Pressemeddelelser
Publiceret den: 05-05-2021
___________________________________________________________________________________________________

Hvordan har DU det egentlig?

Da ægtefællen rammes af livstruende sygdom, opdager fortælleren, lidt efter lidt, at en pårørende er noget nær usynlig for omgivelserne. Det gælder både i den sociale omverden og i mødet med et kompetent og effektivt sundhedssystem, der langt hen ad vejen overser, at den pårørende er et tænkende og følende menneske – en ressource.
 
INGEN HAR ORDET trækker på erfaring fra forfatterens eget liv og er en fortælling om at være tæt på et menneske med sygdom. Fortællingen giver mæle til noget underbelyst og nyt for de mange, men er dagligdag for en bred gruppe i samfundet, der kan genkende sig selv i den, som ikke får rum til at udtrykke sin virkelighed i den syges nærhed. Her får den pårørende, der ellers ikke har ordet, lov til at være hovedperson, et jeg.
 
Over 750.000 danskere er pårørende til en person med alvorlige helbredsproblemer og vil kunne nikke genkendende til et udsagn som: Jeg er ingen, mit navn er Pårørende.
 
At være pårørende kan være en ensom affære og rummer et tab af fælles virkelighed: Det, der var, er ikke mere. Men ensomheden er usynlig for alle andre end den pårørende, især hvis den syge, som det ofte sker, ændrer personlighed og trækker sig ind i sig selv.  
 
INGEN HAR ORDET en personlig, på en gang nøgterne og poetisk, pårørendefortælling. Om tab og afmagt, ensomhed og dilemmaer. Om at turde række ud til familie og venner.    
Men også et vidnesbyrd om, at det at være tæt på et menneske med alvorlig sygdom – uden at miste sig selv og håbet – kan åbne for nye indsigter og livsmuligheder.
 
Birte Kont fortæller:
 
”Da jeg selv fik den pårørendes virkelighed tæt ind på livet, blev det nødvendigt for mig at skrive dagbogsnotater, et virvar af modstridende tanker, følelser, og hvad jeg registrerede fra pårørendestolen og i hjemmet, mere end tusind sider over tre år. Jeg skrev for at overleve, for at huske at passe på mig selv. Men havde jeg lov til at stå fast på berettigelsen til et eget liv? spurgte jeg dagligt mig selv.
Af mit eget kontaktbehov voksede trangen til at arbejde videre med stoffet og give det en skønlitterær form, så andre pårørende kunne læse og derigennem genkende sig selv. Når jeg var ude at læse op af teksterne, kom mange hen til mig og spurgte efter bogen, enten for selv at ville læse den eller for at give den til en pårørende.”
 
INGEN HAR ORDET er et stærkt vidnesbyrd om livet med alvorlig sygdom, som kan læses af enhver, der har prøvet at skulle støtte og bære - det vil sige os alle.

Læs mere om forfatteren Birte Kont her:

www.birtekont.dk

Ingen har ordet udkommer 4. juni 2021 på Forlaget Brændpunkt.

For yderligere info og / eller interesse i gratis anmeldereksemplar eller forfatterinterview, kan forlaget kontaktes på forlaget.braendpunkt@gmail.com


Læs mere på: www.brændpunkt.dk

Med venlig hilsen
Forlaget Brændpunkt
Kontaktperson:
Jørgen Gylling
Telefon:61319854
 
Afsender:
Forlaget Brændpunkt
Skibhusvej 35, 1. th.
5000 Odense C
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166