Pressemeddelelser
Publiceret den: 25-02-2020
5G kan blive den største trussel nogensinde, når det gælder menneskers helbred og alt andet levende. Fostre og børn er særligt udsatte, og de vil være særligt i fokus til de landsdækkende protester 29. februar.

Folkebevægelsen Vi Siger Nej Til 5G arrangerer en landsdækkende demonstration lørdag den 29. februar 2020. Temaet for den landsdækkende demonstration er 5G og anden strålings betydning for børn, forældre inklusiv gravide samt i vuggestuer, fritidshjem og skoler.

Eftersom 5G ikke vil erstatte 4G og samtidig skal opsættes overalt med 150-300 meters mellemrum ifølge industrien, bliver 5G endnu et lag til den enorme elektrosmog, vi udsættes for 24/7 fra mobilmaster, Wi-Fi og alle mulige trådløse installationer og apparater (smartmetre, trådløse højttalere, bluetooth-headset osv).

En videnskabelig EU-institution, EU EPRS, udsendte 11/2-2020 et briefing-notat om 5G, hvor bekymringen for 5G deles: "Der er grund til at bekymre sig for 5G-teknologiens mulige effekter på menneskers sundhed og miljøet, og udrulningen kan kompromittere grundlæggende rettigheder." [1]

Politisk handling efterlyses
Rolf Bjerre fra Alternativet vil tale på Vor Frue Plads i København til demonstrationen og udtaler:
"Vi arbejder for at sætte udrulningen af trådløst 5G-netværk på pause, da langt den overvejende del af nyere uafhængig forskning har fundet risiko for negative bioeffekter på mennesker og dyr”.

Folkebevægelsen Vi Siger Nej Til 5G ønsker politisk handling for at sikre borgernes beskyttelse mod elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier.

Rolf Bjerre tilføjer: ”Vi opfordrer Folketinget til straks at iværksætte en uvildig miljøudredning. I udredningen ønsker vi at inddrage og fremme den samlede internationale forskning, der belyser risikofaktorer langt under de gældende grænseværdier ved radiofrekvent stråling”.

Fokus på børns helbred

De landsdækkende protester den 29. februar er også rettet mod konsekvenserne af den stråling, som særligt børn udsættes for i vuggestuer, fritidshjem og skoler. Stråling, der også er til stede hjemme ved egen og naboens Wi-Fi samt fra andre trådløse enheder.

Preben Kastrup fra Folkebevægelsen uddyber: ”Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret for elektromagnetisk stråling. En øgning, der paradoksalt nok foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlige sundhedsrisici ved strålingen. Nær nogle skoler er der mobilmaster, og i klasseværelset sidder op til 30 børn med mobiltelefoner, tablets og bærbare computere gennem skoledagen. Samtidig er der skolens kraftige Wi-Fi-routere samt andet trådløst udstyr i brug, og der er ingen helbredskontrol med det overhovedet”.

Folkebevægelsen Vi Siger Nej Til 5G ønsker således fortsat at gøre opmærksom på, at der er en stærkt stigende folkelig protestbevægelse mod 5G og den stigende elektrosmog i vores samfund, som påvirker natur, dyr og mennesker herunder særligt børn og fostre.


FAKTA om protesterne landet over
Den 29. februar er der demonstrationer og borgermøder flere steder rundt om i Danmark. Listen er ikke endelig. Tilføjelser og ændringer kan forekomme.

København:
Demonstration med start kl. 13. Vor Frue Plads. Rolf Bjerre taler som optakt til demonstrationen. Der vil være flere taler undervejs.
https://www.facebook.com/events/469273033744793/

Helsingør:
Demonstration med start kl. 11.00. Sveasøjlen, Havnen i Helsingør. Slut kl. 12.00, så man har mulighed for at tage til København.
https://www.facebook.com/events/490156631916201/

Aarhus:
Demonstration starter 15:00 ved Rådhuspladsen, og den slutter også her kl. 17:00. Der vil være taler undervejs.
https://www.facebook.com/events/2221051434863579/

Odense:
Demonstration. [nærmere information er på vej]
https://www.facebook.com/events/2511394645781356/

Kalundborg:
Demonstration: kl. 10.00 På Klostertorvet. Der deles flyers og visitkort ud, og demonstrationen slutter, når de er brugt op.
https://www.facebook.com/events/1421103358059482/


Fakta:
[1]: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
Kilder: https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Pressefotos: https://nejtil5g.dk/docs/presse/visigernejtil5g-pressefotos.zip
Hvad: Protestdag mod 5G-netværket og stråling mod børn
Hvor: København, Aarhus, Helsingør, Odense, Kalundborg.
Hvornår: Lørdag, 29. februar 2020. Event-info: https://www.facebook.com/events/2825490350871000/
Arrangør: Folkebevægelsen Vi Siger Nej til 5G.
Yderligere information/internetsider: https://nejtil5g.dk https://facebook.com/groups/2244265522456587/
Kontaktperson: Preben Kastrup fra Folkebevægelsen Vi Siger Nej til 5G. Tlf.: 28 45 58 49, E-mail: presse@nejtil5g.dk
Kontaktperson:
Preben Kastrup
Telefon:28 45 58 49
 
Afsender:
Folkebevægelsen Vi Siger Nej Til 5G
Peberhaven 17, 3. tv
2730 Herlev
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166