Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-09-2019
En estimeret samfundsudgift på mindst 1 mia. kr. de næste 10 år……..

Det trådløse og digitaliserede samfund har en bagside, som ikke medregnes, når politikere og beslutningstagere vedtager planer for bl.a. opsætning af flere mobilmastesender, 5G udrulningen, smartcity udvikling og anvendelse af trådløs teknologi i bl.a. uddannelsesinstitutioner. Bagsiden er flere strålingssyge - også omtalt som EHS-ramte.

EHS-Foreningen varetager interessen for borgere med elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS). EHS er en miljølidelse og funktionsnedsættelse. EHS-Foreningen har netop udgivet en medlemsundersøgelse, som estimerer en stigende samfundsudgift, der på sigt kan være en tung økonomisk post, som bør have politisk og samfundsmæssig opmærksomhed.

EHS-symptomerne opstår ved de helbredsskadelige virkninger ved eksponering af elektromagnetisk stråling fra en lang række trådløse strålingskilder (mobilsendemaster, smartmeters, Wi-Fi, smartphones, Bluetooth, smart-TV, computere, etc.), såvel som fra lavfrekvente elektromagnetiske felter fra elektrisk udstyr.

Vedhæftet findes en udtalelse fra John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin Lektor emeritus ved Syddansk Universitet, om den nyudgivne publikation om EHS personers levevilkår, hvor følgende udtalelser kan læses:

• Syndromet er et stigende problem med relativ høj vækst
• EHS er ikke anerkendt, men kan diagnosticeres med biologiske markører
• Symptomer ved EHS er omfangsrige og medfører markante begrænsninger i hverdagen.
• Tilknytningen til arbejdsmarkedet falder i takt med sensitiviteten
• Personindkomsten falder i takt med sensitiviteten og flere står uden personindkomst.
• De samfundsmæssige omkostninger over de næste 10 år vil være ca. 1 mia. DKK foruden sundhedsudgifterne.

Publikationen er tillige også sendt til Sundheds- og Ældreministeren, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Arbejds- og Miljømedicinere.

Med venlig hilsen
Christina Mellgren, Formand for EHS-Foreningen, tlf. 62 25 11 28 christinamellgren.ehs@gmail.com
Pernille Schriver, Formidlingskoordinator i EHS-Foreningen, tlf. 64 67 01 06 schriver.ehs@gmail.com
Heine Bertelsen, Næstformand i EHS-Foreningen, tlf. 27 20 54 95 / 77 34 30 77 heine@ehsf.dk

EHS-Foreningen: www.ehsf.dk

Bilag:
1. Kære læser v. Speciallæge John Jalving
2. Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark - Et udfordrende handikap
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse