Pressemeddelelser
Publiceret den: 23-05-2018
-- ÅBENT BREV TIL TELEORDFØRERNE OG ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN --

Af den nye teleaftale fremgår det, at der skal udarbejdes en national handlingsplan for 5G, og regeringen har tidligere ytret, at der skal være "god dækning med 5G i Danmark”.

Vi hæfter os ved, at regeringen og de øvrige partier udelukkende fokuserer på de forretningsmæssige perspektiver og - bevidst eller ej - undlader at nævne de sundhedsmæssige aspekter af 5G. Teknologien omfavnes ukritisk som det nye Klondyke, trods der foreligger tung, uafhængig forskning, som peger på sundhedsmæssige problemer ved netop mikrobølgebestråling (wi-fi, mobiltelefoni, smartmetre osv.). Miljølægernes internationale organisation advarer også om 5G i lighed med mange amerikanske organisationer.

5G vil medføre ekstremt forøget bestråling – sæt udrulning på pause

5G-netværket opererer i frekvensspektret 24-90 GHz, hvilket er op til 18 gange højere bestråling frekvensmæssigt end nutidens wi-fi. Disse højfrekvente stråler vil ikke i samme grad kunne gennemtrænge vægge, mure og lignende forhindringer som f.eks. GSM og 3G, hvilket vil nødvendiggøre en sendeenhed for hvert andet til hvert tiende hjem (rækkevidden kan være helt ned til 30 meter)!
Der findes ifølge Mastedatabasen.dk allerede over 30.000 mobilsendere og master i Danmark, herudover et uvist antal routere, smartphones samt smartmetre i såvel virksomheder som private hjem.

5G blev udviklet til militærbrug og såkaldt crowd control - ikke kommunikation (1). Den såkaldte udrulning beror formentlig på Dansk Industris anbefaling og tager slet ikke ansvar for eller stilling til den strålingsdosis, danskere i hele landet vil komme til at opleve. I forvejen syge mennesker vil få det endnu værre, og især samfundets svage ældre og strålingsoverfølsomme borgere (2) vil blive ramt. På det biologiske plan viser nyere studier blandt andet, at mennesker og dyrs calciumkanaler i cellemembraner (VGCC) bliver ødelagt, når de udsættes for kunstigt skabt bestråling fra f.eks. mobilstråling. Dette medfører, at reguleringen af kalk ophører, og at ophobet calcium i cellerne ødelægger basiske funktioner i kroppen.(3)
Vedlagt i bilag 1 findes en symptomliste (s. 47) udarbejdet af professor emeritus Martin Pall på basis af videnskabelige studier i perioden 1974-2013.

Mange internationale advarsler

Mange uafhængige, internationale eksperter i miljømedicin og biologi har udformet advarsler mod 5G og lignende frekvenser. Heriblandt tælles lægeorganisationer som International Society of Doctors for Environment (den internationale organisation for miljølæger) og Physians for Social Responsibility, University of California og EU's miljøagentur EEA samt diverse videnskabsfolk i netværk som 5G Appeal EU, BioInitiative og EMF-scientists. Div. dokumentation kan tilgås i nedenstående links:

https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed (EU’s miljøagentur advarer)
http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/ (5G-appel, over 200 videnskabsfolk)
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/emf-scientist-appeal-advisors-call-moratorium-5g/ (225 forskere fra 41 lande)
http://www.isde.org/5G_appeal.pdf (International Society of Doctors for Environment)
http://www.bioinitiative.org/research-summaries/ (bygger på over 2.000 studier)

Alt i alt vil den stærkt forøgede ikke-ioniserende bestrålingsmængde ødelægge ikke blot helbredet for den danske befolkning, men også betyde flere problemer for biodiversiteten herhjemme, hvor især bierne er gået tilbage. (4)

I led med forskerne inden for elektromagnetisk bestråling vil vi foreslå, at udrulningen af 5G sættes på pause, indtil 4G-frekvensen fuldt opbrugt herhjemme samt 100 % uafhængige studier kan fremvise, at frekvensen er uskadelig for mennesker og dyr.

Jeres juridiske ansvar som teleordførere

Efter 2. Verdenskrig blev det slået fast, at man (personer og firmaer) ikke var ansvarsfri, hvis man under krigen ”blot” havde udført ordrer, man fik ovenfra. I bør nu, efter at have læst denne mail, have fået en idé om, at EM-stråler/-felter kan forårsage helbredsskader. Derudover kan selvsamme bestråling angiveligt antages at være imod menneskerettighederne og grundlovens beskyttelse af den private ejendomsret.

Verdens efter sigende største forsikringsselskab Lloyd’s vil ikke forsikre mod den slags personskader (5), da skaderne ikke er forudsigelige på grund af den strålingsdosis, der er til stede i samfundet. De samme forudsætninger kan siges at gælde f.eks. for atomulykker. Lloyd’s havde ved asbestsagerne så store udgifter, at de nær var gået fallit, og genforsikringsselskabet SwissRe advarede om potentielt massive erstatningskrav for flere år siden, hvorfor de heller ikke dækker.

Derfor vil udførende, ansvarlige firmaer hænge på ansvaret. Firmaets personer, evt. også direktionspersonerne privat, vil også kunne komme til at stå til ansvar til udbetaling af erstatninger til skadede mennesker. En retslig undtagelse kan gøres, hvis forårsageren var i god tro. Ved læsning af denne mail kan I ikke længere påberåbe jer at handle i god tro fremover.

Vi håber, at I vil finde denne skrivelse interessant og tage forholdsregler for at beskytte befolkningen imod 5G. Dette kan f.eks. ske gennem anvendelse af forsigtighedsprincippet i lighed med nationer som eksempelvis Frankrig, Sverige og Schweiz, der har taget forskellige skridt mod EMF-beskyttelse af befolkningen som krævet af EU-lovgivningen og blandt andet Europa-Parlamentets resolution af 2.4.2009 (6).

Med venlig hilsen

På vegne af nedenstående arbejdsgruppe,
Søren Lillesøe, arbejdssøgende journalist
45345599, 26241799, sorenfl@gmail.com

5G Taskforce:

Charlotte Bech, privatpraktiserende læge
Mads Wedel-Ibsen, heilpraktiker, Foreningen MayDay
Lars Thomsen Mikkelsen, ingeniør, Forebyggelses- og Patientrådet
Pernille Schriver, cand.scient., biolog, EHS-Foreningen
Gert Karlson, akupunktør og tidl. formand i Danske Akupunktører
Kirsia Isabella Olufsen, forfatter
Bo Lillesøe, cand.mag., forfatter
Bo Stentoft Jensen, akupunktør
Marta Wyrozebska, designteknolog

Disclaimer: Personerne repræsenterer sig selv med deres underskrift, ikke nødvendigvis deres arbejdsplads eller forening.


NOTER

1:
https://www.globalresearch.ca/the-same-frequencies-used-for-pain-inflicting-crowd-control-weapons-form-the-foundation-of-the-network-that-will-tie-together-more-than-50-billion-devices-as-part-of-the-internet-of-things/5580280

2:
Som oftest anvendes de videnskabelige betegnelser EHS (ElectroHyperSensitivity) eller EMFIS (ElectroMagnetic Field Intolerance Syndrome) for handicappet EHS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26368042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

3:
Metaanalyse vedrørende netop denne videnskabelige mekanisme vedhæftet fra professor emeritus Martin Pall, Washington State University, Journal of Chemical Neuroanatomy. (bilag 1)

4:
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-02-26-fn-slaar-alarm-faerre-bier-truer-det-globale-spisekammer
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

5:
https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/technology/emf

6:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-216


BILAG

Bilag 1. “Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression”, Journal of Chemical Neuroanatomy 75, 2016.

Bilag 2. EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016, dansk udgave, European Academy for Enviromental Medicine.

Bilag 3. “What you need to know about 5G wireless and small cells”, Enviromental Health Trust, 2017.

Bilag 4. “A 5G Wireless Future: Will it give us a Smart Nation or contribute to an Unhealthy One?”, Dr. Cindy Russell, Santa Clara County Medical Association.

Bilag 5. “5G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications”, Joel Moskovitz, ph.d., School of Public Health, University of California.
Kontaktperson:
Pernille Schriver, cand.scient. biolog og miljøvejleder
Telefon:64670106
 
Afsender:
EHS-Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse