Pressemeddelelser
Publiceret den: 28-03-2019
Århus Kommunes VTU-fond har netop bevilget 1 mill. Kr. til udvikling af pesticidfri ukrudtsbekæmpelse med Weed Fighter metoden, der anvender mikrobølger.

Pengene som Århus Kommune har bevilget skal, sammen med egenbetaling fra Fremtidens Miljø, anvendes til at bygge en prototype til ukrudtsmaskinen, der gør både gasbrændere og kemiske ukrudtsgifte som Roundup overflødige på færdselsarealer som fortove og cykelstier.

Fremtidens Miljø er som de første i verden lykkedes med at udvikle en metode til effektiv ukrudtsbekæmpelse med mikrobølger. Et stort, uvildigt dansk institut har dokumenteret signifikant mindre genvækst efter Fremtidens Miljøs ukrudtsmaskine, Weed Fighter, end efter en gasbrænder. Forventningen er, Weed Fighter kan halvere tidsforbruget til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Derved er der store besparelser at hente, da det især er antallet af behandlinger og forbruget af mandetimer, der gør pesticidfri ukrudtsbekæmpelse dyrt og besværligt. Med færre og hurtigere behandlinger følger også en væsentlig besparelse på energiforbrug og CO2 udledning, i forhold til nuværende metoder som gasbrænding o.l. Og med forbedret konkurrence i forhold til pesticiderne vil endnu flere forhåbentlig gå over til pesticidfri bekæmpelse, så vi med tiden kan få færre pesticider i drikkevandet.

Fremtidens Miljøs leder af udviklingsprojektet, Jan Hugo Schmidt, glæder sig til samarbejdet med Århus Kommunes Teknik- og Miljøafdeling, vejdrift, hvor Tenna Olsen som projektleder skal forankre projektet i Århus Kommune. Samarbejdet er en udvidelse af et flerårigt samarbejde omkring testarealer, og når Århus Kommune vælger at investere tid og penge i projektet er det fordi de metoder der i dag anvendes til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse ikke er særligt effektive, og samtidigt ret omkostningstunge.

Mange bidrag til successen

Bestyrelsen i Fremtidens Miljø konstaterer, at projektets succes først og fremmest skyldes de 475 aktionærer, der har købt aktier for 1,1 mill. Kr. Men også de gode samarbejdsrelationer til Århus Kommune og virksomheder som Yding Smedie & Maskiner, HedeDanmark og Kärcher, hjælper projektet fremad. For godt nok lægger stifterne af Fremtidens Miljø også selv penge, energi og arbejde i projektet. Men opbakningen fra aktionærerne og samarbejdspartnerne er dét, der i sidste ende gør projektet muligt og motiverer til at løse de mangeartede udfordringer, der dukker op undervejs i et sådant projekt.

Udover aktionærernes indskud har Statens Innovationsfond bidraget til projektet med 400.000 kr.

Fremtidens Miljø er for alle

I Fremtidens Miljø glæder man sig over, at der allerede nu er 475 personer som har valgt at investere fra 100 kr. og opefter i bæredygtig vækst. Samtidig håber man på flere aktionærer, da Fremtidens Miljø skal finde yderliggere 0,5 millioner før 1. juni, hvis det skal lykkes at nå at bygge prototypen færdig, så den kan testes til sommer, og de nye maskiner dermed kan komme på markedet til næste år.

For at markere, at projektet nu kan løftes til et nyt niveau, holder Fremtidens Miljø infoaften mandag den 1. april kl. 18:30 i Medborgerhuset i Gedved. Udover selve projektet kan du også høre om selskabet Fremtidens Miljø, om det at være aktionær.

Man kan læse mere om projektet og tilmelde sig infoaften på: www.fremtidens-miljø.dk
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166