Pressemeddelelser
Publiceret den: 21-02-2019
På baggrund af de omfattende advarsler fra forskere og gældende lovgivning, må 5G licens-auktionen samt udrulningen af 5G teknologien standses straks indtil:
1) Konsekvenserne for miljøet af en sådan udrulning er klarlagt ud fra den videnskabelige evidens, og alle miljøoplysninger er offentliggjort.
2) Udrulningen af 5G har været genstand for en offentlig debat, med udgangspunkt i de identificerede konsekvenser for miljøet.

Lars Løkke blev advaret sommeren 2018
Beslutningen om udrulning af 5G i Danmark og i Norden blev vedtaget på Nordisk Ministermøde d. 23. maj 2018. De nordiske Statsministre udtalte dengang, at Norden skal være en del af verdenseliten, når 5G udvikles og implementeres. En måned senere modtog Statsminister Lars Løkke Rasmussen og de øvrige nordiske Statsministre en appel fra over 200 anerkendte internationale forskere om at stoppe udrulningen af 5G på baggrund af forskning, som påviser alvorlige skader på dyr, planter og mennesker.

2 appeller imod 5G
Ligeledes eksisterer en anden verdensomspændende 5G appel, som har fokus på at stoppe 5G både på landjorden og fra rummet, hvor det er planen, at 20.000 5G satellitter skal i kredsløb om Jorden. Bag denne appel er igen hundredvis af forskere og igen en lang række højt estimerede forskere. Denne verdensappel er tillige underskrevet af over 48.000 borgere på nuværende tidspunkt, som ønsker stop for 5G udrulningen.

5G er en af 13 nye miljøtrusler
Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i trådløs teknologi, er klassificeret som en miljøgift af både Europarådet og Det Europæiske Miljø Argentur. Senest har EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, SCHEER, udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring. Ligeledes har et internationalt panel af miljøforskere i 2018 medregnet skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de vigtigste miljøproblemer i verden. Udrulningen af 5G er således defineret som en miljøtrussel, og udrulningen af 5G har potentielt katastrofale konsekvenser for miljø og for sundhed. Konsekvenserne bør derfor udredes, før der træffes beslutning om udrulning af 5G.

Insekter og fugle risikerer at uddø
Forskning påviser allerede, at især insekter påvirkes af elektromagnetisk stråling fra 2G, 3G og 4G. Bier og myrer mister f.eks. orienteringsevnen og kan ikke finde vej hjem til boet. Forsvinder insekterne, forsvinder fugle tillige. Planter bestøves ikke og der vil således være stor risiko for kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden, som på sigt kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier, der beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling.

5G overholder ikke Århuskonventionen
I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være adgang til miljøoplysninger og ligeledes være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet. Ingen høringer har været afholdt. Ingen offentlig debat har fundet sted. Ingen mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere. Tilsyneladende er det kun industrien og erhvervslivet, som er blevet hørt.


Skrevet af:
Vibeke Frøkjær Jensen, Cand. Med. Vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation,
Thomas Graversen, Cand. Polyt. Elektronik Ingeniør med speciale i digital signalbehandling, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Pernille Schriver, Cand. Scient. Biolog og Miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen.

Læs uddybende information på: https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-er-et-milj%C3%B8toksin-beder-om-foretr%C3%A6de-p%C3%A5-christiansborg
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Marslev Byvej 18b
5290 Marslev
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse