Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-11-2018
157 forskere og læger sammen med 86 ikke-statslige organisationer (NGO'er) fra hele verden kræver grænseværdier, som reelt beskytter befolkningen mod radiofrekvent eksponering fra trådløse teknologier. I en fælles erklæring konkluderer "THE EMF CALL", at gældende ICNIRP retningslinjer er uvidenskabelige og ikke beskytter mod skadelige helbredseffekter, herunder kræft.

Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) udstedte den 11. juli 2018 et udkast til retningslinjer for begrænsning af eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (EMF) (100 kHz til 300 GHz). Retningslinjerne er utilstrækkelige til at beskytte mennesker og miljø, da de kun beskytter mod akutte termiske påvirkninger ved meget kort og intens eksponering. De beskytter ikke mod kræft, reproduktive skader eller virkninger på nervesystemet, selv om størstedelen af den fagfællebedømte og publicerede forskning har fundet helbredsskader ved vedvarende eksponering med intensiteter under ICNIRPs grænseværdier.

I maj 2011 konkluderede, Verdenssundhedsorganisationens kræftagentur, WHO's IARC (Internationaj Agency for Research on Cancer), at radiofrekvent stråling i frekvensområdet 30 kHz-300 GHz er et "muligt" humant carcinogen (kræftfremkaldende agens i gruppe 2B). Men ICNIRP ignorerer dette, såvel som den stigende evidens, de seneste år, for kræftfremkaldende virkning.

Forskerne og NGO'erne kræver udvikling og anvendelse af nye biologisk-baserede retningslinjer, som afspejler den medicinske videnskab og som er reelt beskyttende for menneskers helbred og for miljøet. Forskere og læger, der gennemgår den videnskabelige litteratur og som foreslår de nye retningslinjer for beskyttelse mod radiofrekvent stråling, skal være fri for interessekonflikter, herunder direkte og indirekte bånd til industrien.

Professor David Carpenter, 'Director at the institute for Health and the Environment', University of Albany, USA bemærker, at:

“ - Beviserne for skade fra både 50/60 Hz EMF og radiofrekvente eksponeringer er stærke i både menneske- og dyre studier. Der er forbindelse mellem øget eksponering og ikke kun med kræft, men også med nedgang i reproduktionsevnen hos både mænd og kvinder, skadelige virkninger på den kognitive funktion og adfærd samt øget risiko for udvikling af syndromet elektrohypersensitivitet (EHS). Vi skal finde måder at reducere menneskets eksponering, for at reducere forekomsten af sygdom hos mennesker.


Lennart Hardell, svensk onkolog med mangeårrig forskningserfaring inden for dette område siger:

“ - Udrulningen af ??5G, den femte generation af telekommunikationsteknologi vil i væsentlig grad øge eksponeringen for radiofrekvent stråling. I tillæg til det presserende behov for nye retningslinjer for den nuværende eksponering, bør der juridisk implementeres et midlertidigt forbud mod udrulning af 5G.


Dr. Joel Moskowitz, fra "the School of Public Health", University of California, USA påpeger, at 'THE EMF CALL' gentager de bekymringer, som det videnskabelige samfund rejser, i den internationale appel 'EMF Scientist Appeal' om skader forårsaget af vedvarende udsættelse for lavintensitets EMF:

“ - Appellen, som er underskrevet af mere end 240 forskere, der har udgivet over 2.000 fagfællebedømte videnskabelige artikler om EMF og biologi eller sundhed, opfordrer til styrkelse af EMF retningslinjerne, især for at beskytte børn og gravide. For mere information om appellen, se https://emfscientist.org.


Ifølge Dr. Gerd Oberfeld, fra Salzburg Public Health Department, Østrig, har verden for længe stolet på og anvendt mangelfulde EMF eksponeringsretningslinjer:

“ - Den samlede mængde af videnskabelig dokumentation, for skadelige helbredseffekter ved EMF eksponering, er overvældende. Nu er der ikke længere noget behov for at påkalde sig forsigtighedsprincippet for at handle. Det er forskernes pligt at informere offentligheden og offentlighedens pligt at tvinge regeringerne til at anvende nye reelt beskyttende retslinjer for EMF eksponering, samt at uddanne samfundet om hvordan man reducerer EMF eksponeringerne.


Kontaktpersoner:
David Carpenter, email: dcarpenter@albany.edu
Lennart Hardell, email: lennart.hardell@environmentandcancer.com
Joel Moskowitz, email: jmm@berkeley.edu
Gerd Oberfeld, email: gerd.oberfeld@salzburg.gv.at

Se THE EMF CALL appelen og alle underskriverne på: www.emfcall.org
Kontaktperson:
Henrik Eiriksson
Telefon:36173404
 
Afsender:
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse