Pressemeddelelser
Publiceret den: 05-08-2019
I dag har EU-borgere mere ret til at bo i Danmark ved familiesammenføring, end en dansk statsborger har.

Der er aldrig nogen danske politikere, der har bedt om en redegørelse for, hvem de familiesammenførte faktisk er, før de laver love om dem. Men tallene er her. Jeg har imidlertid kun tal mellem 2010 og 2017, da man ikke skelnede mellem familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til danske statsborgere før 2010, og da nogle registre er længere om at blive opdateret end andre.

Tænketanken Unitos uddeler penge til formål, der skal højne niveauet i udlændingedebatten. Jeg ansøgte om penge til en særkørsel fra Danmarks Statistik, der skal redegøre for, hvem politikerne lovgiver om, når de lovgiver om danske statsborgere og deres udenlandske ægtefæller. En sådan statistik er der aldrig nogen danske politikere, der har bedt om til understøttelse af lovarbejdet.

Resultatet af de manglende statistikker er en fortælling om familiesammenføringer som noget, der foregår mellem udlændinge i Danmark, og om familiesammenførte som svære at integrere på arbejdsmarkedet, som en byrde for samfundet og som kulturelt væsensforskellige fra danskerne. Imidlertid er virkeligheden en helt anden:

- Over 90 % af familiesammenføringerne foregår til danske statsborgere, og 70 % af dem er til danske statsborgere af dansk herkomst. De sidste knap 9 % går til personer med permanent opholdstilladelse i Danmark.
- Den største gruppe af udenlandske ægtefæller kommer fra Asien.
- 78 % af de udenlandske ægtefæller og 70 % af de danske ægtefæller har ikke været på overførselsindkomst i den undersøgte periode. Og kun 1,5 % af begge grupper været på ydelser som kontanthjælp og integrationsydelse.
- Uddannelsesniveauet for danske ægtefæller er sammenligneligt med baggrundsbefolkningen, dog er der flere videregående uddannelser og færre håndværksuddannelser.
- Uddannelsesniveauet for udenlandske ægtefæller er sammenligneligt med det, Danmarks Statistik finder i undersøgelsen ”Udlændinges medbragte uddannelser”, dog igen med flere videregående uddannelser og færre håndværksuddannelser.

Man kan læse hele undersøgelsen her: https://deusynlige.wordpress.com/2019/08/02/statistik-om-danske-statsborgeres-familiesammenforinger-i-danmark/

På trods af, at familiesammenføringer efter de danske regler i meget, meget høj grad angår danske statsborgere, har man stillet så mange lovmæssige hindringer i vejen (angiveligt for at forhindre udlændinge i at bosætte sig med deres udenlandske ægtefæller), at det f.eks. er nemmere for en polsk statsborger at bo i Danmark med sin asiatiske ægtefælle, end det er for en dansk statsborger med en amerikansk ægtefælle.

Den danske statsborger og hans udenlandske ægtefælle skal opfylde en lang række krav, herunder skal de stille en økonomisk sikkerhed på over 100.000, kunne bevise deres uddannelses- og beskæftigelseshistorik mange år tilbage i tiden, der er mange boligområder og boformer, hvor de ikke må bo, den udenlandske ægtefælle skal bestå flere danskprøver inden for de første 1,5 år i landet, og må ingen af dem modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. For at få permanent opholdstilladelse skal den udenlandske ægtefælle yderligere leve op til meget strenge krav, hvilket det typisk tager 10 – 15 år at opnå.

Men den polske statsborger er omfattet af EU-reglerne og har derfor ubegrænset ret til at bo i Danmark og medbringe sin ægtefælle, de skal ikke bevise noget mht. uddannelse og beskæftigelse, de skal ikke stille økonomisk sikkerhed, de må bo, hvor de vil, de skal ikke bestå nogle sprogprøver, de har ret til sociale ydelser, og de får permanent opholdstilladelse efter 5 år uden at opfylde nogle videre krav.

Når nu familiesammenføringer til danske statsborgere hverken er en trussel mod den kulturelle eller økonomiske sammenhængskraft, er der så nogen grund til, at det er så meget nemmere for en EU-borger end for en dansker at bo i Danmark med en udenlandsk ægtefælle?
Kontaktperson:
Signe Hermann
Telefon:30266345
 
Afsender:
De usynlige danskere
Perlestikkervej 11, 4. th
2400 København
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse