Pressemeddelelser
Publiceret den: 04-11-2021
Mennesker, som bliver syge af elektromagnetisk stråling som den, Kamstrups ”smartmeters” udsender, bliver nu truet med besøg af Kongens Foged trods lægeerklæring.

Besøget koster 2.000 kr. Dette skal tvinge dem til at ”acceptere” installation af den omtalte el-måler. Firmaet Radius har valgt denne trådløse måler, og nu vil de tvinge syge kunder til at få installeret en sådan, selvom den bekendtgørelse, som påbyder fjernaflæsning (Bekendtgørelse 1358 af 13.12. 2013) tillader både kablet og trådløs afmåling, altså valg mellem en løsning, der vil skade de syge, og en løsning, der måske ikke vil.

Monopolfirmaet Radius accepterer nu kun de trådløse målere, selvom de tidligere har installeret kablede målere i særlige tilfælde, og selvom deres moderselskab, SEAS NVE, tillader deres syge kunder en kablet løsning. Den slags kaldes normalt diskrimination (men det benægter Radius).

De syge kunder lider af EHS/EMFIS (elektromagnetisk overfølsomhed) og kan få nogle af eller alle disse symptomer, når de udsættes for elektromagnetisk stråling (bl.a. via trådløs elmåler):

Hjertebanken/hjerterytmeforstyrrelser, højt blodtryk, hovedpine/migræne, svimmelhed, tale- og koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, kvalme og opkast, uro eller sovende og prikkende fornemmelser i kroppen, tinnitus, smerter og tryk over brystet, astma, led- og muskelsmerter, rød og ”brændende” hud, svedeture, og tandpine. Mange forskere nævner også en forbindelse mellem elektromagnetisk stråling og Parkinsons syge, hjernekræft og ADHD.

De nævnte kunder har lægeattest på deres lidelse; men det er Radius åbenbart fuldstændig ligeglade med. De foretrækker tydeligvis syge /& utilfredse kunder frem for raske / tilfredse.

Det må bemærkes, at en del af de syge kunder er så plagede, at de har måttet flytte fra deres bolig og ud i en campingvogn.

Radius bryder hermed – på baggrund af en skinretssag i fogedretten (se vedhæftede) – Grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed, straffelovens § 252 om ”den der … volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed”, Menneskerettighederne og FN's handicapkonvention.

Ud over de helbredsmæssige problemer, som Radius påtvinger deres syge kunder, belastes disse også af sociale problemer: Udgifter til flytning af el-måler, køb af beskyttelsesdragter, flytning til et andet hjem, køb af hus eller lejlighed beliggende i områder med mere venlige el-selskaber, medicin m.m.m. - Alt dette burde være subsidieret af det offentlige; men desværre: Man anerkender ikke den nævnte lidelse. Tabere? Bare ærgerligt! - Hvor er lægeløftet blevet af?

Det skal bemærkes, at jeg selv allerede har fået installeret en trådløs måler i min lejlighed i Birkerød, beliggende Bregnerødvej 66, 2th, 3460 Birkerød, og nu kan jeg ikke tåle at opholde mig i den længere. Derfor købte jeg et sommerhus, hvor jeg har opholdt mig siden da; men nu har Radius påtvunget mig deres trådløse måler, og mit helbred er forringet. Hvor skal jeg nu opholde mig?

Selv har jeg ud over EHS-symptomer fået konstateret tredobbelt mavesår, som bestemt ikke har fået det bedre af Radius' hetz.

Jeg vedlægger papirer fra sagen til yderligere belysning og spørger:

Hvor er vores menneskerettigheder? Er vi ikke mennesker?

For resten: Hvor blev den dygtige og pragtfulde Gro Harlem Brundtland af? Hun fik EHS og måtte trække sig tilbage til sit hus i Frankrig. Er det løsningen for os andre?Venlig hilsen,

Bo Lillesøe, lektor emeritus, forfatter mv.

Pile-Kjæret 10, 3230 Græsted

Fastnet: 45810008
Kontaktperson:
Bo Lillesøe, Udsholt
Telefon:45810008
 
Afsender:
Bo Lillesøe
Pile-Kjæret 10, Udsholt
3230 Græsted
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166