Pressemeddelelser
Publiceret den: 01-11-2019
Når strømmen går, dør din telefon!!!

De færreste er klar over det, men når strømmen går, så dør din telefon i løbet af kort tid,
- selv om den er fuldt opladet.
Udfaldet kan ske i løbet af minutter, og Forsvarets Center for Cybersikkerhed har da også udtalt, at svigtende strømforsyning er den største trussel mod det danske samfunds funktion.
++++
Danmarks ca. 2000 organiserede radioamatører kan hjælpe samfundet her, især de, der har tilsluttet sig den gruppe, der har dannet RABOS, Radioamatørernes Borgerservice.
De tilknyttede radioamatører – der er selvforsynede med strøm – er i stand til at aflevere meddelelser tværs gennem landet, når alle andre civile telefoner ikke fungerer længere.
Der findes offentlige særdeles effektive nødnet til meddelelsesoverførsel, men ingen af disse net er baseret på at hjælpe den enkelte alene stående borger, som pludselig får behov for hjælp i en akut situation, – og som bor fjernt fra politi eller brandstation.
RABOS har været under opbygning i 1 ½ år, og har efter afholdelse af øvelser bevist, at man vil kunne overbringe besked hurtigt fra landsdel til landsdel.
De danske alarmcentraler er via Rigspolitiet underrettet om RABOS-funktionen.
Man håber naturligvis at kunne udvide platformen til et virkelig fintmasket net, således som
De Forenede Nationers organisation for Radioamatører (IARU) foreskriver.
Den 1. november 2019 er man kommet så langt, at man tør præsentere sin platform for offentligheden idet 29 radiostationer fordelt over hele landet er parat til at yde deres i en nødsituation.
++++
RABOS fungerer på fuldstændig frivillig basis, og kan derfor ikke garantere en perfekt funktion, men RABOS er opbygget på nøjagtig samme måde, som tilsvarende organisationer er opbygget i Europas 27 andre lande – og overalt i verden.
På verdensplan hjælper radioamatørerne især under naturkatastrofer. Sådanne er vi i Danmark heldigvis forskånet for, medens strømafbrydelser kan forekomme på mange måder.
Tekniske hændelser kan til en hvis grad forudses, medens hverken terror, cyberangreb eller
fjendtlige handlinger kan forudses eller udelukkes.
Derfor er RABOS nu oprettet. De tilknyttede stationer er tydeligt mærket på deres postkasser eller ved indgangen til boligen.
Yderligere information kan fås på www.rabos.dk og på telefon 23303369
Kontaktperson:
Hans Bonnesen
Telefon:23303369
 
Afsender:
Eksperimenterende danske radioamatører
Birkeebakken 25
3460 Birkerød
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166