Pressemeddelelser
Publiceret den: 29-10-2019
Et livsfarligt råd om, at man kan smage om en svamp er giftig, fik i dag svampekenderne Ole Terney og Rasmus Ejrnæs til at indgive en politi-anmeldelse mod TV2 News:

Til politi@politi.dk 26. okt. 2019

Hermed anmelder vi [Ole Terney og Rasmus Ejrnæs] TV2 News for (i bedste sendetid og i en meget set og af befolkningen opfattet som en troværdig nyhedsudsendelse) at bringe et livsfarligt råd om hvordan man kan afgøre, om en svamp er giftig eller ej, bragt på TV2 News d. 25. oktober 2019 cirka kl. 19:15.

Der siges i udsendelsen med markant, tydelig og myndig stemme af en kvindestemme på meget fremtrædende plads i udsendelsen følgende: “Er man i tvivl om en svamp er giftig eller ej, kan man smage sig frem”.

Det er absolut et livsfarligt råd, fordi de giftigste svampe smager mildt.

Det er for en svampeplukker potentielt dødeligt at tro på sætningen ”Er man i tvivl om en svamp er giftig eller ej, kan man smage sig frem”.

Det er desuden også erfaringsmæssigt i så fald potentielt dødeligt for svampeplukkerens familie, venner og andre, som en sådan svampeplukker på basis af dette råd, givet af TV2 News i bedste sendetid, serverer svampe for, eller hvis rådet gives videre til andre på sociale medier eller i samtaler med andre.

Der er allerede eksempler på at svampekyndige, som påpeger denne fejl, ikke bliver troet på, fordi oplysningen blev givet af det ansete medie TV2 News. (Et eksempel herpå er givet i Facebook-gruppen ”Svampeliv” af Lone Bak Thorius, som skriver: ”Jeg skrev med en i en ikke-svampegruppe, som mente, at når TV2 sagde det, var det sandheden. Jeg kunne ikke overbevise ham om, at det var helt forkert”).

Lige efter at der i udsendelsen af en speaker siges: “Er man i tvivl om en svamp er giftig eller ej, kan man smage sig frem” sker følgende: Dette livsfarlige udsagn i TV2 News udsendelsen "dokumenteres" med, at en person faktisk (altså straks efter at det livsfarlige udsagn er blevet sagt) smager på en svamp, finder denne svamp skarptsmagende og siger ”puha, det stikker” og spytter ud, og konkluderer at "man ikke kan spise den”.

Det oplyses ikke i denne forbindelse, at personen smager på en skørhat (som ikke kan spises, fordi den er skarptsmagende, hvilket ikke har noget at gøre med om den er giftig).

Samme fejloplysning [om at man kan smage på en svamp om den er giftig], stod engang i en svampebog, hvilket dengang endte med en politianmeldelse. Det fik en af anmelderne [Ole Terney] til i Facebook-gruppen ”Svampeliv” (der har ca. 18.000 brugere i gruppen) at foreslå [25. okt. 2019 kl. 20:07 "Livsfarligt råd ..."], at TV2 News tilsvarende bliver politianmeldt, uanset at det ikke er en bog, men TV, og blev efterfølgende af svampeforsker Tobias Guldberg Frøslev, Københavns Universitet, opfordret til faktisk at foretage en sådan politianmeldelse. Derfor denne anmeldelse, som også har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som medunderskriver.

I tråden i Facebook-gruppen ”Svampeliv” skriver Tobias Guldberg Frøslev: ”Det er mildest talt en katastrofe!” Han skriver videre, at ”det her meget vel kan komme til at koste liv”.

Det diskuteres også i Facebook-gruppen Svampeliv om journalisterne fik for dårlig information. Dette kan klart afvises:

Leif H Sørensen skriver i Facebook-gruppen Svampeliv: "Hele problemet er klipningen, og om det er journalisten, redaktøren eller hvem der klipper, der har ansvaret, skal jeg ikke kunne afgøre. Men klippet er trukket ud af en sammenhæng, der handlede om skørhatte og ikke om svampe generelt. Må også undre mig meget, hvordan det kan gå så galt, for et hav af gange under optagelserne blev det fortalt, at der ikke er nogen let omvej til svampene. At appen kun er et supplement på lige fod med en bog. At de 4 vigtige k'er: kniv, kurv, kamera og kritisk sans .. hvor den, som de fleste glemmer, er den sidste. Givet masser af eksempler på, hvor tåbelig folk kan opføre sig etc. Både fotografen og journalisten var med på den første halve times introduktion til svampene etc. Så de må virkelig have haft propper i ørene eller tankerne et andet sted, hvis det er dem, der har klippet det sammen. Håber der kommer et par indslag de næste par dage på alle de medier, de overhovedet kan dementere på. Og de har jo masser af råbånd fra turen til, de kan klippe noget, der er rigtigt, sammen.. arg.."

Om hvornår man smager på svampe skriver Poul Evald Hansen i Facebook-gruppen Svampeliv: "Mon ikke der tænkes på, at ikke-bitre skørhatte og mælkehatte i reglen er spiselige? (Og rørhatte fraregnet Satans Rørhat og Djævle-Rørhat m.v., som ikke er dødeligt giftige.). Men det er katastrofalt. Grøn Fluesvamp smager udmærket rå; jeg har et par gange lavet et stunt med at smage på den og så meget omhyggeligt spytte ud igen og skylle munden med vand eller danskvand. Randbæltet Hjelmhat [der indeholder samme giftstof] har også en ret neutral smag".

Den person, som bliver interviewet i klippet i TV2 News hedder Sebastian Treullé. Han skriver i tråden i Facebook-gruppen ”Svampeliv”: ”Det var mig, der blev interviewet i klippet. Det klip er totalt manipuleret, og jeg føler mig ærlig talt taget som gidsel. Den svamp vi smagte på, var en skørhat. At TV2 så har generaliseret til at man kan smage sig til om en svamp er giftig eller ej er TOTALT misvisende, og direkte katastrofalt. Jeg er så bitter over at journalisterne har fortolket det på denne måde direkte ud til familien Danmark. I virkeligheden snakkede vi om, hvor vigtigt det er at man er kritisk, og at man aldrig spiser en svamp før man er 100% sikker, og det kan en app altså ikke afgøre. Øv, totalt uacceptabel journalistik”.

En bruger i tråden stiller så spørgsmålet: ”Så det var ikke dig (som) journalisten fik den misforståelse fra?”

Hertil svarer Sebastian Treullé: ”Overhovedet ikke, det er en total mistolkning. De var så optaget af at filme, at de nok ikke forstod budskabet. Så har de klippet det sammen, som de synes det gav mening. Direkte katastrofalt. ”

Sebastian Treullé er altså direkte og personligt berørt af det skete, og altså en forurettet person i sagen, og flere personer i Facebookgruppen ”Svampeliv” (Ulla Jensen og Mette E. Nielsen) har foreslået ham at bede TV2 News om et tydeligt og officielt dementi, fordi TV2 News har forvandlet hans gode råd til det modsatte og til livsfarlige råd.

Et dementi er blevet givet på Internettet, men ikke på i TV2 News udsendelser og har derfor meget lille vægt. Spørgsmålet om sagen her blot kan klares med et dementi bliver i øvrigt også diskuteret i Facebook-gruppen ”Svampeliv”: Svampeforsker Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet, skriver: ”TV2 udsætter folk for livsfare – en lille rettelse kan sgu ikke gøre det!!”.

Svampekyndig Michael Filtenborg, en af administratorerne af Facebook-gruppen ”Svampeliv”, skriver i tråden: ”Dementering ville kun være første skridt. Der bør være en grænse”. Og videre ”Grænse for hvor doven og uduelig pressen må være, før det har reelle konsekvenser”.

Svampeforsker Jacob Heilmann-Clausen, Københavns Universitet (der også blev interviewet i udsendelsen) skriver: ”Jeg har netop skrevet til dem og gjort opmærksom på miseren. Men det er godt nok grelt”.

Ole Terney skriver: "Det eneste rimelige er en politianmeldelse. Ellers får vi aldrig medierne til at prioritere facts".

Hertil skriver svampeforsker Tobias Guldberg Frøslev, Københavns Universitet, ”Ole Terney: Jeg synes oprigtigt at du skal gøre det” (politianmelde TV2)”.

Louise Sund Marquart skriver i tråden i Facebook-gruppen ”Svampeliv” om at det samme blev skrevet i en artikel og ikke rettet så skrappere midler jo nok desværre må i brug.

Michael Krabbe Borregaard skriver i tråden i Facebook-gruppen ”Svampeliv”: ”Jeg synes i hvert fald det skal anmeldes, og ikke af dem, der medvirkede i programmet”.

Rasmus Ejrnæs har også ønsket at være med på politianmeldelsen.

TV2 News politianmeldes således af Ole Terney og Rasmus Ejrnæs, men dette sker efter opfordring fra andre på Facebook-gruppen Svampeliv.

Der er bred enighed om følgende:
1. At det bør være ansvarspådragende at udsætte familien Danmark for et livsfarligt råd om hvordan man kan kende giftige svampe for spiselige svampe.
2. At et dementi og undskyldning ikke er nok.
3. At der er forurettede personer.
4. At der er tale om at folk kan dø.
5. At der er tale om at folk kan miste livskvalitet, skulle levertransplanteres, leve med eftervirkninger.
6. At TV2 News pådrager samfundet sundhedsudgifter (20 modgiftbehandlinger – som i øvrigt kun virker ved hurtig behandling – koster 1 million kr alene til medicinen, hvortil kommer indlæggelse, evt. levertransplantation osv.)

Det kan nævnes, at Ole Terney klagede 10. sep. 2019 vedr. et indslag i Radioavisen på TV DR1 kl. 18:30 d. 8. sep. 2019 over et mangelfuldt indslag om den stigende hyppighed af henvendelser til Giftlinjen fra folk, som havde indtaget en svamp.

Politikanklagen er underskrevet af:
Ole Terney. Falkonergårdsvej 4. 1959 Frederiksberg C. Cand.scient. Redaktør af tidsskriftet BioNyt Videnskabens verden. oleterney@gmail.com. Mobil: 21729908

og

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience - Biodiversitet, Grenåvej 14, bygning 8416, K106, 8410 Rønde, rasmus@bios.au.dk,. Fastnet: +4587158853, mobil: +4520205829


PS: Dementi:
TV2 har bragt et dementi på internettet (men ikke i TV2-udsendelserne). Dementiet kan læses her: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-10-26-tv-2-beklager-forkert-svamperaad-i-19-nyhederne-man-kan-ikke-smage-om-en-svamp-er?fbclid=IwAR3WgfnVSPb52QuCCx9QOigBX_86dPrKpSsT89RaUm8xna-0qOfXEJGJnV8

I Facebook-gruppen Svampeliv skriver journalisten:
Hej alle,
Det var mig, der interviewede Sebastian i går. Jeg har lige talt med ham og vi er gået fejl af hinanden. Jeg misforstod og mistolkede budskabet. Det er selvfølgelig en fejl, at man skal smage sig frem til om en svamp er giftig eller ej. Sådan skulle jeg ikke have formuleret mig. Vi tager fejlen meget seriøst på TV2 og retter den på alle vores platforme i dag - på TV2.dk, TV 2 News og i 19 Nyhederne i aften.
Bh, Laura"

TV2 fortsætter med at misinformere, også efter at fejlen er påpeget: Tobias Guldberg Frøslev skriver i Facebook-gruppen Svampeliv: "De har også følgende billedtekst til Grøn fluesvamp "Det kan give symptomer som opkast og diarré, hvis man indtager grøn fluesvamp". Det er selvfølgelig ikke forkert, men dog ikke helt den fulde sandhed. [https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-10-25-ny-app-kan-afgore-om-svampe-er-spiselige-eller-giftige?fbclid=IwAR3msw1V8TCZ0wbV9SkyaDRwPNBt5xsiQ3CHhVgprYkhbjHRmeicmbhFYUs]

Billedet i ovenstående link viser i øvrigt ikke basis af stokken, som er det, som tydeligst oplyser at der er tale om en Grøn Fluesvamp, og i artiklen bringes desuden et billede af den potentielt dødelige Netbladhat, hvor der skrives, at det er den spiselige Tragt-kantarel.

Ovenstående politianmeldelse er sendt til politi@politi.dk 26. okt. 2019 kl. 12.33 af Ole Terney
på vegne og Ole Terney og Rasmus Ejrnæs. 

Ole Terney er redaktør af tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden, det ældste populærvidenskabelige tidsskrift i Danmark om international forskning.i naurvidenskab.

Internetsiden bionyt.dk/168 henviser til et temanummer om giftige fluesvampe (såsom Grøn Fluesvamp og Snehvid Fluesvamp og amatoxin-holdige hjelmhatte). Den publikation er skrevet af Ole Terney.''

JOURNALISTISKE VINKLER:PÅ OVENSTÅENDE
1. At TV og radio i praksis ikke giver interviewede eksperter mulighed for at se det klippede materiale igennem inden det udsendes.
2. Manglende ydmyghed overfor egen begrænset forståelse af et emne.
3. Manglende respekt for faglighed og ekspertice.
4. At TV og radio ofte blot beklager i lukkede Facebook-grupper og blot skriver dementier på Internettet, og altså ofte ikke udsender dementi på TV og radio på samme sted, som misinformationen blev bragt.

Billedtekster:
Grøn Fluesvamp. Posen ved basis og de hvide lameller viser at der er tale om en fluesvamp.
Snehvid Fluesvamp. Posen ved basis og de hvide lameller viser at der er tale om en fluesvamp.
Kontaktperson:
Ole G. Terney
Telefon:21729908
 
Afsender:
BioNyt Videnskabens Verden
Falkonergårdsvej 4
1959 Frederiksberg C
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166