Pressemeddelelser
Publiceret den: 19-02-2019
5G - Et ulovligt menneskeeksperiment

Vores folketingspolitikere har vedtaget, at Danmark skal være i front og med i verdenseliten med 5G og
Internet of Things. Det er godt, at vi har visionære politikere, som har ambitioner på Danmarks vegne. Dog
er bagsiden af denne ambitiøse teknologiplan, at 5G ikke er blevet testet på nogen som helst måde. Ingen
blåstempling, ingen godkendelse, ingen rapporter der bedyrer, at teknikken er sikker for mennesker, dyr og
planter.

Bier og myrer mister orienteringsevnen – haletudser dør

Et netop afsluttet stort anerkendt amerikansk forskningsprojekt, NTP-studiet, har påvist lav fødselsvægt,
DNA-skader, forstadier til kræft og kræft hos forsøgsdyr under påvirkning af frekvenser fra 2G og 3G.
Undersøgelser viser, at haletudser har 90% dødelighed, når de lever 140 m fra en mobilmast. Myrer mister
orienteringsevnen og honningbier kan ikke finde hjem til boet efter at have været ude for at lede efter
nektar og pollen, når de påvirkes af stråling fra trådløs teknologi.

Test 5G på Christiansborg

Ifølge menneskerettighederne er det ulovligt at udføre forsøg på mennesker uden deres fulde samtykke.
Men vores 179 folketingspolitikere har stemt for at indføre 5G, og har derved på egne vegne sagt ja til 5G teknologien. Vi vil derfor foreslå, at 5G bliver testet på Christiansborg. Installer 5G sendere i alle kontorer, på gangene og i korridorer. Lad teknologien blomstre og opfordre til, at alle 179 politikere anvender 5G og Internet of
Things i så vid udstrækning som mulig de næste 5 år.

Lad forskere observere, teste og analysere de 179 forsøgspersoner løbende. Det bliver spændende at se, hvor mange som overlever, hvor mange som farer vild i korridorerne og hvor mange, som udvikler DNA-skader.
Mon ikke Telebranchen vil betale for dette menneskeforsøg?
Kontaktperson:
Pernille Schriver
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS Foreningen
Marslev Byvej 18b
5290 Marslev
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse