Pressemeddelelser
Publiceret den: 05-06-2020
Lørdag d. 6. juni afholdes den tredje ”Global Stop 5G Protest Day” Jorden rundt.

I 16 forskellige lande går borgere på gaden for at gøre opmærksom på, at Telebranchen og ansvarlige politikere i vores respektive lande tilsidesætter forsigtighedsprincippet, som siden 1993 har været traktatfæstet som en grundlæggende del af EU-retten. https://stop5ginternational.org/

Valid forskning påpeger, at elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi; 2G, 3G, 4G, wifi, bluetooth, babyalarmer, mobilmaster, mobiltelefoner og 5G kan give DNA forandringer i levende organismer. Dvs. det nye 5G, som er på vej til at blive udrullet bredt i forbindelse med Internet of Things og opsat i lygtepæle, installeret i skraldespande, på hustage, i skoler og i børnehaver mm. har potentiale til at gøre endnu mere uoprettelig skade end der allerede er sket med den nuværende trådløse teknologi.

I januar i forbindelse med den første globale protest dag afleverede EHS Foreningen sammen med 7 andre foreninger, organisationer, politiske partier 3 appeller til 5 ministre på Christiansborg for at påpege de allerede forskningspåvise biologiske skader ved strålingsniveauer langt under de nuværende strålingsværdier. Intet har vi hørt – Intet er sket ud over, at 5G udrulles nu med fuld kraft! https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/tre-appeller-afleveret-til-5-ministre

I april i forbindelse med den anden protest dag blev internationale advokatkræfter samlet for at forene de flere internationale juridiske tiltag til at få stoppet en udrulning af en teknologi, som ikke er blevet sundheds- eller miljøgodkendt. Hvilket de tidligere trådløse teknologier ej heller er blevet. Der samles bl.a. ind til sagsanlæg imod den danske stat. https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Nu går borgere på gaden igen. Denne gang i Odense og i Århus. Der vil være taler af bl.a. Lars Muhl, Telecom-ingeniør Flemming Blicher, whistleblower Michael Jensen…og mange flere…
Og som der står skrevet på Folketingets hjemmeside, så kan forsigtighedsprincippet bruges, når der er behov for hurtig indgriben, hvilket vi netop i denne coronatid har været vidner til. https://www.eu.dk/da/leksikon/Forsigtighedsprincippet

Ligeledes beskriver professor dr. Jur. Peter Pagh forsigtighedsprincippet således: citat ”Grundlæggende indebærer princippet, at hvis der er videnskabelige indikationer for risiko for alvorlige eller uoprettelige skader, må indgreb over for f.eks. potentielle forurenere ikke udsættes alene grundet videnskabelig usikkerhed. Princippet afspejler de uheldige erfaringer med DDT og ozonnedbrydende stoffer, der oprindelig blev anset som uskadelige, men senere viste at have meget alvorlige følge for økosystemer og menneskers sundhed.” https://denstoredanske.lex.dk/forsigtighedsprincip

En dansk juridisk udredning fra maj 2019 af 5G udrulningen konkluderer, at 5G strider imod Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Habitatdirektivet og Bonn- og Bernkonventionerne. https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/JuridiskResponsum5G

Århus demonstration: https://www.facebook.com/events/623201708282826/ Kontaktinfo: Søren Ellegaard tlf. 30484031, sonenki@gmail.com

Odense demonstration: https://www.facebook.com/events/175731743848848/ Kontaktperson Pernille Schriver, fastnettelefon 64670106, schriver.ehs@gmail.com

Med venlig hilsen
Pernille Schriver, biolog og miljøvejleder, EHS Foreningen ehsf.dk
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:23202869
 
Afsender:
EHS Foreningen
Marslev Byvej 18b
5290 Marslev
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse