Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-05-2020
Danmarks største vidensbank med national flora og fauna er nu en realitet på artsportalen www.naturbasen.dk. På den nye hjemmeside sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden om danske dyr, planter og svampe til gavn for naturen og biodiversiteten.

Lige nu er naturen fyldt med forårstegn. Den første Gøg er ankommet, og man kan nu opleve arter som Nikkende Kobjælde, Grøn Busksommerfugl og Klokkefrø. Registrering af arterne og deres levesteder har stor betydning for beskyttelsen af arterne og for hvordan naturen forvaltes. Samtidig kan tidspunktet de ses på, over en årrække, sige noget om ændringer i klimaet.

Derfor indberetter mange tusinde danskere deres observationer af dyr, planter og svampe i Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. På den måde deler de både deres naturoplevelser med andre og er samtidig med til at indsamle viden, der benyttes til forskning og forvaltning af naturen. Dette kaldes også borgerinddragelse eller Citizen Science.

Med den nye hjemmeside på www.naturbasen.dk opfylder artsportalen nu alle ønsker om funktionaliteter og social integration, hvor brugerene nu i højere grad kan interagere med hinanden. De mange brugerinteraktioner er med til at sikre en korrekt artsbestemmelse og validering af de indberettede observationer, og dermed gøres databasen så korrekt som muligt.

Hvis man ikke er en ørn til at bestemme arter, kan man på naturbasen.dk og med Naturbasens App få hjælp til artsbestemmelse. De mange informationer, som er tilgængelige på Naturbasen, er også en hjælp, hvis man ønsker selv at bestemme arterne, før de indberettes. Eksempelvis findes der på både hjemmeside og App et leksikon med beskrivelser af mere end 3.600 arter og for mere en 20.000 arter er der billeder og udbredelseskort.

Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal - samarbejder med mere end 75 private organisationer og offentlige myndigheder som eksempelvis kommuner og nationalparker. Derved sikres det, at de indsamlede data benyttes i miljøvurderinger og i naturforvaltningen.

Med den nye naturbasen.dk er det målet at give danskerne et redskab til en større naturhistorisk forståelse og et større kendskab til den danske biodiversitet, og samtidig at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark.


Fakta om Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal

Naturbasen blev oprettet i 2001 under navnet “Birdwatch.dk” og var Danmarks første landsdækkende online database til indberetning af fugleobservationer. Efter kort tid blev databasen udvidet til at indeholde artslister med hele Danmarks flora og fauna og hjemmesiden skiftede i 2003 navn til “Danmarks Fugle og Natur”.

I 2006 indgik hjemmesiden et samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus - et samarbejde der lige siden har været tæt og som bl.a. sikrer Naturbasens data for eftertiden. Hjemmesiden var løbende blevet udvidet med artsbeskrivelser, forum til artsbestemmelse og gallerier, og da siden samtidig var blevet en portal for alle Danmarks arter, fik websitet i 2008 undertitlen “Danmarks Artsportal”.

I 2012 blev selve databasen omdøbt til Naturbasen og app´en af samme navn udkom til iPhone og Android. I 2014 påbegyndtes Naturbasens og Naturhistorisk Museum Aarhus´ første atlasprojekt med dagsommerfugle, og der kører nu hele seks af disse nationale kortlægninger, der har bragt meget ny viden med sig:

www.sommerfugleatlas.dk
www.guldsmedeatlas.dk
www.paddeogkrybdyratlas.dk
www.svirreflueatlas.dk
www.billeatlas.dk
www.planteatlas.dk

I 2020 er artsportalen flyttet til “Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal” på www.naturbasen.dk.


Links til Naturbasens App:

iPhone: https://apps.apple.com/dk/app/naturbasen/id531282316?l=da
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.naturbasen&hl=da

Yderligere oplysninger
Thomas Eske Holm, Biolog, tlf. 4046 3437, e-mail: thomas@naturbasen.dk

Pressefotos

Kobjælder er fredede og gror kun på de allerbedste og -ældste græslandslokaliteter i Danmark.

Grøn Busksommerfugl - Danmarks eneste grønne dagsommerfugl som typisk ses på heder, i hedemoser og i højmoser.

Klokkefrø er en af de mest sjældne padder i Danmark. Den lever kun i soleksponerede vandhuller omkring Storebæltsområdet og Sydfynske Øhav. Den er beskyttet af EU’s Habitatdirektiv, dvs. den må ikke indsamles og dens levesteder må ikke forringes.

Fotograf på de tre billeder: Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Aarhus
Kontaktperson:
Thomas Eske Holm
Telefon:40463437
 
Afsender:
Naturbasen
Lufthavnsvej 6
8410 Rønde
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse