Pressemeddelelser
Publiceret den: 25-03-2021
90 pct. af de borgere med regne- og skrivevanskeligheder, der har gennemført Projekt Styrket Indsats hos AOF, oplever, at de enten er blevet bedre til deres arbejde eller har fået større mod på at søge arbejde.

Det viser evalueringen af projektet, som AOF siden 2018 har gennemført med finansiering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i et samarbejde mellem fagforbund, a-kasser, arbejdsgiverorganisationer og KL.

I alt har mere end 31.000 danskere deltaget i undervisning, og de gode resultater glæder John Meinert Jacobsen, der er adm. direktør i AOF Danmark.

”Det er skønt, at vores længerevarende og målrettede indsats hjælper de borgere, der har problemer med at læse og skrive eller anvende it, så de får styrket mulighederne for enten at komme ind på arbejdsmarkedet eller får forbedret deres færdigheder, så de bliver bedre til deres arbejde,” siger John Meinert Jacobsen, der mener, der er behov for en national strategi for at nedbringe antallet af danskere, der har problemer med at læse, skrive og regne.

I 2014 viste en undersøgelse fra OECD, at der i Danmark var ca. 600.000 voksne, der havde problemer med at læse, og at flere end 500.000 danskere havde svært ved helt basale regnestykker. Selvom AOF dagligt arbejder mod at sænke det tal, mener John Meinert Jacobsen, at der fortsat er alt for mange danskere, der har store problemer med at læse, skrive og regne.

”Vi ved, at de ufaglærte jobs stille og roligt forsvinder, og der bliver stillet større og større faglige krav til medarbejdere i Danmark, så det er vigtigt, at vi får opkvalificeret de mange hundredetusinde mennesker, der har besvær med basale regne- og skrivefærdigheder, så de kan få et bedre liv og bevare deres job i fremtiden,” siger John Meinert Jacobsen.

Deltagere vil videreuddanne sig
Det treårige projekt, der blev afsluttet ved udgangen af 2020, var landsdækkende og ma?lrettet ledige og beskæftigede med udfordringer med de almene regne- og skrivefærdigheder, har ifølge John Meinert Jacobsen været en ”stor succes”, og han glæder sig over, at 70 pct. af de deltagere, der har deltaget i evalueringen, ønsker at videreuddanne sig.

AOF har netop søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler til at kunne fortsætte projektet, og John Meinert Jacobsen krydser fingre for, at projektet kan fortsætte, siger han.

”Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter disse kurser, og vi ved, at der er et stort behov for kurser af denne slags, så jeg håber meget, at man vil tildele os midler, så vi kan fortsætte denne vigtige indsats.”

Fakta om Projekt Styrket Indsats
Projekt Styrket Indsats er udviklet i samarbejde med Dansk Industri, FOA, KL, Fødevareforbundet NNF, Min A-kasse, Dansk Erhverv, 3F, HK og Dansk Byggeri og gennemført på en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ”Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive og regnesvage”.

Projektet kørte fra jan. 2018 til udgangen af 2020.

Projektet har fokuseret på at få de mange borgere ind på FVU og OBU-kurser, og mere end 31.000 har gennemført kurset.

Læs mere om projektet: www.psi.aof.dk

For yderligere information:
Hans Bechgaard, AOF Danmark
TlF: 20 22 22 73
Mail: hans@aof.dk
Kontaktperson:
Humaira Nasim
Telefon:61688484
 
Afsender:
AOF Danmark
Molestien 7
2450 København SV
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166