Pressemeddelelser
Publiceret den: 29-04-2019
5G skal rulles ud i hele landet. Det vedtog et enigt Folketing sidste år. Udvalgte steder i landet har teleselskaberne allerede påbegyndt opsætning af 5G antenner, uden at der er lavet nogen form for konsekvensundersøgelse. Der er heftig diskussion bl.a. på sociale medier, men også blandt debattører og politikere, om 5G har alvorlige konsekvenser eller ej. 5G debatten vokser i flere andre europæiske lande, og i Bruxelles er der besluttet midlertidigt stop for udrulningen pga. advarsler om helbredseffekter.

”Det er en miljøtrussel” kontra ”Vi skal ikke være urolige”
Den ene front argumenterer med forskning i hånden, som påpeger, at 5G blot er næste skridt i udviklingen af de velkendte 2G, 3G og 4G, og at sundhedsaspektet ikke bør fylde ret meget i debatten, da de internationale grænseværdier fuldt ud overholdes. Den anden front argumenterer også med forskning i hånden, men denne forskning påpeger, at 5G vil være en ny ”miljøgift”, som oven på 2G, 3G og 4G vil belaste naturen og mennesket katastrofalt, og at det bl.a. kan ende med, at de vigtige blomsterbestøvende insekter uddør.

Hvad skal man som borger, medie og politiker tro på? Sundhedsmyndighederne og store dele af folketingspolitikerne siger ”Vi skal ikke være urolige”. International forskning og flere NGO'er siger ”Dette er en miljøkatastrofe”.

Internationalt paradoks
Debatten om sundheds- og miljøskader ved stråling fra trådløs teknologi har forløbet igennem mange år lige siden udrulningen af 2G og 3G. Paradokset er dog, at på den ene side advarer internationale organer, som Europarådet og Det Europæiske Miljøagentur, om sundheds- og miljørisici. På den anden side forsvarer myndighederne grænseværdier, der ignorerer langtidseffekter og cocktaileffekter og kun anerkender forskning, der har fokus på opvarmning af en kropsdel efter kort tids udsættelse for stråling som fx en telefonsamtale på 6 minutter. Al anden forskning kasseres.


5G skal belyses meget grundigere – derfor afholdes 5G Konferencen


Folketingspolitikere er værter
Julius Grantzau fra Alternativet og Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti er værter ved 5G Konferencen, som afholdes på Christiansborg d. 4. maj kl. 12-16. Målet med konferencen er at få belyst alle vinkler ved dette store eksperiment, så beslutningstagerne kan blive klædt på til at sikre en samfundsudvikling, der ikke kun tilgodeser industrien, men også tager højde for de risici, som mennesker, dyr og planter udsættes for.


Internationale og nationale oplægsholdere
Blandt de prominente oplægsholdere er dr.med. Annie Sasco fra Frankrig, som har siddet i WHO's cancerpanel i 22 år. Annie Sasco vil især have fokus på 5G og effekten på børn. Den karismatiske norske debattør Einar Flydal, som tidligere har arbejdet for Telenor. Einar Flydal vil beskrive de nordiske strålemyndigheders ansvarsfraskrivelse. Den svenske forsker og professor Olle Johansson, tidligere ansat på Karolinska Institut i Sverige og som igennem mange år har været i international front i forhold til advarsler om skader på celleniveau ved stråling langt under de anvendte grænseværdier. Den finske mobilsignal ekspert Mikko Ahonen, som bl.a. vil informere om udviklingen fra GSM til 5G teknologien og de medfølgende sundhedsmæssige konsekvenser. Fra Danmark vil forsker Vibeke Frøkjær Jensen kortlægge forskning, som påviser omfattende skader på dyr og planter og journalist David Wedege vil give et oprids af, hvordan 5G debatten er blevet skævvredet i de danske medier.


Tilmelding: Man kan tilmelde sig til konferencen på dette link: https://mayday.nemtilmeld.dk/5/


Arrangører: EHS Foreningen, Oplysningsforbundet MayDay, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Leder af Forskernetværket Rachel Santini, Dansk Institut for Folkesundhed, DIFF.


Kontakt:
Pernille Schriver, tlf. 64670106 www.schriver.ehs@gmail.com
Formidlingskoordinator i EHS Foreningen http://www.ehsf.dk/
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/

Charlotte Ryø, tlf. nr. 48 18 18 16 cr@mayday-info.dk
Bestyrelsesmedlem i MayDay https://www.mayday-info.dk/

Rachel Santini, san@c.dk leder af forskernetværket ”Dansk Institut for Folkesundhed”
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Fåborgvej 75 a
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166