Pressemeddelelser
Publiceret den: 03-11-2020
Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden og dets indflydelse på miljøet er enorm. Men hvordan kan arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer indtænke betonløsninger i deres byggeprojekter og samtidig imødekomme kravet om de ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, som verdens stats- og regeringsledere vedtog i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i 2015?

Til de færrestes overraskelse har almindelig beton stor indflydelse på miljøet. Dette skyldes hovedsageligt betonens store indhold af cement, hvilket ligeledes gør sig gældende for materialet CRC i2®, som er Hi-Cons egen generation af betontypen Ultra Højstyrkebeton (UHPC). Denne beton indeholder betydeligt mere cement som almindelig beton – i hvert fald hvis sammenligningen laves per kubikmeter materiale. Men giver det overhovedet mening at sammenligne CO2 belastningen for CRC i2® og almindelig beton på volumenbasis? Svaret er et rungende NEJ, hvis du spørger Hi-Con og årsagen hertil skal findes i materialernes forskelligheder, når henholdsvis CRC i2® og almindelig beton anvendes til at fremstille elementer. I stedet har virksomheden med en lang tradition for udvikling og fremstilling af slanke og skræddersyede altaner taget udgangspunkt i en mere gængs metode til sammenligning af materialer, og sammenligner deres materiale med almindelig beton på baggrund af den effektive CO2 belastning målt pr. funktionsenhed: Hvor meget belaster altaner i CRC i2® egentlig miljøet per m2 altan i forhold til almindelig beton?

Ultra højstyrkebeton og dets bæredygtige fordele

Det er mængden af materiale, der er hovedårsagen til Hi-Cons udmelding om, at deres altanelementer udleder 25% mindre CO2 pr. kvadratmeter altan sammenlignet med almindelig beton. Når Hi-Con producerer altaner i deres produktion i Hjallerup, anvender de 50% mindre materiale i deres fremstilling sam-menlignet med tilsvarende elementer i almindelig beton. Dette er muligt på grund af materialets ekstreme styrke og tæthed, som betyder, at Hi-Con kun anvender et meget lille dæklag på armeringen.


Verdens første EPD på ultra højstyrkebeton

For omtrent to år siden tog Hi-Con skridtet ud i at få udarbejdet en Environmental Product Declaration (EPD), som gav virksomheden et detaljeret indblik i, hvor meget CO2 de udleder pr. kubikmeter CRC i2® fra produktionen af et altanelement og indtil færdig montage. Disse resultater lød på en samlet belastning på 1320 kg C02 pr. kubikmeter fra produktion til montage og 1050 kg CO2 pr. kubikmeter indtil elementer-ne forlader fabrikken. Ifølge Hi-Con er dette tal ganske vist højere end belastningen på 720 kg CO2 pr. m3 for en tilsvarende konstruktionsbeton, men da Hi-Con typisk anvender den halve mængde materiale pr m2 altan i forhold til almindelig beton, lyder den effektive CO2 belastning for CRC i2® på 525 kg CO2 – altså en besparelse på ca. 25% af miljøbelastningen per funktionsenhed indtil elementerne forlader fabrikken.

Den mindre materialemængde resulterer ligeledes i yderligere bæredygtige fordele såsom, mindre for-brug af råmaterialerne sand og grus, slankere elementer med lavere vægt, som kræver mindre beslag på bygningen, mindre kraner til montage samt færre lastbiler til at transportere elementerne fra fabrik til byggeplads. Hi-Con nævner også elementernes lange levetid på +100 år uden nogen form for konstruktiv vedligeholdelse, som en bæredygtig fordel.

Ultra højstyrkebeton i fremtidens bæredygtige byer og lokalsamfund

Kan byggeprojekternes parter så indtænke beton i deres fremtidige byggeri og samtidig imødekomme FN’s 11. verdensmål omkring ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”? Ifølge den nordjyske producent af altaner, trapper og facader, så er svaret JA og de understreger samtidig, at det handler om at vælge sine materialer med omhu og være opmærksom på at selv de mindste justeringer i produktion, transport og montage kan bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Vil du vide mere om ultra højstyrkebeton og bæredygtighed, kan du besøge Hi-Cons hjemmeside (link) og finde information, dokumentation og diverse blogindlæg om emnet.
Kontaktperson:
Julie Thomsen
Telefon:26259430
 
Afsender:
Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervsparl 1
9320 Hjallerup
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166