremkaldende luftart findes i undergrunden, og den kan, under de rette forhold, sive ind fra jorden under din bolig og ind i huset. Og radon er faktisk årsag til flere hundrede dødsfald årligt i Danmark, og mere end hver femte bolig i Danmark anslås at have et for højt niveau af radon. Du kan se her www.TESTdinBOLIG.dk/radonkort, hvad radonniveauet i undergrunden er i din kommune.

Usynlig trussel der øger risikoen for lungekræft
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, der dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Det findes i jorden, og niveauet af radon varierer alt efter hvor i landet, du befinder dig. Mennesker kommer primært i kontakt med radon, når det siver ind i husene fra jorden under bygningerne. Bl.a. byggematerialer kan også afgive mindre mængder radon. Indånding af radon skaber bestråling af lungerne og øger risikoen for lungekræft. Og radon er en svært identificerbar trussel, da luftarten hverken kan ses, lugtes, smages, føles eller på andre måder fornemmes.

Indeklima har betydning for sundhed – særligt i vinterhalvåret
Opvarmning af boligen, vejr, jordbundsforhold og mindre udluftning i fyringssæsonen er nogle af de faktorer, der påvirker indeklimaet. Og i takt med, vi typisk opholder os mere indendørs i de kølige måneder, er det nu, du skal overveje at give din bolig et radon-tjek. Et sundt indeklima betyder meget for din sundhed, da kræft i lungerne, astma og mange andre sygdomme kan udvikle sig, hvis den luft, du indånder, er forurenet. Har du fået flere hjemmearbejdsdage som følge af corona, er det blot endnu en god grund til at undersøge indeklimaet, så din hjemmearbejdsplads er i orden.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at danske boliger testes for radon i fyringssæsonen, der normalt spænder over månederne oktober til april. Det er den periode, hvor der suges mere luft fra undergrunden ind i huset på grund af blæst udefra og samtidig opvarmning af boligen, hvilket skaber et lille undertryk i boligen. Desuden lufter vi typisk også mindre ud i vores hjem i løbet af årets koldeste måneder. Ved at teste to omgange over to måneder i fyringssæsonen opnår du det mest retvisende resultat for, hvordan niveauet af radon er i dit hjem.

Sådan tester du nemt radonniveauet i din bolig
Du kan nemt teste niveauet af radon i din bolig, og radontest kan du købe for få hundrede kroner.
• En radonmåling består typisk af tre små sorte bokse (ca. 2x2 cm), som du placerer rundt om i dit hus, hvor I færdes. Inde i boksen er der placeret en sporfilm, der kan opfange, om der er radon i luften. Filmene bliver derefter enkeltvis analyseret for at finde ud af, hvor meget radon der er i indeluften.
• Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der anvendes langtidsmålinger, der har en tidshorisont på 60-90 dage.

FAKTA OM RADON
? Radon er en gasart, som ved indånding kan bestråle lungerne.
? Hvert år dør cirka 300 mennesker af radon. Til sammenligning døde der fx i trafikken i 2018 i alt 171 personer, i 2019 i alt 199 personer og i 2020 i alt 163 personer.
? Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler, at niveauet af radon bør ligge under 100 Bq/m3 – du kan nemt måle niveauet af radon ved at bestille en radontest på internettet.
? Cirka 350.000 danske enfamiliehuse har radonniveauer over den anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m3
? Radon øger muligvis risikoen for leukæmi hos børn. En dansk undersøgelse har fx vist en højere risiko for leukæmi blandt børn, der bor i boliger med meget radon.


FAKTA OM INDEKLIMA
? For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening.
? Den totale sygdomsbyrde, der skyldes indeklimaforureninger, medfører årligt tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande. Heraf udgør bl.a. 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner og KOL tilsammen 35 % (Kilde: sst.dk).
Kontaktperson:
Allan Rabe
Telefon:30385932
 
Afsender:
AA Indeklima
Hadsten Alle 47
2770 Kastrup
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166