Pressemeddelelser
Publiceret den: 21-01-2019
Succesfuld verdensomspændende miljøorganisation udvider med afdeling i Danmark. Målet for den nyoprettede Citizens Climate Lobby Danmark er, at det skal være dyrere at bruge fossile brændsler for derigennem at give lavt eller ikke-forurenende energiteknologier bedre konkurrencevilkår. Midlet er at rejse en politisk, folkelig debat som kan føre til vedtagelse af afgift på brugen af fossile brændsler svarende til forureningens omkostning for samfundet. Afgiften skal føres indtægtsneutralt direkte tilbage til danskerne for at undgå at afgiften vil vende den tunge ende nedad.
Kontaktperson:
Søren Fosberg
Telefon:42808706
 
Afsender:
Citizens Climate Lobby - CCL Danmark
Strandvejen 130e
2900 Hellerup
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse