Pressemeddelelser
Publiceret den: 29-10-2020
Bekendtgørelse nr 1358 af 13.12.2013 om fjernaflæste elmålere har givet danske borgere problemer. Især i Region Hovedstaden, hvor elnet-leverandøren Radius har valgt at installere 100 % trådløse målere fra firmaet Kamstrup.

Ikke blot har der i pressen været skrevet om fejlmålinger af strøm, der findes også en konstant voksende gruppe af danskere, der lider af overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling. Dvs. over for de mikrobølger, som de nævnte elmålere (såkaldte smartmetre) udsender og modtager!

Denne situation har medført en voldsom korrespondance mellem EHS-patienter (overfølsomme
over for elektromagnetisk stråling, jf. www.ehsf.dk, et handicap i f.eks. Canada, Frankrig og USA) - og Radius' juridiske afdeling. Visse patienter har endda måttet betale for advokatassistance for at undgå en installation.

Når EHS-patienter udsættes for elektromagnetisk stråling, får de nogle af (eller alle) flg.
symptomer:
Hjertebanken/hjerterytmeforstyrrelser, højt blodtryk, hovedpine/migræne, svimmelhed, tale- og
koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, kvalme og opkast, uro eller sovende og prikkende
fornemmelser i kroppen, tinnitus, smerter og tryk over brystet, astma, led- og muskelsmerter, rød og
”brændende” hud, svedeture, og tandpine. Mange forskere nævner også en forbindelse mellem
elektromagnetisk stråling og Parkinsons syge, hjernekræft og ADHD.
Flere private lægeklinikker i Danmark kan nikke genkendende til patientgruppen og disse symptomer.

Selvom jeg og andre gang på gang har forklaret Radius om disse forhold, bliver Radius ved med
at forlange adgang til vores private boliger for at udskiftet de analoge elmålere med nye, der kan forøge symtpombilledet markant, da hele strømleverancen i husstanden udsættes for forøget spænding i kontakterne samt mikrobølger.

Grundlovens § 72 slår fast, at boligen er ukrænkelig, og at ingen myndighed kan tiltvinge sig adgang til den uden retskendelse. Derudover har jeg flere gange gjort opmærksom på, at bekendtgørelse 1358 kun forlanger, at husstandene skal have en fjernaflæst elmåler, ikke en trådløs måler.

Det betyder muligvis, at Radius kunne tillade sig at skifte vores gamle elmålere ud med kablede
fjernaflæste målere, hvis de ønskede dette; men det vil de ikke! I stedet truer de skriftigt med at lægge sag an ved fogedretten dette efterår.

Jeg har skrevet til Radius om dette og stillet flg. krav til dem:

"1. Jeg forlanger en skriftlig garanti for, at jeg ikke kan tage skade af installationen, og at
Radius tager det fulde ansvar for evt. helbredsskader i al evighed,
2. Radius skal garantere, at el-regningen ikke kommer til at stige som følge af installationen,
og at denne sker 100 % for Radius' regning.
3. Radius skal for egen regning flytte hele målersystemet, incl HFI-relæet, ud i mit skur og
afskærme det imod mit hus.
4. Radius skal for egen regning måle ”dirty electricity” før og efter installationen af et
smartmeter. Dette med henblik på muligheden for at rejse en sag imod dem, hvis det viser
sig, at jeg bliver syg af installationen."
Radius har i deres svarbrev nægtet alle disse punkter.

Jeg har endvidere gjort Radius opmærksom på, at min ejerlejlighed er blevet gjort ubeboelig for mig, eftersom jeg desværre får hovedpine, voldsom træthed, tinnitus og rød, brændende hud af at opholde mig i den. Disse tilstande er opstået, efter at Radius har installeret deres trådløse smartmeter i lejligheden.

Af samme grund opholder jeg mig så meget som muligt i mit sommerhus, som de nu vil anbringe deres trådløse elmåler i. En undersøgelse har tidligere vist meget stor modstand mod smartmetre i Storbrittannien blandt befolkningen - hvordan står det til i Danmark?

Bo Lillesøe, lektor emeritus, forfatter
Kontaktperson:
Bo Lillesøe
Telefon:45810008
 
Afsender:
Bo Lillesøe
Pile-Kjæret 10, 3230 Græsted
3230 Græsted
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166