Pressemeddelelser
Publiceret den: 27-03-2018
MSD Animal Health lancerer et nyt produkt Exzolt® til behandling af blodmider hos hønniker, avlsdyr og æglæggende høns. Blodmider hos fjerkræ (Dermanyssus gallinae) kan medføre kannibalisme, blodtab, vægttab, nedsat ægproduktion og forringet ægkvalitet. De kan ydermere overføre Salmonella eller Mycoplasma1. Forekomsten af blodmider i Europa er estimeret til at medføre et årligt tab på 360 millioner Euro2.

Exzolt® anvendes i drikkevandet og skal gives 2 gange med 7 dages mellemrum. For at opnå fuld terapeutisk effekt af produktet er det vigtigt at begge behandlinger gennemføres. Tilbageholdelsestiden efter anvendelse af Exzolt er 0 dage for æg og 14 dage for kød.

Det aktive stof i Exzolt® er fluralaner. Fluralaner virker ved at hæmme af dele af leddyrs nervesystem. Exzolt® har en systemisk virkning på miden. Dette betyder, at den dræbende effekt indtræffer efter, at miden har suget blod fra behandlede høns. Derudover medvirker Exzolt® til at bryde midens livscyklus, idet fluralaner forhindrer hunmidernes ægproduktion i 15 dage efter den første behandlingsdag.

Feltstudier har vist, at mide-populationen blev reduceret med mere end 99% i besætninger der blev behandlet med Exzolt®3.
Exzolt® har ingen kendte bivirkninger, og der blev ikke observeret bivirkninger eller set påvirkning af ægproduktionen efter behandling på op til 5 gange den anbefalede dosis.
Exzolt® kommer i 1 liters pakningsstørrelse, som er beregnet for 2 behandlinger af 5000 høner med en vægt på hver 2 kg.

Referencer:
1. Sparagano O.A.E., George D.R., Harrington D.W.J., Giangaspero A.: Significance and control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. Annu Rev Entomol 2014; 59:447-466.
2. Mozafar F.: Die rote Vogelmilbe, eine grosse Herausforderung
für Eierproduzenten. Deutchen Vereinigung für Geflügelwissenschaft. Frühjahrveranstaltung. Leipzig,11-12 March 2014.
3. Thomas E., Chiquet M., Sander B., Zschiesche E., Sigognault Flochlay A.:
Field efficacy and safety of fluralaner solution for administration in drinking water for the treatment of poultry red mite (Dermanyssus gallinae) infestations in commercial flocks in Europe. Parasites & Vectors (2017) 10:457.


Om MSD Animal Health
MSD Animal Health, med hovedsæde i Madison, New Jersey, USA, fokuserer på forskning, udvikling, produktion og markedsføring af veterinære produkter. MSD Animal Health er drevet af missionen The Science of Healthier AnimalsTM, som betyder, at firmaet tilbyder kunderne en af de bredeste og mest innovative veterinære produktporteføljer, der spænder lige fra produkter til at forbedre ydeevnen, til produkter til forebyggelse, behandling og kontrol af sygdomme hos både produktions- og selskabsdyr. For yderligere information, besøg
www.msd-animal-health.dk
Kontaktperson:
Steen Salling
Telefon:+46 705 188 455
 
Afsender:
MSD Animal Health
Havneholmen 25
1561 København C
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse