Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-03-2018
For kontakt vedr. bøgerne samt fotos: Rasmus Welling, 60 93 58 78 eller Mette Kongstad Welling, 60 21 58 78
For kontakt vedr. Foreningen Gifted Children, Peter Grubert 22 21 22 22 eller Morten Rasmussen, 26 24 27 63
For bestilling af Højtbegavede børn i skolen og Højtbegavede børn i familien: www.gege.dk
....................................................................................................................................................................

TRIVSELS-NØDHJÆLP TIL TUSINDVIS AF BØRN
Flere end hvert tredje højtbegavede barn mistrives i den danske folkeskole. Børnenes særlige forudsætninger bliver ikke opdaget af forældre og lærere i tide, og de risikerer derfor at blive tabt. Med to nye bøger – en til forældrene og en til skolelærerne – vil Rasmus Welling og Mette Kongstad Welling, der selv har en baggrund som bl.a. skolelærere, hjælpe med at sikre højtbegavede børns trivsel.

Danmark risikerer at tabe de højtbegavede børn, hvis forældre og lærere ikke identificerer børnene og deres evner i tide. Børnene mistrives i stor stil i den danske folkeskole, fordi der mangler undervisningstilbud og konkrete værktøjer til at hjælpe børnene og lære dem at lære.

Det er kernepræmissen bag to nye bøger af Rasmus Welling og Mette Kongstad Welling, der begge har en baggrund som folkeskolelærere, og som sammen har tre højtbegavede børn. Bøgerne, der bærer titlerne ”Højtbegavede børn i familien” og ”Højtbegavede børn i skolen” er skrevet med anvendelighed som hovedfokus og forsyner hhv. forældre og lærere med helt specifikke kriterier, procedurer og metodikker til at forstå og identificere de højtbegavede børn.

”Bogen til forældrene skal hjælpe familierne til, hvordan man opdager og udfordrer børn, der er højtbegavede, så tidligt, at man kan sørge for at børnenes trivsel sikres i både familien og i skole-hjem-samarbejdet,” siger Rasmus Welling, der bl.a. har arbejdet med inklusion og den humanistiske fagrække i årevis.

Mistrivsel bliver hverdag

I hver danske klasse sidder i snit 1-2 højtbegavede børn, og af dem mistrives cirka 40 pct. ifølge den seneste trivselsopgørelse – og det er for mange. Børnenes evner kommer ofte til udtryk i forskellige fag, afhængig af det enkelte barns interesser, men fælles for dem alle er, at de føler sig understimuleret. Det leder typisk til mistrivsel undervejs i skoletiden, da børnenes følelsesmæssige og sociale udvikling ikke altid følger med intellektet.

”Med samlet 196 sider bliver lærerne i ”Højtbegavede børn i skolen” klædt langt mere grundigt på end med noget andet fagmateriale, der er derude. Bogen vejleder den enkelte lærer i at genkende det højtbegavede barn, ligesom den giver en række konkrete eksempler på, hvordan man som underviser kan sikre, at barnet udfordres i en række forskellige fag,” siger Mette Kongstad Welling.

”Samtidig forklares det, hvordan lærergruppen kan samarbejde på tværs af fagene til at hjælpe barnet, ligesom lærerne hjælpes til at forstå, hvordan det kan opleves fra familiernes side af situationen – og hvordan det håndteres,” tilføjer Mette Kongstad Welling, der ud over at være folkeskolelærer med diplomuddannelse i specialpædagogik og psykologi også er tidligere ledende rådgivende konsulent i Foreningen Gifted Children, der er Danmarks største forening for højtbegavede børn og deres familier.

Forening: Hjælp lærerne – de vil gerne!

Hos Foreningen Gifted Children er politisk talsmand Peter Grubert, der selv er far til tre af foreningens knap 2000 medlemsbørn, glad for, at lærerne og forældrene nu får et konkret hjælpemiddel til hverdagen.

”Vi oplever en enormt stor interesse blandt de danske folkeskolelærere, og meldingen er næsten altid det samme: Der mangler konkret faglitteratur om de højtbegavede børn. Det er meget tydeligt, at lærerne oftest gerne vil gøre noget for de børn, der ikke udfordres af alderssvarende materiale, men de mangler ofte et fagligt fundament. Men det får de nu,” siger Peter Grubert og påpeger, at det typisk også er den største udfordring for familierne, at de ikke ved, hvordan de skal håndtere diskussionen.

Men det stopper ikke der, forklarer Peter Grubert. Hvor der i årevis har været arbejdet målrettet på kortlægning og vidensdeling inden for en række andre områder i folkeskolen, er der i dag ikke nogen central koordinering af højtbegavede børns undervisning.

”Vi har i folkeskolereformen en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Derfor er det oplagt, at man fra politisk hold gør det til en prioritet at gribe alle børn – også dem, der ellers på papiret lyder som om, de har det let. Alle børn har ret til at lære og at trives i skolen, og heldigvis oplever vi også lydhørhed fra Christiansborg, men der mangler stadig konkrete initiativer,” siger Peter Grubert.

.........................................................................................................................................................................
For kontakt vedr. bøgerne samt fotos: Rasmus Welling, 60 93 58 78 eller Mette Kongstad Welling, 60 21 58 78
For kontakt vedr. Foreningen Gifted Children, Peter Grubert 22 21 22 22 eller Morten Rasmussen, 26 24 27 63
For bestilling af Højtbegavede børn i skolen og Højtbegavede børn i familien: www.gege.dk
Kontaktperson:
Grethe Grønkjær
Telefon:20225442
 
Afsender:
GeGe Forlag
Smedebakken 25, 8530 Hjortshøj, Bakketoften 13A, Skødstrup
8530 Hjortshøj/Skødstrup
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse