Pressemeddelelser
Publiceret den: 27-02-2019
Den danske virksomhed Figurator har netop lanceret deres bud på fremtidens ERP system. Figurator ser betydelige muligheder i et verdensomspændende ERP marked som er under kraftig forandring, grundet den hastige udvikling i virksomhedernes forretningskoncepter. Der er i dag ikke blot tale om virksomhederne skal have Cloud baseret eller ”on-premise” ERP løsninger, men også virksomhedernes øget krav til løsninger, der understøtter nye og konstant forandrende forretningsmodeller såsom abonnement baseret salg, projekt orienteret salg osv.

Stifter og direktør i Figurator Jesper Stæhr udtaler i den forbindelse:” Vi møder mange virksomheder der efterspørger en øget fleksibilitet i deres ERP løsning, som sikre at de kan forretningsudvikle deres virksomhed baseret på deres kunders konstant foranderlige behov på såvel produkt som samhandelssiden. Vi har derfor fokus på virksomhedernes agilitet i et konkurrencepræget marked og vi ønsker således at gå mod strømmen mod en ”one-size fits all” tankegang. Vi oplever desværre at mange andre ERP systemer bevæger sig i modsatte retning og begrænser tilpasningsmulighederne i systemerne. Vi har derfor valgt at tilbyde markedet et fleksibelt ERP system med mange funktionaliteter som standard, men som samtidigt nemt kan tilpasses kundens meget specifikke krav – altså et moderne og nutidigt system”.

Danmark har igennem historien skabt flere internationale successer indenfor ERP systemer og man kan stille spørgsmål om markedet ikke i dag er tilstrækkelig dækket af ERP systemer der dækker kundernes behov. Her skal erindres om at det vurderes at ERP markedet udgør cirka U$ 35 milliarder og der er på verdensplan findes knap 200 millioner virksomheder. Til spørgsmålet om Figurator ikke blot bliver en konkurrent til stærke internationale spillere såsom MicroSoft, Oracle, SAP og alle de andre kendte navne svarer stifter og direktør i Figurator Jesper Stæhr: ” Vi vil naturligvis altid have stærk konkurrence fra de velkendte internationale spillere, men vi tror på at vi med vor agilitet og fokus på fleksibilitet for kunden netop kan levere bedre individuelle løsninger for kunden og faktisk til en pris der ligger markant under vores såkaldte konkurrenter”, til spørgsmålet om det betyder at Figurator blot vil have en lavere pris svarer Jesper Stæhr:” Enhver virksomhed bør fokusere på at få den maksimale værdi for sine investeringer, og det er det vi bestræber på at levere. Et stærkt forretningsunderbyggende ERP system som skaber værdi for kunden til en god pris både initielt og efterfølgende, det er det vi vil levere og måles på”.
Figurator sælger deres ERP systemer i Danmark via de danske ERP forhandlere/partnere.
For yderligere information:
Kontakt direktør Jesper Stæhr på 40 94 09 22 eller bestyrelsesformand John Thomas på 20 10 85 10
Besøg vores site Figurator.dk
Kontaktperson:
John Thomas
Telefon:20108510
 
Afsender:
Figurator International ApS
Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse