Pressemeddelelser
Publiceret den: 18-02-2019
Beslutningen om udrulning af 5G i Danmark og i Norden blev vedtaget på Nordisk ministermøde d. 23. maj 2018. De nordiske statsministre udtalte dengang, at Norden skal være en del af verdenseliten, når 5G udvikles og implementeres. En måned senere modtog Statsminister Lars Løkke Rasmussen og de øvrige nordiske statsministre en appel fra over 200 anerkendte internationale forskere om at stoppe udrulningen af 5G på baggrund af forskning, som påviser alvorlige skader på dyr, planter og mennesker.


2 appeller imod 5G

Ligeledes eksisterer en anden verdensomspændende 5G appel, som har fokus på at stoppe 5G både på landjorden og fra rummet, hvor det er planen, at 20.000 5G satellitter skal i kredsløb om Jorden. Bag denne appel er igen hundredvis af forskere og igen en lang række højt estimerede forskere. Denne verdensappel er tillige underskrevet af over 48.000 borgere på nuværende tidspunkt, som ønsker stop for 5G udrulningen.

Skadeligt for mennesker, dyr og planter
Baggrunden for den brede bekymring er, at 5G teknologien massivt vil øge den ufrivillige eksponering med radiofrekvent stråling, og dermed udgøre en overhængende trussel mod både miljøet og mod menneskehedens sundhed, idet radiofrekvent stråling er påvist skadelig for mennesker, insekter, fugle og andre dyr, samt planter.


5G er en af 13 nye miljøtrusler

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i trådløs teknologi, er klassificeret som en miljøgift af både Europarådet og Det Europæiske Miljøargentur. Senest har EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER, 2018), udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring ud af tre mulige trin.


Konsekvenserne bør udredes inden udrulning!

Ligeledes har et internationalt panel af miljøforskere i 2018 medregnet skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de 15 vigtigste miljøproblemer i verden.
Udrulningen af 5G er således defineret som en miljøtrussel, og med de to 5G appeller redegøres for, at udrulningen af 5G har potentielt katastrofale konsekvenser for miljø og for sundhed. Konsekvenserne bør derfor udredes, før der træffes beslutning om udrulning af 5G.


5G udrulningen overholder ikke Århuskonventionen
I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet, ingen høringer eller anden mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere.


Insekter og fugle risikerer af uddø
Udrulningen af 5G er en miljøtrussel og indebærer risiko for uddøen af en lang række insekter og fugle, samt kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden, som på sigt kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier, der beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling.


På baggrund af gældende lovgivning må 5G licens-auktionen samt udrulningen af 5G teknologien standses straks indtil:
1)Konsekvenserne for miljøet af en sådan udrulning er klarlagt ud fra den videnskabelige evidens, og alle miljøoplysninger er offentliggjort.
2)Udrulningen af 5G har været genstand for en offentlig debat, med udgangspunkt i de identificerede konsekvenser for miljøet.
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse