Pressemeddelelser
Publiceret den: 26-08-2019
NY FORENING VIL SIKRE UNGE FINANSIEL DANNELSE, SÅ DE KAN MESTRE LIVETS ØKONOMISKE UDFORDRINGER
Foreningen Wgrow blev i dag stiftet med det formål at sørge for, at unge uddannes i at få en sund privatøkonomi, så de bliver i stand til at tage økonomiske beslutninger på et kvalificeret grundlag.
Initiativtagerne bag foreningen har allerede testet et nyt undervisningskoncept blandt 600 unge på flere gymnasier i hovedstadsområdet, og har fået særdeles gode tilbagemeldinger fra de unge.
”Vi vil gøre det cool at have styr på sin økonomi. Det er et svar på den stigende økonomiske mistrivsel blandt unge, som bl.a. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden har dokumenteret i deres analyser”, siger cand.scient.soc. Karin Lund-Frank, som har sat projektet i gang og deltaget i undervisningen af de foreløbigt 600 unge.
Hun er selv uddannet i den finansielle sektor og fulgt en udvikling, der har været med til at stille unge vanskeligere, når det gælder finansiel viden.
”De unge kommer sent i kontakt med et pengeinstitut, tid i forbindelse med køb af bolig, og medarbejderne i pengeinstitutterne er i dag mere sælgere end rådgivere. Der er ikke rigtigt nogen, der sørger for, at de unge i stand til at tage selvstændigt vare på deres økonomiske liv. Det skal der simpelthen gøres noget ved”, siger Karin Lund-Frank, der er foreningen Ugrows direktør.

Støttes af rektorer
I initiativkredsen bag foreningen er der bl.a. rektorer fra flere gymnasier, videregående ungdomsuddannelser og universiteterne.
Maja Bødtcher-Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium, er en af dem – og hendes gymnasium er et af de steder, hvor undervisningsmodellen er prøvet af blandt 3.g’erne.
”Jeg støtter varmt ideen. Det er så relevant for de unge, som i løbet af deres skolegang ellers ikke får nogen regulær undervisning på det område, før de pludselig står med egen økonomi”, siger Maja Bødtcher-Hansen.
Rektor Gitte Harding Transbøl, Rysensteen Gymnasium, hvor modellen også er prøvet, tilføjer:
”Der er meget vigtigt for os som undervisningsinstitution, at forløbet er uvildigt og ikke kommercielt. Det ville være godt, hvis alle elever på en ungdomsuddannelse i hele landet får samme mulighed for dannelse til kompetente samfundsborgere”.
Alle ungdomsuddannelse og videregående uddannelser er relevante i samarbejdet om udbredelsen af større finansiel dannelse blandt unge. Foreningen Wgrow går nu i gang med at søge fondsmidler, der gør det muligt at udvikle og afprøve undervisningsmodellen i endnu større skala.
”Målet på den lange bane er simpelthen, at alle i en ungdomsårgang er sikret ordentlig finansiel dannelse. Det er en stor opgave, det vil tage tid og vi kan ikke løse det alene. Men vi kan skubbe bolden i gang - og det har både de unge og samfundet brug for at nogen gør”, siger Karin Lund-Frank.

Yderligere oplysninger: Cand.scient.soc. Karin Lund-Frank, tlf.4033 0233

Billedtekst:
Elever fra 3Z i højt humør i en pause under undervisningen i finansiel dannelse. Billedet er fra Rysensteen Gymnasium, der ligesom Frederiksberg Gymnasium har prøvet undervisningsmodellen.
Foto: Karin Lund-Frank
Kontaktperson:
Jens Otto Kjær Hansen
Telefon:20141266
 
Afsender:
Estime APS
Hansen-Aarslevs Vej 7, Voldbæk
8220 Brabrand
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse