Pressemeddelelser
Publiceret den: 15-06-2020
Respiratorhjælpen er på vej
Et nyt koncept for standby vikarer til respiratorbrugere i eget hjem sættes i søen af MG-V fra tirsdag den 16. juni 2020. Som borger i eget hjem med egen hjælperordning og de leverandører, som agerer arbejdsgivere, skal det være lettere at få en hurtig hjælp, når beredskabet svigter! Og så er det herudover MG-V´s mission at hjælpe de bosteder, som også har borgere i denne kategori.

Har samlet et stærkt team, som brænder for opgaven
MG-V er en landsdækkende bemandingsspecialist, som formidler vikarer til social- og sundhedsområdet i form af såvel dag-til-dag vikarer som længevarende vikariater og rekruttering samt teamopgaver i borgers eget hjem, herunder bl.a. hjemmerespiratorbrugere. MG-V har hovedsæde i Aarhus og drives af Mona Gehrt, som har 13 års erfaring fra branchen.

Sales & Bid Manager i MG-V, Martin Kragh Abildgaard, udtaler sig om tiltaget: ”En stor del af mine 17 år som offentlig ansat i sygehusvæsenet er tilbragt med at administrere hjælperordninger til respiratorborgere i eget hjem, og adgang til en kvalificeret akutvikar i situationer med pludselig opstået fravær er ofte en sej og utryg proces for borgeren! Det brænder vi for at gøre vores bidrag til at afhjælpe – ikke mindst med tankerne på en kommende sommerferieperiode. Her i MG-V har vi bare et stærkt internt team, som er blevet yderligere styrket med ansættelsen af Teamchef Anne Wright. Prikken over I´et er de kompetence sundhedsfaglige vikarer, som gerne vil stille op for os, og det er vi glade for!”

Et gennemtænkt og transparent koncept
Martin Kragh Abildgaard siger følgende om konceptet: ”Der udsendes 2 gange ugentligt en liste med standby vikarers rådighed de kommende 3-4 døgn til de kunder, som har tilmeldt sig konceptet. Det kan være borgere i eget hjem, BPA-leverandører, andre vikarbureauer samt botilbud. Herefter modtager vi bestillingerne efter først-til-mølle-princippet. Vi kender ikke det præcise omfang af efterspørgslen, men vi vil løbende tilpasse udbuddet.”

Fortsat stort fokus på forholdsregler ved COVID-19
MG-V oplyser i øvrigt, at man fortsat har meget stort fokus på at forebygge yderligere smitteudbredelse med COVID-19 og på den baggrund arbejder ud fra såvel Sundhedsstyrelsens COVID-19 anbefalinger som egne forholdsregler ved grundig screening af vikarer ved bookning.
Kontaktperson:
Martin Kragh Abildgaard
Telefon:+4525942020
 
Afsender:
MG-V Aps
Rytoften 5B, 2. sal
8210 Aarhus V
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse