Pressemeddelelser
Publiceret den: 27-08-2020
Her på Feldballe Friskole & Børnehus vil vi gerne fortælle to historier - som smelter sammen til én. Én historie om, hvordan en lille friskole og børnehus på Djursland i samarbejde med lokale ildsjæle og forældre, lokalt innovativt start-up-firma går i makkerskab med et af Danmarks største arkitekthuse og baner vejen for fremtidens byggeri. Den anden historie handler om hvordan man i pagt med naturens ressourcer drager nytte af fotosyntesen og via solens lys år efter år kan fremstille byggemateriale af 1-årig biomasse, som ophober CO2 i væggene og dermed bidrager til et positivt klimaregnskab.

Om at turde!
“På Feldballe Friskole & Børnehus har vi gennem nogle år gået og barslet med tanken om at bygge det fysik/kemi lokale, vi synes vi manglede” fortæller bestyrelsesformand Trine Andreassen, og tilføjer: “Kort inde i tankerne om det nye byggeri blev vi præsenteret for muligheden for at bygge med halmelementer via lokale kontakter. Vi syntes, det lød spændende, og var tiltrukket af tanken om at bygge bæredygtigt med fokus på indeklima. Da så Realdania og derigennem Henning Larsen Architects kom på banen kort efter, så kiggede vi i bestyrelsen hinanden dybt i øjnene, tog en dyb indånding og blev enige om, at det her tør vi godt. Det var simpelthen en for stor mulighed at lade passere for vores lille skole. Og vi har knoklet, holdt møder, diskuteret undervejs i processen, men aldrig fortrudt. Nu er det en stor tilfredshed at se, hvordan byggeriet dag for dag bliver mere konkret på byggepladsen” siger en synlig glad og stolt bestyrelsesformand.

Hos Dansk Friskoleforening har byggeriet vakt genklang og formand Peter Bendix udtrykker det således:
“Feldballe Friskole viser ikke blot eleverne og deres forældre, men også hele skoledanmark, at der er nye veje at gå, når det kommer til byggeri i pagt med de vigtige klimamål. Der er ingen tvivl om, at det kræver en solid portion dedikation og passion at løbe et projekt i hus af denne kaliber. Dét at tro på, at man lokalt faktisk kan ændre på sædvanlige praksisser og have modet til at pege på nye løsninger – det vidner om, at når forældre og ansatte på skolerne gives friheden, så er der faktisk ikke grænser for, hvad der kan ske. Feldballe Friskole har vist, at hvis man tager ildsjælene alvorligt, vokser potentialet. Kæmpestort tillykke til skolen – med kampgejsten, det hårde arbejde, udsynet og modet til at gå nye veje, der også vil inspirere andre”

Fokus på indeklima og læringsrum
Som skole er der flere meget interessante faktorer i spil her, fortæller skoleleder René Jakobsen, og fortsætter:
“Hvis ikke skolen, som i forvejen bidrager til at uddanne og danne børn og unge mennesker skal gå forrest i forhold til at vise løsninger og handlemuligheder, ja hvem skal så? Klimadagsordenen fylder, med rette, enormt meget i vores samfundsdebat. Som barn og ung er det vigtigt for den mentale sundhed og troen på fremtiden, at der også fremvises løsnings og handlemuligheder. Denne måde at tænke på ligger helt i tråd med FN’s verdensmål og det danske Folketings ambition om at skære 70% af udledningen af drivhusgasser inden 2030.

For det andet bliver vi hele tiden klogere på samspillet mellem indeklima og læring. En game-changer ved denne type byggeri og indeklima er de helt åbenlyse fordele ved vægge, der er diffusionsåbne, varmelagrende og ikke har nogen afgassende materialer og derudover har en høj luftlydisolering. Altsammen faktorer, som er med til at skabe den optimale temperatur- og luftkvalitet, hvilket i høj grad betyder noget for elevernes fysiske og mentale trivsel.”

CO2 - det bruger vi da til at bygge med
Feldballe Friskoles nye tilbygning opføres med halm i væggene. Halm vokser hurtigt og optager som en del af fotosyntesen CO2 i processen. Halmen høstes efter 1 år og bruges i væggene der er bærende, isolerende og kommer som præfabrikerede halmelementer. Feldballe Friskole & Børnehus er bygherre, og det er det lokale firma Feldballe Naturelementer, der som partnere i den internationale virksomhed EcoCocon leverer elementerne til byggeriet. Henning Larsen Architects tegner, ingeniørfirmaet Reeholm & Bredahl rådgiver, og entreprenørfirmaet Høgh & Sønberg udfører opgaven. Frivilligt forældrearbejde og lokale håndværkeres indsats gør det muligt at frigive midler til at gøre projektet ekstraordinært bæredygtigt og fremsynet. NRGI’s værdipulje støtter ligeledes projektet økonomisk. Projektet er yderligere støttet af Realdanias kampagne Innovation til Marked, se mere på http://www.innovationtilmarked.dk/inspiration/feldballe-naturelementer-aps“.

Vi har spurgt Henning Larsen architects, samt ingeniørfirmaet Reeholm & Bredahl om, hvorfor dette projekt er spændende for dem at være med i:
”Feldballe Friskoles nye tilbygning er et bæredygtigt byggeri, der afspejler skolens ambitiøse målsætning om at forberede eleverne til en fremtidig virkelighed, hvor der skal tænkes meget mere balanceret på ressourcer. Resultatet er en bygning skabt ud fra en kompromisløs materialestrategi af træ, halm og ler, som bidrager til et godt indeklima og via simple konstruktionsprincipper kan skilles ad igen i fremtiden. Vi ved at de fysiske rammer er vigtige for børnenes læring og at alle bygningens flader medvirker til en bedre intuitiv forståelse for rum, lys og materialer. Vi glæder os derfor over at se skolen tage form og i fremtiden følge, hvordan eleverne gør det til deres eget rum.”
" fortæller Signe Kongebro, Partner hos Henning Larsen.

Jakob Keller, som er partner hos Ingeniørfirmaet Reeholm & Bredahl A/S udtaler: “Det har været en spændende og lærerig udfordring, at arbejde med et så visionært og bæredygtigt projekt sammen med Feldballe Friskole, Feldballe Naturelementer/EcoCocon og Henning Larsen Arkitekter. Vi har været langt omkring for at finde de mest bæredygtige materialer, teknikker og løsninger inden for projektets økonomiske ramme. Vi har, som ingeniørrådgiver, et stort ansvar for at bidrage til at nedbringe CO2-belastningen i byggeriet. Vi har derfor, hos Reeholm & Bredahl A/S, brugt mange ressourcer på at udvikle vores viden og teknikker til at kunne bygge mere bæredygtigt, så vi allerede nu kan tilbyde vores kunder mulighederne for at spare CO2 i deres byggeprojekter sammenholdt med at det ikke nødvendigvis koster ekstra.”

Faktaboks:
EcoCocons elementer er:
Cradle-to-cradle certificerede
Passiv-Hus certificerede
REI 120 brandtestede
giver 54 dB luftlydisolering

En af de store udfordringer i vores samfund og dagligdag er at vi udleder for meget CO2 - også kendt som drivhusgas. Det giver nogle udfordringer for vores livsbetingelser, som vi skal have løst. Der er mange nødvendige og forskellige indsatser, der skal bringes i spil. En lidt ukendt, men meget effektiv indsats, er at bygge med biomasse. Det er samtidig noget, vi har alle forudsætninger for at gøre i Danmark. Udover det bæredygtige element er muligheden for at udvikle lokale arbejdspladser noget der har store perspektiver og vækker genklang på Christiansborg: “Det er super vigtigt at bevare og udvikle gode lokale arbejdspladser og styrke beskæftigelsen i vores område. Når man så samtidig kan bygge miljømæssigt rigtigt og som friskole, gå i front på dette område sammen med børnene og forældrene, så sender det gode signaler til omverdenen, som jeg virkelig bakker op om.”, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen.

At de bærende ydervægge i denne type byggeri består af biomasse gør, at CO2’en bindes inde i væggene og bliver der. Via fotosyntesen har halmen under sin vækst optaget CO2 fra luften og byttet den ud med ilt. Dermed bidrager halmvæggene i al deres enkelthed til et positivt klimaregnskab. Fotosyntesen er børnelærdom i skolerne, og er basalt set forudsætningen for livet på jorden. Derfor overskriftens reference ‘tilbage til fremtiden’ - vi skal altså bruge dette ældste kredsløb som et af midlerne, når vi vil indtage fremtiden på den bæredygtige måde.

Feldballe Friskole & Børnehus er glade og stolte over at give et bidrag til kampen for klimaet, bæredygtigheden, arbejdspladserne og børnenes fremtid.

Faktaboks, 6 skarpe: Byggeriet er unikt og banebrydende fordi:
1) - bygningen samlet set lagrer mere CO2 end den har udledt, inklusive transporten.
2) - de fleste af bygningens materialer kan produceres igen og igen, år efter år. Blot ved hjælp af solens lys og med minimal klimabelastning. Ovenikøbet kan denne produktion ske i Danmark og skabe danske arbejdspladser.
3) - bygningens ydervægge er diffusionsåbne, hvilket bidrager til et godt indeklima og reducerer risiko for fugtproblemer.
4) - både facader, tag, væg- og loftisolering består af biomasse.
5) - der indvendigt benyttes lerpuds, hvilket både bidrager til jævne temperaturer, fugtregulering og ikke medfører afgasning.
6) - byggeriet er bygget så det i fremtiden kan skilles og samles igen. DfD - design for disassembly.

Byggeriet forventes at stå færdigt i foråret 2021.

Ved interesse kontakt skoleleder René Jakobsen på 69692551/rj@feldballe-friskole.dk og så kan kontakten evt videreformidles herfra.

På vegne af Feldballe Friskoles bestyrelse og byggeudvalg
Skoleleder René Lundø Jakobsen


(Billedtekst til billed 1: Stor var begejstringen, da skolens yngste dreng og pige sammen med skolens ældste dreng og pige tog første spadestik til den nye bæredygtige tilbygning, tegnet af Henning Larsen Architects. Billedet er taget på første skoledag mandag den 10. august 2020.)

(Billedtekst til billed 2: Skitse af tilbygning tegnet af Henning Larsen architects)
Kontaktperson:
René Lundø Jakobsen
Telefon:27146530
 
Afsender:
Feldballe Friskole & Børnehus
Ebeltoftvej 56
8410 Rønde
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166