Pressemeddelelser
Publiceret den: 18-05-2020
Både folketing og helt almindelige borgere har lige nu en unik mulighed for både at skubbe til udviklingen af grøn teknologi og sætte gang i samfundsøkonomien. Politikerne overvejer en grøn genstartspakke efter corona-krisen, og den genstart kan vi alle få en aktie i. 500 klimabevidste aktionærer hos Fremtidens Miljø A/S har gennem aktiecrowdfunding allerede rejst over 1,3 millioner til udvikling af pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

Lige nu overvejer folketingets partier forskellige muligheder for at få sat gang i samfundsøkonomien igen efter corona-krisen, og flere har peget på muligheden for en ”grøn genstart” i form af støttepakker rettet mod udviklingen af grønne teknologier og innovation med fokus på klima og miljø.

Den tanke bakkes op af direktøren fra en af landets innovative greentech virksomheder – Fremtidens Miljø A/S – der med projektet Weed Fighter er langt fremme i udviklingen af teknologi og maskiner, der kan erstatte giftige kemikalier og pesticider hos kommuner og private.

Alle kan få en aktie i den grønne genstart
”Der er flere forhold, der gør timingen perfekt for en grøn genstart. Og det er en genstart, som vi alle kan få aktie i, ” erklærer Jan Hugo Schmidt fra Fremtidens Miljø A/S. Virksomheden har nydt stor opbakning, blandt andet med støtte fra Innovationsfonden og Aarhus Kommunes VTU fond, men særligt fra en bred gruppe af 500 aktionærer der har investeret ved at købe aktier gennem crowdfunding.

“500 aktionærer i Fremtidens Miljø A/S, har tilsammen rejst over 1,3 mio. kr. via aktiecrowdfunding. Det er lige fra små investorer, der aktivt vil udvise samfundssind og klimabevidsthed, til større investorer, der kan se de forretningsmæssige potentialer i projektet. Det er muligt at købe aktier for helt ned til 200 kroner, og det har medvirket til at give os en bred opbakning, der også er funderet i et ægte ønske om at medvirke aktivt en grøn omstilling af samfundet,” understreger Jan Hugo Schmidt.

En grøn genstartspakke kan slå flere fluer med ét smæk
Men da de statslige innovationsselskaber nu er udfaset, er Fremtidens Miljø kraftigt udfordret på økonomien til færdigudvikling af maskinerne, der kan håndtere teknologien, og netop her vil en grøn genstartspakke kunne løse en del af udfordringen, sammen med en fortsat udvidelse af aktionærkredsen.

”Ved at rette en Corona genstartspakke mod udviklingen af teknologi til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, tilgodeser man ikke blot grøn og klimavenlig omstilling i samfundet. Faktisk er det så god timing, at man kan slå endnu flere fluer med ét smæk,” siger Jan Hugo Schmidt.

Politikerne kan bruge de samme penge til at gøre godt flere steder samtidigt – og skabe eksportmuligheder i milliardklassen
En sådan genstartspakke vil kunne ses som udgiftsneutral, idet staten, regionerne og kommunerne i 2007 indgik en aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer. Aftalen forpligter parterne til at “samarbejde om udvikling og afprøvning af materiel, metoder og strategier til forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere” og det fremgår også, at “miljøministeren vil arbejde for, at der stilles ressourcer til rådighed for dette”.

“Politikerne kan således bruge de samme penge til at gøre godt flere steder samtidig. Ved at støtte udviklingen af teknologi til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, kan politikerne varetage de mange gode ambitioner om udfasning af kemiske ukrudtsgifte på færdselsarealer og i haver, samtidig med at man også støtter flere danske arbejdspladser og udvikling af teknologi med eksportmuligheder i milliardklassen,” forklarer Jan Hugo Schmidt.

Grøn teknologi gør pesticidfri ukrudtsbekæmpelse endnu mere effektiv og udleder mindre CO2
Weed Fighter maskinerne kan både anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige fællesarealer, hos private, og tilpasses til jernbanearealer. Teknologierne, der bygger på kombinationsbehandlinger med bl.a. opvarmning og mikrobølger, er så effektive, at de både reducerer arbejdskraftforbrug og energiforbrug med mellem 50 og 75 % i forhold til nuværende metoder.

“Eller sagt med andre ord: vi kan få 2-4 gange så meget pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, uden at øge CO2 udledningen. Det er godt for klimaet, biodiversiteten, og ikke mindst for vandmiljøet. Mange kommuner har allerede vedtaget at udfase pesticider, og desuden har vi en forventning om, at Roundup bliver helt forbudt, når den nuværende EU-godkendelse udløber med udgangen af 2022, hvilket øger behovet for vores løsning,” siger Jan Hugo Schmidt.

En grøn genstart med både offentlig og privat opbakning
“Vi fortsætter aktietegningen via hjemmesiden www.fremtidens-miljo.dk, hvor man kan blive medejer og få en aktie i dette grønne og klimavenlige projekt for helt ned til 200 kr. Vi er godt i gang med udvikling af de maskiner, der skal arbejde med de nye metoder. Men skal maskinerne færdigudvikles, er der endnu et stykke vej, og derfor arbejder vi med at rejse både offentlig og privat investering, som tilsammen skal føre projektet i mål,” understreger Jan Hugo Schmidt.

“Grøn omstilling er ikke business as usual. Men hvis politikerne har mod til nytænkning i grønne baner, kan vi nå langt ud på den grønne gren, uden at miste fodfæstet i forhold til økonomien. Lige nu har vi en unik mulighed for både at skubbe til den grønne omstilling og samtidig skabe arbejdspladser og eksportmuligheder, der vil sætte gang i samfundsøkonomien,” lyder opfordringen fra Jan Hugo Schmidt til både politikere og kommende aktionærer.
Kontaktperson:
Jan Hugo Schmidt
Telefon:2484 8575
 
Afsender:
Fremtidens Miljø A/S
Egebjergvej 51
8751 Gedved
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166