Pressemeddelelser
Publiceret den: 17-02-2021
Luk Danmark op NU!
Da Danmark lukkede i 2020 manglede vi en opposition af kritiske politikere. Debatten var udelukkende fokuseret på virus og var fuldstændig blottet for nuancer. Hvad har nedlukningen af Danmark kostet? Den økonomiske omkostning synes uoverskuelig, men hvad med følgerne i form af ødelagte skæbner, knuste drømme, lukkede virksomheder, psykiske mén, selvmord, osv. Nedlukningen skete på baggrund af nogle politikeres mavefornemmelser, og det internationale pres var for stort til at nogen turde tænke selvstændigt.
Ingen manede til eftertænksomhed. Forskere, læger og vores sundhedsstyrelse kom med advarsler og opfordrede til en besindig håndtering af epidemien. Regeringen og de resterende medlemmer af Folketinget valgte at overhøre advarsler og råd fra den del af samfundet. Danmark savnede i de dage politikere som havde mod til at påvirke debatten og vedholdenhed til netop at sikre den besindighed som forskerne, lægerne og sundhedsstyrelsen ønskede.
Problemet i politik og for politikere er, at meningsmålinger spiller en stor rolle og at mange politikere har etableret deres identitet i politik. Vi er her ikke for at leve af at være politikere. Vi er her for at varetage Danmarks interesser; vi har en vision om at være vedkommende i politik. Beslutningerne skal i så høj grad som muligt lægges ud til folket.
Landet skal styres af lokale mennesker forankret i Danmark med råd og vejledning fra uafhængige eksperter fremfor eksperter med dobbeltroller eller af politikere uden erhvervserfaring.
Vi er De Nationalliberale. Vi er hverken bundet til blå eller rød blok; vi arbejder for frihed med ansvar og vi er for et samfund, hvor grundloven holdes hellig.
MERE OM DE NATIONALLIBERALE
Danmark er Grundtvigs og Søren Kirkegaards land, hvor den frie tanke og det levende ord skal have frit udløb. Vi ønsker at udfordre de trængte liberale partier i Danmark. Vi ønsker at beskytte vores modstanderes ytringsfrihed. Vi har brug for modpoler for at kunne debattere levende og med fri tænkning.
National er et favnene begreb. Det har i sin betydning en inkluderende betydning; det vil De Nationalliberale holde i hævd. Og vi vil holde det i hævd med en visionær fællesskabs-politik som skal sikre borgerne som en helhed. Nationen er de borgere som på et hvert givent tidspunkt udgør vort land. Alle, uden undtagelse.
Liberal er en grundværdi. Det er et menneskeligt værdisæt, som er funderet i frihed. Vi værner om fællesskabet ved at give frihed til at træffe personlige valg og give plads, rum og forståelse til disse. Den personlige frihed er grundlæggende. Liberalisme er mangfoldighed. De nyliberale partier har i deres nuværende form mistet forståelsen for dette. I en tid hvor de liberale erhverv mere end nogensinde tidligere har brug for den liberale stemme, har disse partier svigtet som aldrig tidligere set.
Historiens vingesus. Det var den nationalliberale bevægelse der i 1849 gav Danmark sin første Grundlov. Det er på høje tid, vi igen værner om folkets lov, gældende menneskerettigheder og den personlige frihed. Vi er alle født frie. Frihed er menneskets fundamentale rettighed.
LÆS MERE OM OS HER:
https://www.facebook.com/denationalliberale https://www.instagram.com/denationalliberale https://twitter.com/natioliber www.nationalliberal.dk
Kontaktperson:
Johannes Brormand
Telefon:93300377
 
Afsender:
De Nationalliberales sekretariat
Øster Søgade 100
2100 Købenahvn Ø
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166