Pressemeddelelser
Publiceret den: 18-10-2018
Regeringen har netop fremlagt klimaplanen, hvor målet er at reducere Danmarks CO2 udslip markant. I følge klimaudspillet skal fremtidens transportsektor primært være drevet af energikilden elektricitet.
Elektricitet er en energiform, som har rigtig mange fordele, vel at mærke, hvis det produceres miljøforsvarligt. Lad os antage, at elektricitet i fremtiden produceres med minimal miljøbelastning. Med regeringens massive fokus på en fremtidig elektrificeret transportsektor, mangler regeringens ”Grøn Omstilling” at tage vinkler med i det store regnskab, som desværre på sigt kan vise sig at udvikle sig til en ny form for miljøforurening.
Som de fleste har lært i fysik/kemi undervisningen i grundskolen, dannes et magnetfelt omkring strømførende kabler. Jo mere strøm, des flere elektroner sendes igennem kablet og jo kraftigere magnetfelt skabes omkring kablet. Mange har lavet det simple forsøg, som får en kompasnål til at slå ud, når et kompas føres hen til en kontakt, et batteri eller en strømførende ledning. Udslaget i kompassets nål viser, at der eksisterer et magnetfelt, et såkaldt elektromagnetisk felt (EMF).

Mennesket er elektrisk

Mennesket er et ”elektrisk” væsen forstået på den måde, at kroppens nervebaner fungerer vha. elektriske impulser, spændingsforskelle henover cellemembranen aktiverer, hvilke atomer, ioner eller molekyler, som sendes ind og ud af cellen og elektriske signaler er med til at styrer bl.a. frigivelse af hormoner i kroppen.
Magnetfelter kan påvirke elektriske systemer, som vi også har oplevet ved bl.a. magnetstorme eller de mere almindelige solstorme, som kan påvirke bl.a. satellitters kommunikation. På en fabrik med kraftige laserskæremaskiner må personer med pacemaker bl.a. ikke opholde sig tæt på laserskæren netop pga. de kraftige magnetfelters påvirkning af elektronikken i en pacemaker.
Magnetfelter er ligeledes sat i forbindelse med udviklingen af leukæmi hos børn ved niveauer, som på nuværende tidspunkt er fuldt lovlige. Fastsættelse af EMF-grænseværdier er foretaget af WHO med hjælp fra det private rådgivningsfirma ICNIRP, hvor flere medlemmer har industriinteresser.

EMF - Ny form for miljøforurening

Regeringen vil udfase benzin og dieselbiler, hvilket er gavnligt bl.a. via reduktion af sundhedsskadelige partikler i atmosfæren, som kan være medvirkende til udviklingen af lungesygdomme. Det, som Regeringen ikke tager højde for, er, at ved massiv og ensidig fokus på eldrevne transportmidler, vil vi blot opnå en anden form for miljøforurening. Forureningskilden vil være den øgede mængde af magnetfelter, også betegnet elektromagnetiske felter EMF, som vil stige sideløbende med udbygningen af en primært eldreven transportsektor.
Forekomsten af borgere i Danmark, som påvirkes af de eksisterende magnetfelter fra nuværende elektrisk drevet teknologi og især fra trådløs teknologi, er kraftigt stigende. Flere og flere borgere kan i udpræget grad ikke bo i byerne pga. EMF/RF fra mobilmaster, wifi, mobiltelefoner mm. En EMF/RF overbelastet krop kan nå til et punkt, hvor selv det svage magnetfelt fra boligens kabler med lavfrekvente 50 Hz strømføring til lys, køleskab mm. bliver en sundhedsmæssig belastning.
Med Regeringens ensidige satsning på elektrificeret transport i fremtiden, skabes en helt ny miljøforurening fra flere og langt kraftigere magnetfelter, som på sigt kan have lige så store eller større sundhedsmæssige konsekvenser, end den nuværende udledning af forbrændingsgasser fra benzin- og diesel.

Sats også på biobrændsel

EHS Foreningen har medlemmer, som på nuværende tidspunkt ikke kan benytte en elbil pga. magnetfeltet fra det kraftige batteri i bilen. For ikke at fratage EHS-personer almindelige transportmuligheder via bil, taxa, bus mm. anbefaler EHS Foreningen derimod et tostrenget transportmål, hvor der satses både på elektricitet og biobrændsel som energikilder i transportsektoren.

Kilder:

“Hybrid & Electric Cars: Electromagnetic Radiation Risks”: Joel M. Moskowitz, Ph.D. Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley https://www.saferemr.com/2014/07/shouldnt-hybrid-and-electric-cars-be-re.html
Europarådet 2011: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/EUROPARADETS%20RESOLUTION%20p%C3%A5%20dansk.pdf
Europæiske Miljømedicinere: http://www.ehsf.dk/dokumenter/EUROPAEM%20EMF%20vejledning%20dansk%20V3%20m%20bilag%2027072017.pdf
WHO: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
NTP-forskning USA: https://ehtrust.org/statement-by-dr-john-bucher-national-institute-of-environmental-health-sciences-national-toxicology-program-on-the-peer-review-of-the-cell-phone-radiofrequency-radiation-studies/
Bioinitiative Rapporten 2012: http://www.bioinitiative.org/conclusions/
Forklaring på hvordan EMF påvirker kroppen på celleniveau: https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/hvordan-kan-ikke-ioniserende-str%C3%A5ling-skade

Tysk undersøgelse af EMF/RF påvirkninger af hjerneaktivitet hos en bilist i en bil under kørsel https://vimeo.com/244746945


Med venlig hilsen
Cand. Scient. Biolog og Miljøvejleder
Pernille Schriver
Formidlingskoordinator i EHS Foreningen
e-mail schriver.ehs@gmail.com
fastnet tlf. 64670106

Formand for EHS Foreningen
Christina Mellgren
e-mail: christinamellgren.ehs@gmail.com
Fastnet nr. 62 25 11 28
Kontaktperson:
Pernille Schriver, cand.scient. biolog og miljøvejleder
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS-Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse