Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-05-2018
EU’s nye databeskyttelsesforordning skal beskytte borgeres privatliv, men den vil vanskeliggøre persondatabehandling i alle virksomheder. To iværksættere vil hjælpe virksomheder med at forstå og overholde de nye regler.

I 2016 godkendte Europaparlamentet en ny databeskyttelsesforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som skal beskytte alle EU-borgeres private data. GDPR skal styrke databeskyttelse af borgere i Den Europæiske Union (EU) ved at sikre dem kontrol over deres egen persondata.

For mange virksomheder er håndtering af persondata en del af den daglige drift i eksempelvis afdelinger inden for HR, økonomi og marketing. Implementeringen af databeskyttelsesforordningen kan derfor betyde, at der skal foretages mange ændringer i deres vaner. Det kan virke uoverskueligt, men en iværksættervirksomhed har sat sig for at gøre arbejde med persondata nemt for alle.

Persondata Online vil hjælpe virksomheder med GDPR
To iværksættere har startet virksomheden Persondata Online, der skal hjælpe virksomheder med at indføre databeskyttelsesforordningen. Matias Aabye er IT-konsulent, og Ann Christina Sørensen er selvstændig jurist. Partnerne mødte hinanden til Ann Christinas foredrag ’Persondata i øjenhøjde’ i PS Videnscenter i Holbæk.

”Ann Christinas foredrag var rigtig godt, og jeg henvendte mig til hende efterfølgende for at spørge efter hjælp og viden til mine egne kurser om persondata. Selvom den nye lovgivning virker kompleks og uhåndgribelig, ser vi begge GDPR som en måde at beskytte privatpersoner rettigheder bedre på. Vi fandt hurtigt ud af, at vores erfaring og viden inden for IT og jura ville udgøre et godt samarbejde, hvor vi vil hjælpe virksomheder med at gøre GDPR enkel og forståelig”, siger Matias Aabye.

De to partnere har sammen udarbejdet en online portal, www.persondataonline.dk. Her kan virksomhedsejere blandt andet benytte sig af værktøjer såsom vejledninger og instruktionsvideoer, der er lavet ud fra partnernes viden inden for IT og jura. Persondata Online vil gøre det meget lettere at arbejde med databeskyttelsesforordningen med en helhedsløsning.

Virksomheder overtræder allerede persondataloven
Mange virksomheder har haft svært ved at overholde den nuværende persondatalov, som databeskyttelsesforordningen vil erstatte. Derfor er det endnu vigtigere, at virksomheder lærer at håndtere persondata efter den nye databeskyttelsesforordning.

”Færdselsloven er den lov, som overtrædes oftest i Danmark. Man siger, at den nuværende persondatalov kommer på en anden plads. Når den nye persondataforordning bliver gældende, betyder det, at mange virksomheder risikerer bøder for overtrædelse af loven. Det vil vi gerne hjælpe virksomheder med at undgå”, siger Ann Christina Sørensen.

GDPR gælder for alle organisationer og virksomheder, der behandler persondata om borgere fra EU. De nye regler er derfor ikke kun begrænset til europæiske virksomhedsejere. Databeskyttelsesforordningen vil blandt andet sørge for, at personer får besked om behandling af deres persondata samt mulighed for at få adgang til de informationer, der behandles om vedkommende. Derudover får personer også retten til at få slettet deres persondata, når der ikke længere er et formål med at opbevare deres data. Men det er blot nogle af de restriktioner, som GDPR vil bringe.

”GDPR sætter fokus på borgeres rettigheder og beskyttelser. Det gælder også virksomheders nuværende lagring af data. Derfor er det en fordel at starte med at kortlægge al virksomhedens data. Arbejde med databeskyttelsesforordningen kan gøre håndtering af persondata enklere i fremtiden, men det vil kræve forberedelse og arbejde. Persondata Online vil hjælpe virksomheder fra start til slut, hvis det er deres behov”, slutter Matias Aabye.
Kontaktperson:
Matias Aabye
Telefon:31535496
 
Afsender:
Persondata Online IVS
Ahlgade 3F, 1. sal
4300 Holbæk
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse