Pressemeddelelser
Publiceret den: 13-11-2018
”Globalisering og vækst på udenlandske markeder - sådan har mantraet lydt de seneste mange år. Det skal være lettere at tiltrække udenlandske medarbejdere lyder det fra erhvervslivet. Hvordan spiller det så sammen, når man som hjemvendt dansker eller udlænding søger arbejde i Danmark? Hvor let er det at få job og i det hele taget falde til? Ja det er der meget forskellige oplevelser af – alt efter hvem du spørger”, fortæller ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co. Og spørge er netop, hvad hun har gjort – både virksomhederne og hjemvendte danskere.

Undersøgelsen forsøger at afdække nogle af de mange forskellige myter eller sandheder omkring det at tiltrække og fastholde medarbejdere med internationale kompetencer både set fra medarbejdernes og fra virksomhedernes perspektiv.

”Undersøgelsen har bekræftet og afkræftet nogle af mine egne antagelser”, siger Susanne Teglkamp. Her skal kort opsummeres nogle af de centrale pointer fra undersøgelsen:

Det er svært at vende tilbage til Danmark
Der er store udfordringer ved at rejse ud i verden, men næsten lige så store udfordringer ved at vende tilbage til Danmark igen. Det kan bl.a. være svært at finde job og skulle til at opbygge eller genopbygge netværket.

Det er en udfordring at fastholde medarbejdere med internationale kompetencer
Mange virksomheder giver udtryk for, at det er svært at fastholde medarbejdere med internationale kompetencer. Og virksomhederne har noget at have deres bekymring i. Hver 3. deltager i undersøgelsen har af forskellige grunde planer om at rejse ud i verden igen.

Hjælp og positiv opmærksomhed øger fastholdelsen
Undersøgelsen viser, at det kan svare sig for virksomhederne at lave forskellige tiltag, der gør det nemmere for hjemvendte danskere og medarbejdere med ren international baggrund at falde til i Danmark. Støttende tiltag øger fastholdelsen.

Vores åbenhed slutter, når vi går hjem fra arbejde
Vi er generelt inkluderende på arbejdspladserne, men undersøgelsen viser, at det oftest stopper dér. Vi er ikke så gode til at invitere ’fremmede’ ind i vores sociale liv uden for arbejdspladserne. Manglende netværk og venner uden for arbejdspladsen er noget af det, der får medarbejdere med international baggrund inklusiv hjemvendte danskere til at rejse ud i verden igen.

Hver 4. af de hjemvendte danskere oplever, at opbygning af netværket er en af de største udfordringer ved at vende hjem til Danmark. Som en af deltagerne i undersøgelsen udtrykker det:

”At komme tilbage til DK og falde til har været den sværeste flytning af de tre flytninger vi havde på seks år i udlandet. Tror det skyldtes egne forventninger om, at det ville være let og enkelt, da vi allerede havde familie og gode venner. Men det lokale netværk skal opbygges fra grunden, når man flytter til en ny kommune i DK og i Danmark har alle kendt hinanden siden vuggestuen. Det gjorde det ikke mere enkelt, at det var svært for mig at få job.”

HR er en helt central spiller
HR er en helt central spiller, når det gælder tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere med internationale kompetencer. Derfor er det vigtigt, at der indenfor HR både findes ressourcer og kompetencer til at håndtere udfordringerne. Hvis ikke de er til stede, kan det meget vel være en showstopper i forhold til at fastholde og tiltrække medarbejdere med internationale kompetencer.

Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Hent rapporten her: https://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Internationale_erfaringer_rapport.pdf

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af juni til september måned 2018. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 192 besvarelser.
Besvarelserne fordeler sig således:

110 er dansker, der har arbejdet i udlandet
18 kommer med udenlandsk baggrund
64 har ikke nogen international baggrund

93 af deltagerne er på medarbejderniveau
68 af deltagerne er på mellemleder/afdelingschef niveau
31 af deltagerne er på direktørniveau

74 af deltagerne er ansatte som specialister
63 af deltagerne er ansatte som generalister
29 af deltagerne er ansatte indefor HR

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og afsluttet sin tid i forsvaret med grad af oberstløjtnant. Susanne Teglkamp har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste: Fusioner og forandringsledelse i praksis udkom i 2016.

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde med ledere og ledergrupper.

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige ledelsesmæssige spørgsmål.

Se mere på www.teglkamp.dk
Kontaktperson:
Susanne Teglkamp
Telefon:21602999
 
Afsender:
Teglkamp & Co.
Rosenvænget 16
3400 Hillerød
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse