Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-10-2020
Der verserer nu to grundlovssager ved retten:

Københavns Byret
Sag nr. 28676/2020-KBH
og
Københavns Byret
Sag nr. 29042/2020-KBH
Organisationen for Oplysning om Corona Virus COVID-19
mod
Statsminister Mette Frederiksen

Disse to sager kan potentielt ændre Danmarks fremtid, idet de hvis retten giver OOC medhold kan annullere corona særlovene, fjerne alle mundbind og restriktioner og bringer verden tilbage til det normale.

Det centrale punkt i begge sager er nemlig hvorvidt COVID-19 er farligt.

Statsministeren skal svare på spørgsmål som:
Er COVID-19 testen videnskabeligt valideres så den kan anvendes til diagnostik?
Er COVID-19 overhovedet dødelig - har Giver COVID-19 ført til overdødelig i Danmark i 2020?
Er der videnskabeligt dokumenterede skader og senskader ved COVID-19?

Sagerne kort:
OOCs holdt to kurser i sommers, som blev aflyst da der kom flere mennesker end forsamlingsforbuddet tillod til dem begge. Efterfølgende blev statsminister Mette Frederiksen stævnet for brud på Grundloven, eftersom forsamlingsforbuddet er grundlovsstridigt, eftersom der ikke er nogen saglig grund til det.
Statsministeren skriver i sit svarskrift at de verserende sager er bagatelagtige sager uden nogen væsentlighed: ”Denne sag har ikke generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.” Desuden mener statsministeren at OOCs problemer med regeringens begrænsninger af forsamlingsfriheden, der førte til mødets aflysning, er selvpåførte. (OOCs kunne bare have ladet være med at have så mange medlemmer! Eller hvordan skal dette egentlig forstås?)

Henvisning til Landretten med Højesteret som ankeinstans
Den første spændende beslutning i sagen er om den kan henvises til Landsretten, så den kan komme for højesteret, hvor grundlovssager vel bedst behandles. En sag der potentielt kan ændre Danmarks fremtid bør vel også have 9 dommere, i stedet for tre.

Baggrunden for at sætte spørgsmålstegn ved COVID-19s farlighed
Alle tager for givet at fordi Verdenssundhedsorganisationen WHO og med den mange af verdens regeringer har købt ind i fortællingen om den farlige corona virus pandemi vi skulle have i år, så er der også en farlig corona virus på færde. Men størstedelen af verdens eksperter, forskere og læger, der arbejder med corona og lungesygdomme har undsagt WHO og har fremført det synspunkt at corona slet ikke er farlig.

Synspunktet som mange eksperter fremfører er at der slet ikke er videnskabelig dokumentation hverken for COVID-19 testens videnskabelige gyldighed eller for COVID-19 infektionens farlighed.
Som det dokumenteres på www.coronawhistleblower mener mange eksperter i dag, at det er medicinalindustrien der igen – ligesom i 2009 – har manipuleret WHO til at erklære en falsk pandemi – altså en pandemi der slet ikke er farlig, sådan som WHO påstår.

Hensigten med WHO’s vildledning af verden antages, da WHO i dag primært financierens af lægemiddelindustrien, at være industrielt salg af lægemidler, medicinske maskiner, mundbind, tests, vacciner mm – ligesom vi så det i 2009 med Svineinfluenza skandalen, hvor verden blev narret til at købe vacciner og milliarder af dollars.

Hele verden blev taget ved næsen af WHO og medicinalindustrien den gang, det synes der at være almindelig enighed om. WHO tog kritikken til efterretning og nedsatte en komite der skulle undersøge WHO. Desværre tog WHO medlemmerne af denne fra sin midte, så konklusionen blev at der intet var at kritisere, selv om fem medlemmer i den centrale rådgivende komite havde fået over 7 millioner dollars af vaccineindustrien dengang, som bl.a. dagbladet Information var med til at afsløre.

Så det er måske det, der sker igen i 2020: vi bliver vildført af et korrupt WHO og manipuleret af en næsten uendeligt velhavende medicinalindustri, der ikke er bleg for at betale sig til indflydelse de store medier såvel som i statslige organer.

Danmark købte dengang i 2009 5 millioner portioner vaccine, der siden skulle destrueres. Statens Serum Institut har siden modtaget mange millioner kroner – nogle anslår 100 millioner - af medicinalindustrien og dens ejere, som det fornyligt er kommet frem.
De verserende sager kan tvinge Statsministeren til at fremlægge hvad hun har af dokumentation for at COVID-19 skulle være farligt. Det er oplysninger som verden har ventet længe på at Statsministeren skulle dele med offentligheden.
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166