Pressemeddelelser
Publiceret den: 24-11-2019
Helsinki, Stockholm, Gøteborg, Oslo, Århus og København står sammen søndag d. 24. nov. og siger ”STOP 5G i Norden” i en fælles nordisk protest. Denne protest kommer i kølvandet på flere internationale demonstrationer, aktioner og protester, som er tegn på en voksende global folkebevægelse imod 5G.
https://stop5g.dk/?5G-i-resten-af-verden

For et år siden modtog de nordiske ministre en alvorlig skrivelse fra over 260 internationale forskere, som har underskrevet den Europæiske 5G Appel , som anbefaler øjeblikkeligt stop for udrulning af 5G på baggrund af anerkendt forskning, der påpeger biologiske skader langt under de anvendte grænseværdier på området.
http://www.5gappeal.eu/

I nær fremtid får verdens regeringer overrakt 174.000 underskrifter fra en international 5G appel; 5G Space Appeal, som tillige har fokus på de mange tusinde 5G satellitter, som sendes i kredsløb omkring Jorden netop nu.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

D. 4. maj afholdt EHS Foreningen i samarbejde med bl.a. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation en konference på Christiansborg, hvor advokat Christian F. Jensen fremlagde en juridisk vurdering af 5G, 5G Responsummet, som lyder således; 5G strider imod den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Habitatdirektivet, Fugledirektivet, Bonn- og Bernkonventionen.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/JuridiskResponsum5G

For at få politikere og medier til at forstå, at 5G udrulningen har alvorlige sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser, deltager EHS Foreningen i den fælles nordiske protestdag imod 5G, hvor talere er fløjet ind fra England for at fortælle om 5G modstanden i andre lande, den danske advokat Christian F. Jensen taler om 5G Responsummet og hvor EHS Foreningen tillige har fået tid på talerstolen til at informere om det nordiske samarbejde samt EHS Foreningens bekymringer om en estimeret stigning i EMF baggrundsstråling på op til 20%, som er estimeret af Teleindustrien selv.

EHS Foreningen vil bl.a. fortælle om de helbredsmæssige konsekvenser, som allerede observeres ved 2G, 3G og 4G hos EHS Foreningens mange medlemmer. Hvilken situation står EHS medlemmer i, når 5G er udrullet og baggrundsstrålingen er steget med 20%? EHS Foreningen har en stigende tilgang af nye medlemmer og især den yngre generation er begyndt at melde sig ind i foreningen. En medlemsundersøgelse anviser, at samfundet står til en udgift på over 1 mia. kroner de næste 10 år til borgere med EHS i forbindelse med tabt arbejdsduelighed, sygdom mm. Læs medlemsundersøgelsen her: http://www.ehsf.dk/aktuelt.htm#EHS-publikation

Derudover bliver en fælles og enslydende nordisk protesttekst læst op ved samtlige nordiske demonstrationer.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/soendag-5g-demonstration-i-flere-nordiske-byer-paa-en-gang/

EHS Foreningen formidler de sundhedsmæssige risici ved brug af trådløs teknologi, som kan føre til fysiske symptomer som hjerteflimmer, søvnløshed, hovedpine, koncentrationsforstyrrelser, uro i kroppen mm.

Kontakt:
Formidlingskoordinator i EHS Foreningen www.ehsf.dk
Biolog og miljøvejleder
Pernille Schriver
Fastnet nummer: 64 67 01 06

It-specialist og Researcher
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
Henrik Eiriksson
Fastnet nummer: 36 17 34 04


Info om demonstrationerne:
Århus ”Stop 5G udrulningen i Danmark”-gruppen: https://www.facebook.com/events/1438181059667121/
København ”Vi siger nej til 5G i Danmark” gruppen: https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/permalink/2446163048933499/
København JFK21-gruppen: https://www.facebook.com/events/1545736075578132/
Helsinki: https://www.facebook.com/events/2450836545172439/
Gøteborg: https://www.facebook.com/events/522751501604039/
Stokholm: https://www.facebook.com/events/1163102067222803/
Oslo: https://www.facebook.com/events/550842538794650/
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166